De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Huishoudhulpen overhandigen hun zwartboek aan minister Dermagne
ABVV Algemene Centrale

Huishoudhulpen overhandigen hun zwartboek aan minister Dermagne

Net als veel werknemers, hebben huishoudhulpen een moeilijk jaar achter de rug. Door de dreiging van het coronavirus werden ze geconfronteerd met een nieuwe vorm van stress, loonverlies en nog zwaardere arbeidsomstandigheden. Hoewel ze in normale tijden al te maken hebben met onzekere arbeidsomstandigheden, heeft de coronacrisis de bestaande problemen verergerd. Huishoudhulpen bevinden zich nu in een meer dan kwetsbare positie.

donderdag 4 maart 2021 08:35
Spread the love

 

“Voor dit loon onze gezondheid op het spel moeten zetten, is verschrikkelijk.” – Viviane 

De impact op de dienstenchequesector is immens. De huishoudhulpen zijn afhankelijk van de goodwill van hun klanten: sommige zijn minder geneigd om hun huishoudhulp te laten komen, met tijdelijke werkloosheid en loonverlies voor de huishoudhulp tot gevolg. Velen van hen bevinden zich daardoor ook onder de armoedegrens.

Andere klanten die wel gebruik maken van de diensten respecteren niet altijd de maatregelen (afstand houden, masker dragen, verwittigen bij ziekte, …). Daarbij voorzien bedrijven nog steeds niet altijd het nodige materiaal (voldoende maskers, handgel, …). De veiligheid van de huishoudhulpen kan dus niet gewaarborgd worden.

“Ik ga met een knoop in de maag werken” – Rosalia

“Ze zijn allemaal aan het telewerken en hun kinderen zijn ook thuis. Ik had een geval met symptomen. Ze zeggen mij dat ook pas als ik ze zie. Als ik het bureau bel om ze te waarschuwen, zeggen ze dat ik verder moet doen. Ze zijn namelijk niet bij de dokter geweest, dus moet ik gewoon voorzichtig zijn.”

Door de sector open te houden tijdens beide golven heeft de regering de situatie voor de huishoudhulpen alleen maar ingewikkelder gemaakt. De beslissingen die door de regering en werkgevers genomen worden in combinatie met de goodwill van klanten zorgen ervoor dat huishoudhulpen zich in een benarde situatie bevinden.

Dat blijkt ook duidelijk uit de getuigenissen van honderden huishoudhulpen op www.huishoudhulpenaanhetwoord.be. Deze werknemers voelen zich verplicht om te kiezen tussen gaan werken en hun gezondheid en dat van hun naasten op het spel zetten of in armoede leven.

Als ABVV Dienstencheques vinden we deze situatie onaanvaardbaar. Deze werknemers werden als essentieel bestempeld, maar worden niet naar verhouding betaald en behandeld! Huishoudhulpen verdienen respect en meer financiële zekerheid.

Enkele tientallen van deze getuigenissen zijn gebundeld in een zwartboek “Huishoudhulpen aan het woord”, dat we aan de verschillende ministers van Werk zullen overhandigen. Wij beginnen 4 maart met Pierre-Yves Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!