De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Homohaat: allochtone holebi’s zoeken mee naar alternatieve aanpak”
Midden-oosten, Turkije, Allochtone, Maghreb, Holebi's, Merhaba vzw, Homohaat -

“Homohaat: allochtone holebi’s zoeken mee naar alternatieve aanpak”

donderdag 23 juni 2011 01:39
Spread the love

Naar aanleiding van de homofobe aanval in Brussel vorige week, wenst Merhaba – organisatie voor en door allochtone holebi’s – eerst en vooral haar medeleven te uiten met de slachtoffers van deze laffe misdaad. Tevens roepen we op om polariserende discours uit de weg te gaan, eerlijke en genuanceerde analyses te maken en samen te zoeken naar positieve alternatieven.

 
Merhaba hoopt dat de schuldigen door het gerecht de gepaste straf zullen krijgen, in verhouding tot de omvang van hun daden. Dit kan helpen om slachtoffers er toe te bewegen geweldplegingen sneller aan te geven. Ook de campagne die is gelanceerd voor een betere registratie van homofobe feiten, kan op termijn bijdragen tot een meer adequate aanpak[1]. Misschien moet er meer geïnvesteerd worden in het informeren, bijscholen en herorganiseren van het politieapparaat? Op het vlak van aangepaste opvang van slachtoffers en ook wat betreft de diversiteit bij de politie kunnen we heel wat leren van Nederland [2].

Saïd van Merhaba: “Als samenleving kunnen we er alleen maar sterker uitkomen door te reageren tegen dergelijke vormen van haat, door steeds aangifte te doen wanneer we ernstig gediscrimineerd worden: als holebi, als vrouw, als allochtoon, als gehandicapte, als oudere, … We rekenen erop dat de politici en het beleid er enerzijds voor zorgen dat het gerecht efficiënt de misdaden bestraft en anderzijds dat ze ervan bewust zijn dat het probleem verengen tot een ‘cultuurprobleem’ niet bijdraagt tot een globale oplossing. Integendeel.”

In de tekst van Kris Decoodt, vriend van het slachtoffer, lezen we dat er naast de repressieve aanpak eveneens geïnvesteerd dient te worden in preventie. In het verleden pleitten we hier reeds voor. We zien de noodzaak hiervan dagelijks op het terrein. Structurele oplossingen dringen zich op in het onderwijs. Correct informeren en sensibiliseren naar de gehele samenleving toe is meer dan ooit nodig. Discriminaties vinden we immers overal en op alle niveaus: holebi’s zijn bijvoorbeeld nog steeds niet algemeen aanvaard op de werkvloer. Ook allochtonen niet zoals de Adecco-zaak of de VOLT-reportage aantoonde. Daarom vinden wij het belangrijk om ALLE vormen van discriminaties aan te kaarten en samen naar echte oplossingen te zoeken. De strijd tegen armoede werd door Kris Decoodt niet toevallig vermeld: je zelfbeeld bepaalt in grote mate hoe je anderen gaat aanvaarden en hoe je emancipatieproces verloopt. Als je je niet lekker in je vel voelt, ga je sneller over tot pesten of geweld.

Dit najaar zal Merhaba voor het eerst samen met een aantal organisaties van etnisch-culturele minderheden een gezamelijke campagne voeren tegen elke vorm van discriminatie (homofobie, islamofobie, racisme,  ..). We zien dit als een bemoedigende stap om samen op te komen voor een betere samenleving waarin ieder zichzelf durft, mag en kan zijn.

[1] Registratie kan helpen een beter inzicht te krijgen in de mechanismen die aan de basis liggen van homofobe motieven. Bij het Merhaba onthaal, noteerden we in de voorbije tien jaar homofobe klachten gepleegd ook tegen heteroseksuele personen. We konden hieruit afleiden dat homofobie (lesbofobie, bifobie, transfobie) verder gaat dan het stigmatiseren van personen op basis van hun seksuele oriëntatie en in een heteronormatieve omgeving iedereen kan treffen die niet voldoet aan de verwachte genderidentiteit. Het onderzoek van Poelman in 2007 bevestigt dit: Marcia Poelman & Dirk Smits, Agressie tegen holebi’s in Brussel Stad , 2007. Meer hierover in : Myriam Monheim, Wat is homofobie ? in Regenboogliefde met Vreemde wortels? Open je geest en je aanpak!, Alliàge-Merhaba, 2009.
[2] In Nederland zijn er reeds verschillende onderzoeken gedaan rond homofobie: Het Platform Homo/Lesbische Emancipatie deed onderzoeken in 1987 en 1998, maar er wordt ook op regelmatige tijdstippen gemonitored hoe het zit met homofoob geweld. Ook zijn er inspanningen gedaan vanuit de Nederlandse politie om zich diverser te profileren: advertenties specifiek gericht op holebi’s zorgden voor een homovriendelijker imago van de politie. Ook de registratie werd systematischer. 

___________________________________________ 
 
Merhaba is een beweging ontstaan uit een zelforganisatie van en voor holebi’s en transgenders met roots voornamelijk in de Maghreb, het Midden-Oosten en Turkije, die zich specialiseert in de relatie tussen cultuur, seksualiteit en identiteit met gender en seksuele oriëntatie als focus.

______________________________________________________

Meer informatie? Plus d’informations?
Merhaba vzw/asbl
Catherine Gouffau
0488-572.574
projecten.merhaba@gmail.com
www.merhaba.be

Word lid van onze Facebook groepen / Rejoignez-nous sur les groupes Facebook:
“Arab Funky Party” & “Merhaba vzw/asbl”  

take down
the paywall
steun ons nu!