De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brent H.

Honderden mensen op Palestinaconferentie aan de VUB

Op dinsdag 10 oktober vond in een aula van de VUB in Etterbeek een conferentie plaats, getiteld "Palestina: conflict of bezetting?". Het evenement was reeds weken gepland, maar de recente gebeurtenissen in en rond de Gazastrook hebben het thema in één klap terug volledig actueel gemaakt.

woensdag 11 oktober 2023 11:01
Spread the love

Dat werd meer dan duidelijk, reeds aan het begin van het evenement: honderden mensen stroomden de aula binnen tot ze tot de nok toe volzat. Het ging zelfs zover dat de organisatie ongeveer honderd mensen heeft moeten wegsturen wegens geen plaats.

De interesse rond het thema is dus duidelijk ook onder de VUB-studenten enorm. De moderator van het panelgesprek, Anna Milojkowic opende meteen met haar medeleven met alle slachtoffers te uiten en bezorgdheid te tonen over de huidige situatie. Maar ze wees er ook meteen op dat dit het resultaat is van een “75 jaar lange politiek van bezetting en apartheid”.

Dat laatste was de algemene teneur van het gesprek. Omar Barghouti, oprichter van de BDS-beweging en in die hoedanigheid een van de gasten met meer internationale bekendheid, sprak de VUB-studenten toe: “het geweld was allang bezig. Geweld wordt geïntroduceerd door de bezetters (Barghouti verwijst hier naar Israël), niet de onderdrukten. Reactie daartegen is niet meer dan dat: een reactie”.

Er werd eveneens uitvoerig gesproken over de rol die het Westen in de situatie rond Gaza, en Israël in het algemeen speelt. Volgens de panelleden is het hele idee van een Israëlische staat op-en-top Europees en kolonialistisch. De Westerse overheden worden ervan beschuldigd continu te blijven meewerken aan wat men een “meedogenloos apartheidsregime” noemt.

Zo betoogde Maha Abdallah, een mensenrechtenonderzoekster met Palestijnse roots, dat “de betrokkenheid van de EU in de vorm van samenwerkingsverbanden met Israëlische instituties, of ze nu politiek, economisch of academisch van aard zijn, inherent, direct of indirect, zovele mensenrechten beschadigen die de EU zelf zogezegd hoog in het vaandel draagt. Mensenrechten worden gepolitiseerd voor geopolitieke en economische doeleinden”. Jos d’Haese, Vlaams parlementslid en eveneens panellid, werd op luid applaus onthaald wanneer hij de simpele vraag stelde “waarom zetten we Rusland uit Eurovisie, maar een land als Israël niet?”.

Ondanks het vele slechte nieuws van de laatste tijd, en de vertellingen van de panelleden over de moeilijke levenssituatie in Gaza, is men niet van plan de moed op te geven. Maha Abdallah riep bijvoorbeeld op om naar een betoging in Brussel te gaan, en vermeldde dat er ook manifestaties komen in Antwerpen en Gent.

Heide Vercruysse, onderzoekster voor een Palestijnse mensenrechtenorganisatie, vatte het als dusdanig samen: “ik ben zo blij dat jullie met zovelen naar hier zijn gekomen! Wij hebben de publieke opinie keihard nodig, want de witte mannen in maatpak in het Europees Parlement gaan het niet voor ons doen”.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!