De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hongerstaking wegens Indiase overheidscorruptie
India, hongerstaking, hazare, lokpal -

Hongerstaking wegens Indiase overheidscorruptie

vrijdag 8 april 2011 20:31
Spread the love

New Delhi 08/04/11 – Anna Hazare, een 72-jarige Indiase sociaal-politieke activist, ook wel de ‘moderne Gandhi’ genoemd, is sinds dinsdag 5 april een protestactie begonnen met een ‘hongerstaking tot de dood’. Dit wegens het afschepen van het wetsvoorstel ‘Jan Lokpal’ oftewel een voorstel waarbij een onafhankelijke ombudsman (Lokpal) wordt aangesteld met de macht om de welig tierende overheidscorruptie aan banden te leggen.

Het wetsvoorstel in kwestie is reeds opgesteld in 1968 door enkele prominente volksfiguren met het oog op het inperken van de continue corruptie in de Indische overheid. Ondanks het herhaaldelijk aanbieden aan het parlement in de afgelopen 42 jaar is men er nog niet in geslaagd om dit voorstel door het ‘Rajya Sabha’ (Senaat) te laten goedkeuren.

Het sluimerende ongenoegen van het volk inzake corruptieschandalen flakkerde de afgelopen maanden op (Commonwealth Games, telecom schandaal, Adarsh Housing Society schandaal, N-deal,…), mede met dank aan Wikileaks.

De hongerstaking werd in gang gezet na verschillende weigeringen vanuit de regering om dit voorstel voor te leggen aan het parlement. Wereldwijd steunen honderdduizenden Indiërs Hazare’s strijd tegen corruptie.

De ‘Dandi March II’, een optocht van 240 mijl in de VS tegen de Indische corruptie toont duidelijk dit wereldwijde ongenoegen. Deze optocht is geïnspireerd op de eerste Dandi March waaraan Gandhi zelf deelnam in 1930 voor zijn strijd voor vrijheid. De hongerstaking van Hazare duidt hier dan ook op het non-violence principe dat Gandhi aanhing.

UPDATE:

Ondertussen bij dit schrijven heeft Hazare, na een onderhoud met drie ministers van het regeringskabinet, besloten om zijn hongerstaking stop te zetten op zaterdag 10.30u. De regering heeft het voorstel aanvaard om een comité op te richten met 50% participatie van ministers en 50% onafhankelijke (en betrouwbare) prominenten van het volk zodoende een effectieve Lokpal Bill mogelijk te maken.

Dit betekent een belangrijke omwenteling in de machtsverhoudingen van het Indische volk ten opzicht van de regering. Een onafhankelijk controleorgaan zou komaf kunnen maken met de aanhoudende trend van Indische overheidscorruptie. Het blijft afwachten hoe het voorstel vorm zal krijgen maar Hazare is optimistisch.

‘This is a victory for the entire nation’, aldus Hazare.

Lees meer : Schandalen drijven Indiase regering in het nauw

take down
the paywall
steun ons nu!