De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Huis Thierry Baudet beklad door anarchistische actiegroep/Adhesiebetuiging

Huis Thierry Baudet beklad door anarchistische actiegroep/Adhesiebetuiging

vrijdag 8 september 2017 04:26
Spread the love

HUIS THIERRY BAUDET BEKLAD DOOR ANARCHISTISCHEACTIEGROEP/ADHESIEBETUIGING

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/huis-thierry-baudet-beklad-door-anarchistische-actiegroepadhesiebetuiging/

Vooraf:
Naar aanleiding van een verfactie van het Radicaal AnarchistischFeministisch Front, gericht tegen het huis van mooi boy en”chique” racist Thierry Baudet [1], de volgende adhesiebetuiging.De inhoud spreekt voor zich
Reeds eerder heb ik mijn waardering uitgesprokenvoor een actie, gericht tegen deze ”chique”’racistisch-fascistischepoliticus [2]
Zie voor adhesiebetuiging direct onder noot 2

[1]

INDYMEDIA.NL

VERF TEGEN VOORDEUR BAUDET

https://www.indymedia.nl/node/ 41185

VOLKSKRANT

WONING THIERRY BAUDET IN AMSTERDAM BEKLAD

DOOR ANARCHISTISCHE ACTIEGROEP

7 SEPTEMBER 2017

https://www.volkskrant.nl/binnenland/woning-thierry-baudet-in-amsterdam-beklad-door-anarchistische-actiegroep~a4515410/

ELSEVIER

HUIS THIERRY BAUDET BEKLAD DOOR ANARCHISTISCHE

ACTIEGROEP

http://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/09/huis-thierry-baudet-beklad-door-anarchistische-actiegroep-538784/

AT5

WONING THIERRY BAUDET BEKLAD DOOR ANARCHISTISCHE ACTIEGROEP

7 SEPTEMBER 2017

http://www.at5.nl/artikelen/172788/politie-onderzoekt-bekladding-woning-korte-prinsengracht

[2]

ACTIEGROEP UTRECHT VOOR IEDEREEN DEMONSTREERT TEGEN

THIERRY BAUDET/GOEDE ACTIE/WEG MET FASCISME

ASTRID ESSED

10 JULI 2017

https://www.astridessed.nl/actiegroep-utrecht-voor-iedereen-demonstreert-tegen-thierry-baudetgoede-actieweg-met-fascisme/

HIERBIJ DE SOLIDARITEITSVERKLARING:

ADHESIE EN SOLIDARITEIT MET VERFACTIE TEGEN DEUR THIERRY BAUDET

Aan het Radicaal Anarchistisch Feministisch Front
Beste, dappere strijdsters,

Langs deze weg wil ik graag mijn waardering en solidariteit betuigenmet jullie verfactie bij het huis van de voorman van het Forum voorDemocratie, lavendelfetisjist Thierry Baudet.
Want jullie actie is natuurlijk niet uit de lucht komen vallenen broodnodig, omdat Thierry niet alleen een mooi boy isen houdt van klassieke muziek en lavendel [dat doe ik ook]en daardoor onschuldig lijkt [1].Neen, deze zogenaamd chique studentikoze ”new kid inparliamentary town”, is verre van een charmante clown.Hij en zijn gedachtegoed zijn levensgevaarlijk.
Want het zijn niet zomaar uitspraken, die hij doet:
Jullie citeerden er al een aantal [2]Ik ga er nog wat ”leuks” [o bittere ironie] aan toevoegen:

Zijn opmerkingen over het ”homeopathisch verdunnen van deNederlandse bevolking” [3]Zijn aanwezigheid en zelfs het houden van een toespraak opIjzerwakes, die fascistische hoogstandjes zijn [4]
Zijn rare voorstel om een Wet Nederlandse Waarden” aan te willennemenIk citeer””Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. Het partijkartel heeft dit probleem de afgelopen dertig jaar genegeerd – waardoor het nu compleet uit de hand is gelopen en hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan.’ [5]
 Zie ook Baudet’s onzinnige en a-historische opmerkingen

over het vermeende ”Noord-Europese” uiterlijk
van de Romeinen en de ondergang van het Romeinse’
Rijk door ongeremde migratie vanuit de periferie naar
het hart.[6]

 En niet te vergeten zijn pure sexisme [door jullie ookal genoemd], door zijn verdediging vanaanrandingsgoeroe Julian Blanc [7]
 Die Blut und Bodem obsessie [homeopathische verdunning Nederlandse bevolking], zijn aanwezigheid bij Ijzwerwakes, zijn verheerlijking van de Westersecultuur [8], zijn haatzaaierij tegen ”groepen (islamitische) migranten, zijn sexismeen ga zo maar door:
Allemaal gevaarlijke ingredienten van een giftige, fascistische cocktail.Misschien nog gevaarlijker dan de haatzaaierij van PVV leider G Wilders [9],die het nog niet gehad heeft over het ”homeopathisch verdunnen van deNederlandse bevolking” Maar wel weer hysterisch stond te protesteren tegen de benoeming vanAhmed Marcouch als burgemeester van Arnhem. [10]  In ieder geval ontloopt het elkaar niet veel.
Wilders is gevaarlijk, Baudet misschien nog meer. Toch zijn er nog mensen, die Baudet’s fascisme nog niet zien.
En daarom zijn er mensen als jullie nodig, met een spectaculaireactie, om het grote publiek attent te maken op het gevaar van iemand,die ”getapt” en ”leuk” lijkt te zijn, door zijn parlementaire”Maidenspeech” in [[slecht] Latijn te beginnen als een parodie op de redevoeringen van de Romeinse staatsman en filosoof  Marcus Tullius Cicero tegen would be couppleger Catilina. [11]

En deze wil ik jullie en andere lezers niet onthouden:
Zijn ongelooflijke verdediging van eeuwen slavenhandel, slavernijen kolonialisme, zomaar pardoes op de website van Forum voorDemocratie!
Ik citeer:
”Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.

Hoe verder weg, hoe uitdagender. Xenofobie is ons wezensvreemd – geen enkele andere cultuur op aarde is ooit zo open en pluriform geweest als de onze altijd geweest is, en mede daardoor hebben wij ons, onder deze sterrenhemel, op het schiereiland van Azië, in de delta van continentale riviermondingen, altijd kunnen vernieuwen en ontwikkelen – heeft ons boreaal Europa steeds de bouwstenen gevonden voor kruisbestuiving, nieuwe vonken: wedergeboortes.”

[12]

Te blijven waarschuwen tegen dit gevaarlijke en fascistoide gedachtegoed,dat blijft een morele en noodzakelijke plicht.
KUDOS voor jullie bijdrage

DE STRIJD TEGEN FASCISME EN HAATZAAIERIJ GAAT DOOR
Bedankt

Astrid Essed

NOTEN

[1]

YOUTUBE.COMHET HUIS VAN THIERRY BAUDET

https://www.youtube.com/watch? v=SoHqVWcN3Pg

[2]

”Baudet zegt:

“De realiteit is dat vrouwen overrompeld, overheerst, ja: overmand willen worden.”
“Ik weet wel dat vrouwen over het algemeen minder excelleren in een heleboel beroepen en minder ambitie hebben.”
“Onze steden exploderen door de immigratieproblematiek. (…) We zullen ze moeten tegenhouden.”
“Ik wil graag dat Europa dominant blank en cultureel blijft zoals het is.”
“Gewelddadig optreden in Geldermalsen tegen komst asielzoekerscentrum is noodweer tegen een injectie van criminaliteit.”
“Een christelijke school moet een homoseksuele leraar kunnen weigeren of ontslaan. (…) Het probleem zijn de islamitische scholen.”
“De zelfhaat die we proberen te ontstijgen (…) door de Nederlandse bevolking homeopatisch te verdunnen met alle volkeren van de wereld, zodat er nooit meer een Nederlander zal bestaan.”
“Cultuurverschillen zijn uiterst hardnekkig. Daarom: stoppen met massa immigratie.”

INDYMEDIA.NL

VERF TEGEN VOORDEUR BAUDET

https://www.indymedia.nl/node/ 41185

GEHELE VERKLARING

”Afgelopen nacht hebben wij een bezoek gebracht aan de woning van Thierry Baudet, xxx, Amsterdam. We hebben met roze verf op zijn deur het teken van ons anarchistisch vrouwenverzet tegen zijn sexisme en racisme achtergelaten en de rest van de verf over zijn trap uitgestort. Daarnaast hebben we een traktatie achtergelaten in zijn brievenbus.

We protesteren met deze aktie tegen het verderfelijke gedachtengoed van Baudet. Zie de citaten hieronder. We verzetten ons tegen het groeiende gevaar van Forum voor Democratie dat een nieuwe fascistische beweging probeert op te bouwen van hordes (jonge) witte mannen. Baudet en consorten verpakken hun racisme, seksisme en nationalisme in pseudo-intellectuele gewichtigdoenerij. Zo verhullen ze hun frustratie over het feit dat hun eeuwenlange machtspositie steeds verder dreigt af te kalven doordat niet-mannen en niet-witte mensen steeds duidelijker hun stem laten horen.

Baudet zegt:

“De realiteit is dat vrouwen overrompeld, overheerst, ja: overmand willen worden.”
“Ik weet wel dat vrouwen over het algemeen minder excelleren in een heleboel beroepen en minder ambitie hebben.”
“Onze steden exploderen door de immigratieproblematiek. (…) We zullen ze moeten tegenhouden.”
“Ik wil graag dat Europa dominant blank en cultureel blijft zoals het is.”
“Gewelddadig optreden in Geldermalsen tegen komst asielzoekerscentrum is noodweer tegen een injectie van criminaliteit.”
“Een christelijke school moet een homoseksuele leraar kunnen weigeren of ontslaan. (…) Het probleem zijn de islamitische scholen.”
“De zelfhaat die we proberen te ontstijgen (…) door de Nederlandse bevolking homeopatisch te verdunnen met alle volkeren van de wereld, zodat er nooit meer een Nederlander zal bestaan.”
“Cultuurverschillen zijn uiterst hardnekkig. Daarom: stoppen met massa immigratie.”

Gun Baudet en trawanten geen rust!

Radicaal Anarchistisch Feministisch Front

 

INDYMEDIA.NL

VERF TEGEN VOORDEUR BAUDET

https://www.indymedia.nl/node/ 41185

[3]

OVER BAUDET’S UITSPRAAK ”HOMEOPATHISCH VERDUNNEN

VAN DE NEDERLANDSE BEVOLKING

YOUTUBE.COMPAUW & JINEK: THIERRY BAUDET VERBAAL AANGEVALLENDOOR JINEK/WESTER/JANSEN  https://www.youtube.com/watch? v=3swBkHPYBYY

[4]

YOUTUBE.COM
IJZERWAKE 2014: GASTSPREKER THIERRY BAUDET
https://www.youtube.com/watch? v=p7oQuTixaCE

[5]

””Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. Het partijkartel heeft dit probleem de afgelopen dertig jaar genegeerd – waardoor het nu compleet uit de hand is gelopen en hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan.”

FORUM VOOR DEMOCRATIEWET BESCHERMING NEDERLANDSE WAARDEN
 https://forumvoordemocratie.nl /standpunten/wet-bnw

[6]

”In een discussie na afloop van de lezing over migratie en grenzen maakt Baudet een vergelijking met het Romeinse Rijk, dat volgens hem ten onder is gegaan als gevolg van ongeremde migratie uit de periferie naar het hart. Vroeger, zo suggereert hij, hadden Romeinen een meer Noord-Europees uiterlijk, maar wie vandaag in Italië kijkt ziet dat dit niet langer het geval is. ‘Er was op een gegeven moment geen etnische Romein meer over.’ DE GROENE AMSTERDAMMERONDERGANG VAN HET AVONDLANDJE24 FEBRUARI 2016 https://www.groene.nl/artikel/ ondergang-van-het-avondlandje

[7]

THE POSTONLINEJULIAN BLANC HEEFT VOLKOMEN GELIJK http://cult.tpo.nl/2017/03/17/ julien-blanc-heeft-volkomen-ge lijk/

[8]
 

THIERRY BAUDET: FVD IS HET VLAGGESCHIP VAN DE RENASSANCEVLOOT
15 JANUARI 2017
 https://forumvoordemocratie.nl /actueel/toespraak-thierry-bau det-fvd-alv-2017

[9]

DUTCH ELECTIONS 2017/PVV IN POWER OR NOT/TERRORREIGN OR FREEDOMASTRID ESSED14 MARCH 2017 https://www.astridessed.nl/ dutch-elections-2017pvv-in- power-or-notterror-reign-or- freedom/
 WILDERS VOOR DE VIERDE KEER POLITICUS VAN HET JAAR/NEDERLAND IS EEN GEVAARLIJK LAND GEWORDENASTRID ESSED21 DECEMBER 2016 https://www.astridessed.nl/ wilders-voor-de-vierde-keer- politicus-van-het- jaarnederland-is-een- gevaarlijk-land-geworden/

[10]

OMROEP GELDERLANDWILDERS PROTESTEERT TEGEN MARCOUCH ALSBURGEMEESTER4 JULI 2017 http://www.omroepgelderland.nl /nieuws/2137957/Wilders-protes teert-tegen-Marcouch-als- burgemeester

[11]

BUSINESS INSIDERTHIERRY BAUDET BEGINT ZIJN EERSTE TOESPRAAK ALSKAMERLID IN HET LATIJN28 MAART 2017
  https://www.businessinsider.nl /thierry-baudet-begon-zijn-eer ste-toespraak-als-kamerlid-het -latijn/
  RTL NIEUWSLATIJN VAN BAUDET RAMMELDE EN WAS VOORAL LACHWEKKEND29 MAART 2017
 https://www.rtlnieuws.nl/ nederland/politiek/latijn-van- baudet-rammelde-en-was-vooral- lachwekkend
  ”Cicero‘s Catilinarische redevoeringen (of soms ook wel de Catilinarisen genoemd) waren de vier aanklachten die Cicero in de hoedanigheid van consul aan het adres van Lucius Sergius Catilina richtte, toen diens (vermeende) samenzwering tegen de Romeinse Republiek aan het licht kwam. De beroemdste is zeker wel de Eerste Catilinarische Rede, een schoolvoorbeeld van de retorica, die nu nog altijd door leerlingen Latijn wordt bestudeerd.”
 WIKIPEDIACATILINARISCHE REDEVOERINGEN
 https://nl.wikipedia.org/wiki/ Catilinarische_redevoeringen
  WIKIPEDIAMARCUS TULLIUS CICERO
  https://nl.wikipedia.org/wiki/ Marcus_Tullius_Cicero
  SPEECH IN ”LATIJN” VAN THIERRY BAUDET   

YOUTUBE.COM

DEBUUT THIERRY BAUIDET: EERSTE SPEECH

IN TWEEDE KAMER

https://www.youtube.com/watch? v=9CGFycBdEWo

 ”‘Quo usque tandem factionem cartellum et officiorum magina, patientia nostra abuditur dum navis praetoria resurrectionis ad profiscendum parata est?’  waren de eerste woorden van Baudet tijdens zijn speech.”
 ELSEVIERARIB HAALT UIT NAAR BAUDET OMSPEECH IN LATIJN: ”WE SPREKEN HIER NEDERLANDS”
 http://www.elsevierweekblad.nl /nederland/achtergrond/2017/03 /na-baudets-speech-in-latijn-b enadrukt-arib-we-spreken-hier- nederlands-480148/  
DIT WAS HET BEGIN VAN DE REDEVOERING VAN CICERO WAAROP BAUDETZIJN MAIDENSPEECH ‘BASEERDE”  ”Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia?[Engelse vertaling]

When, O Catiline, do you mean to cease abusing our patience? How long is that madness of yours still to mock us? When is there to be an end of that unbridled audacity of yours, swaggering about as it does now?

ORATIO IN CATILINAM PRIMA IN SENATU HABITA

[Vertaald: de eerste redevoering tegen Catilina, die

in de Senaat werd gehouden]

WIKIPEDIA

CATILINE ORATIONS/

ORATIO IN CATILINAM PRIMA IN SENATU HABITA

 https://en.wikipedia.org/wiki/ Catiline_Orations#Oratio_in_ Catilinam_Prima_in_Senatu_ Habita  ORIGINELE BRON 

WIKIPEDIA

CATILINE ORATIONS

https://en.wikipedia.org/wiki/ Catiline_Orations

[12]

”Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.

Hoe verder weg, hoe uitdagender. Xenofobie is ons wezensvreemd – geen enkele andere cultuur op aarde is ooit zo open en pluriform geweest als de onze altijd geweest is, en mede daardoor hebben wij ons, onder deze sterrenhemel, op het schiereiland van Azië, in de delta van continentale riviermondingen, altijd kunnen vernieuwen en ontwikkelen – heeft ons boreaal Europa steeds de bouwstenen gevonden voor kruisbestuiving, nieuwe vonken: wedergeboortes.”

THIERRY BAUDET: FVD IS HET VLAGGESCHIP VAN DE RENASSANCEVLOOT
15 JANUARI 2017
 https://forumvoordemocratie.nl /actueel/toespraak-thierry-bau det-fvd-alv-2017

take down
the paywall
steun ons nu!