De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoofddoek mag verboden worden

zaterdag 17 juli 2021 11:52
Spread the love

Volgens het Europees Hof mag een werkgever een hoofddoek verbieden. Dit is een racistische uitspraak van een zogenaamd onafhankelijk hof. Dit Hof is helemaal niet onafhankelijk. Het Europees Hof van Justitie heeft wederom aangegeven dat een werkgever een foulard mag verbieden. Dit mag gebeuren als er zogenaamde neutraliteit betracht moet worden, volgens de werkgever.

Natuurlijk is dit pure bullshit. Bij deze uitspraak wordt totaal geen rekening gehouden met de gevoelens van de moslima. Daarentegen spreekt men wel over neutraliteit als men alle vormen van de vrouw kan aanschouwen.

Een baas die kiest voor halfnaakte vrouwen, heeft totaal geen respect voor zijn personeel. Een moslima heeft het recht om te kiezen hoe ze gekleed naar het werk gaat. Daar hoort een totaal bedekkende kleding bij en zeker een foulard. Dat bepaalt de moslima zelf en alleen en zeker niet de baas.
Een Europees Hof van Justitie dat kiest voor het foulard verbod, is niet onafhankelijk, maar luistert alleen naar de centen van de ondernemer. Maar belangrijker, dit Hof heeft geen respect voor de moslima.

Europese Grondwet
Het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa (De Europese Grondwet) was een voorstel uit 2004. Het voorstel zou 1 november 2006 van kracht zijn geworden, echter zover is het niet gekomen. In 2007 kwam er een ander voorstel.
Echter het voorstel van Kees Verhoeven en Rob Jetten (D66) van mei 2019 om het lidmaatschap van de Europese Unie in de Grondwet te verankeren, werd in februari 2021 met een grote (rechtse) meerderheid verworpen.

Blijft de vraag nu wat het belangrijkste is de, de Nederlandse of de Europese Grondwet. Los van het feit wat een eventuele Europese Grondwet zou zeggen, het gaat er om wat de werkgever heeft vastgelegd. Met andere woorden, of er neutraliteit in kleding in een reglement is vastgelegd. Hierbij is het van belang dat de werknemer dit reglement heeft gezien en getekend. U kan er momenteel donder opzeggen, dat dit nauwelijks ergens is gebeurd, en dus kan een werkgever zijn personeel niet verbieden om een hoofddoek te dragen.

Vreemd genoeg, in de jaren vijftig en later ook nog, liepen de Nederlandse vrouwen ook met een hoofddoek. Ja, mijn moeder heeft er ook gedragen.

Oostenrijk
Eind vorig jaar heeft het hoogste Oostenrijkse gerechtshof de wet die het dragen van een hoofddoek op scholen verbiedt, verworpen. De rechters hebben aangegeven dat de wet (het verbod) ongrondwettig en discriminerend is. De rechters zeiden dus dat het verbod discriminerend is !
De wet was aangevochten door moslima’s, die aangaven dat de hoofddoek wel verboden werd, maar religieuze hoofddeksels van Joodse gelovigen en tulbanden van Sikhs niet verboden waren.

Volgens de rechters was de wet in strijd met de beginselen van non-discriminatie, godsdienstvrijheid en vrijheid van denken. Tevens heeft het hof aangegeven, dat de foulard niet alleen om religieuze, maar ook om culturele of traditionele redenen wordt gedragen.

Uitspraak
Het Europese Hof in Luxemburg heeft dus aangegeven dat het zichtbaar dragen van religieuze of politieke symbolen verboden mag worden. Maar dan moet de werkgever wel neutraliteit uit willen stralen en dit hebben vastgelegd. Tevens moet het verbod opwegen tegen de ‘oprechte behoefte’ van de werknemer om het symbool te dragen. Tevens moet de werkgever rekening houden met de nationale wetgeving wat betreft vrijheid van religie.

Nederlandse Grondwet
In dat geval moet er worden gekeken naar de Nederlandse Grondwet, en met name de artikelen over de Grondrechten.
Artikel 1 spreekt over ‘Gelijke behandeling en discriminatieverbod’: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Artikel 6 gaat over de ‘Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging’: artikel 6.1 Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
Artikel 6.2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Voor zover men de Grondwet kan doornemen, komt er niets in voor over het dragen of verbieden van hoofddoeken. Daarnaast heeft in Oostenrijk de rechter aangegeven dat het verbieden ongrondwettig en discriminerend is. De Europese Rechters hebben gemeld dat het gaat om het neutraliteit reglement, wat in Nederland niet of nauwelijks is vastgelegd.

Boerkaverbod
In 2019 heeft het kabinet de wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ aangenomen. Vanaf 1 augustus 2019 mag geen gezichtsbedekkende kleding worden gedragen in voertuigen van het Openbaar Vervoer, in en rondom gebouwen van het onderwijs, de zorg en de overheid. Dit houdt in dat op deze locaties geen kleding gedragen mag worden, die het gezicht onherkenbaar maakt, zoals een integraalhelm of boerka, niqab, masker, bivakmuts. Maar geen melding over mondkapjes in het kader van de pandemie veroorzaakt door het SARS-CoV-2 virus.

Met andere woorden: de moslima die boodschappen gaat doen bij de Marokkaanse supermarkt, mag gewoon haar niqab dragen. Echter als ze haar kindjes gaat ophalen bij de Islamitische school naast deze supermarkt, mag het plots niet meer. Dat is de Nederlandse wet in al haar proporties. En dan gaat het over zo’n 150 moslima’s in Nederland.

Opvallend is dat het Rijk wel aangaf op de site, dat een hoofddoek niet valt onder deze wet. Een werkgever heeft geen poot om op te staan, als hij een moslima wil verbieden om een hoofddoek te dragen, als dit niet van te voren is vastgelegd in een neutraliteit reglement. Laten we dan ook maar meteen ophouden met zeiken over de foulard. De moslima bepaalt zelf of ze een hoofddoek wilt dragen of niet, zij is verantwoordelijk en niemand anders.!

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek

boerkaverbod1

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!