De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

HRW: Israel verdrijft Bedouienen/Waardering voor NOS berichtgeving

HRW: Israel verdrijft Bedouienen/Waardering voor NOS berichtgeving

maandag 2 september 2013 04:12
Spread the love

HRW: ISRAEL VERDRIJFT BEDOUIENEN/WAARDERING VOOR NOS BERICHTGEVING Zie ook http://www.astridessed.nl/hrw-israel-verdrijft-bedouienenwaardering-voor-nos-berichtgeving/ GeachteRedactie en  lezers,  Naast kritiek op de NOS teletekst pro Israel berichtgeving over het Midden Oosten conflictdeze keer een woord van waardering over hun berichtgeving ”HRW: Israel verdrijft Bedouienen”Eindelijk eens een keer de ruimte voor de kritiek van de mensenrechtenorganisatiesop de Israelische bezettings en etnische zuiveringspolitiek.Zie hieronder mijn reactie aan de NOS teletekstredactie Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam AAN DE TELETEKSTREDACTIE VAN DE NOSADHESIE MET UW BERICHTGEVING DD 31 AUGUSTUS  ”HRW: ISRAEL VERDRIJFT BEDOUIENEN” http://nos.nl/artikel/546273-hrwisrael-verdrijft-bedoeienen.html  Geachte Redactie Bij dezen wil ik graag mijn waardering uitspreken voor uw berichtgeving dd 31 augustusHRW: Israel verdrijft Bedouienen http://nos.nl/artikel/546273-hrwisrael-verdrijft-bedoeienen.html Zoals u waarschijnlijk zult weten, volg ik met name uw Midden Oosten berichtgevingal enige jaren kritisch en kaart regelmatig uw mijns inziens pro Israel tendentieuze berichtgeving aan.Met name de laatste maanden is dit het geval bij uw berichtgeving over de nederzettingen [1]waarbij u zelden of nooit vermeldt, dat deze in bezet Palestijns gebied gestichte ”settlements”in strijd zijn met het Internationaal Recht [2]Ook heb ik u regelmatig de suggestie gedaan, melding te maken van de kritische commentaren/artikelen/rapporten van internationale mensenrechtenorganisaties als Amnesty Internationalen Human Rights Watch. WAARDERING VOOR UW BERICHTGEVING DD 31 AUGUSTUS”HRW: ISRAEL VERDRIJFT BEDOUIENEN” Deze keer wil ik dus  mijn waardering kenbaar maken over uw berichtgeving,waarin u de kritiek van Human Rights Watch vermeldt [3] op de Israelische etnischezuiveringen [verdrijvingen dus, zoals in uw bericht terecht vermeld] van de Bedoeinenin de Negev woestijn, een etnische zuivering, die al sinds 1948 aan de gang is en door de jaren heen als procesis doorgegaan [4] Daarom ook heb ik destijds aan de toenmalige kroonprins WillemAlexander [de huidige Koning] mijn bezwaren kenbaar gemaakt overzijn betrokkenheid bij het Waterproject in de Negev, dat zijn naam draagt:”Het Koning Willem Alexander Waterproject” [5] NOS Teletekstredactie, nogmaals proficiat met uw vermelding van dezeIsraelische verdrijvingen van de Bedouienen, waarmee u aan de zaak van de mensenrechteneen belangrijke bijdrage hebt geleverd. Zie onderin link en tekst van uw berichtgeving Ik hoop van harte, dat deze positieve benadering uwerzijds niet eenmalig mag zijn,maar verder zal doorzetten. In waardering Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam     [1] ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT/COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVINGASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/israel-breidt-nederzettingen-uitcommentaar-op-nos-berichtgeving/ ISRAEL VERWERPT KRITIEK OP BOUWPLAN/COMMENTAAR OPNOS BERICHTGEVINGASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/israel-verwerpt-kritiek-op-bouwplancommentaar-op-nos-berichtgeving/  http://nos.nl/artikel/546273-hrwisrael-verdrijft-bedoeienen.html  [2] BTSELEM.ORGSETTLEMENTS AND LANDLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW http://www.btselem.org/settlements/international_law  [3] HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL: BEDOUINS FACING MASS EVICTIONS FROM THEIR LAND30 AUGUSTUS 2013 http://www.hrw.org/news/2013/08/30/israel-bedouin-facing-mass-evictions-their-land  [4] ”Bedouin constitute an estimated 25 percent of the population of the northern Negev, but after being repeatedlydisplaced since 1948, they now occupy less than 2 percent of its land.” HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL: STOP DEMOLISHING BEDOUIN HOMES10 AUGUSTUS 2010 http://www.hrw.org/news/2010/08/18/israel-stop-demolishing-bedouin-homes  [5] BRIEF AAN DE TOEKOMSTIGE KONING WILLEM ALEXANDER/HET KONING WILLEM ALEXANDER WATERPROJECTASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-toekomstige-koning-willem-alexander-het-koning-willem-alexander-waterproject/   NOSHRW: ISRAEL VERDRIJFT BEDOUIENEN http://nos.nl/artikel/546273-hrwisrael-verdrijft-bedoeienen.html  

HRW:Israël verdrijft Bedoeïenen

Toegevoegd:  zaterdag 31 aug 2013, 13:40  
Update:  zaterdag 31 aug 2013, 13:42De Israëlische regering moet direct ophouden met het slopen van woningen van Bedoeïenen. Dat zegt Human Rights Watch. De ontruimingen zijn volgens HRW gebaseerd op discriminerende wetten.”Israël schopt de Bedoeïenen van land waar ze al generaties wonen en geeft ze steeds minder ruimte, terwijl het joodse Israëliërs aanmoedigt en zelfs helpt om zich daar te vestigen”, zegt HRW.In de Negev-woestijn wonen enkele honderduizenden Bedoeienen op land waar hun voorouders al generaties geleden woonden. Israel erkent die aanspraken niet zonder officiele documenten, die bijna niemand heeft.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!