De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Holy, holy, holy / 26 maart 2014 #MDPK

"O dierbaar België, O heilig land der vad'ren" - Belgisch nationaal volkslied

donderdag 3 april 2014 16:38
Spread the love

De Brabançonne wordt in 1830 gecomponeerd door François van Campenhout.
Twintig jaar later schrijft Anton Pann muziek op een gedicht van Andrei
Mure?anu, wat uiteindelijk het Roemeense volkslied wordt. Hun laatste
strofe klinkt als volgt in het Engels: “Priests carry the cross ahead!
The army is all Christian. Its banner is called freedom and its ideal is
sacred. We’d rather die in battle, and do it in full glory, than live
again like slaves in our dear old land.”

Zijn de liederen die ons in naties verdelen dezelfde als zij die de Heer vereren?

Obama
is in het land. Hij geeft een toespraak aan het soldatengraf in
Waregem: “Your Majesty King Philippe, Prime Minister Di Rupo, I’m
honored to be here today. Thank you for welcoming me to this sacred
place. (…) May God bless you. May God bless the memory of all who rest
beneath these fields. And may God bless the peoples of both our
nations.”

Zijn mensen die naties wensen te verenigen dezelfde als zij die de Heer vereren?

Later
op de dag is er zijn speech in BOZAR. Hij is streng voor het gedrag van
de Russische politieke machten en spreekt zich uit over te koesteren
idealen: “I believe that over the long haul, as nations that are free,
as free people, the future is ours. I believe this not because I’m naive
and I believe this not because of the strength of our arms or the size
of our economies. I believe this because these ideals that we affirm are
true. These ideals are universal.”

Zijn de naties die de mensen overheersen dezelfde als zij die de Heer vereren?

take down
the paywall
steun ons nu!