De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Holocaust Remembrance Day : 1945 – deportatie : 2010 !
School, Europa, 2010, Palestina, Israël, Avigdor Lieberman, Herdenking, CODIP, VPK, Gazastrook, Zionisme, Buitenlandse Zaken, Holocaust, Holocaust Remembrance Day, 1945, Deportatie, Etnische zuivering, Slachtoffers, Shimon Peres, Benjamin Netanyahu, Tzipi Livni, Knesset, Waarschuwing, Palestijnen, Land, Bezetting, Vluchtelingenkampen, Ontheemden, Huisvernielingen, Verblijfsvergunning, Oost-Jeruzalem, Yisrael Beitanu, Westelijke Jordaanoever, Synagoge, Kolonisten, Verdrijving -

Holocaust Remembrance Day : 1945 – deportatie : 2010 !

zaterdag 17 april 2010 03:08
Spread the love

Persbericht
Brussel, 16 april 2010

Holocaust Remembrance Day : 1945 – deportatie : 2010 !

De vzw’s Vlaams Palestina Komitee en Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen eisen, dat de Westerse regeringen tussenbeide komen en de etnische zuivering van Palestina een halt toeroepen.

Op 12/04/2010 werd het leven in Israël 2 minuten stilgelegd ter herinnering aan de slachtoffers van de Holocaust.  Sirenes loeiden over het ganse land, het verkeer kwam tot stilstand, het dagelijkse leven “bevroor” gedurende een paar minuten.
President Shimon Peres, eerste minister Benjamin Netanyahu, de leider van de oppositie Tzipi Livni, diverse Knesset-leden – allen stonden ze ergens te lande op een spreekgestoelte ter gelegenheid van deze “Holocaust remembrance day”.
Terecht moeten we zeggen. Want hetgeen 65 jaren geleden gebeurde verdient aandacht te krijgen en dient een eeuwige waarschuwing in te houden !
 
In het kader van deze Holocaust-herdenking viel eveneens  het woord “deportatie”.  Waar de publieke opinie 65 jaar geleden nog kon beweren “wir haben es nicht gewusst”, is vandaag alle informatie beschikbaar over de voortdurende deportatie van Palestijnen uit hun land.
De VN maakte duidelijk dat etnische zuivering niet enkel gaat over een eenmalig gebeuren, maar ook kan slaan op een politiek die decennialang een bevolkingsgroep viseert zoals bij de bezetting van Palestina.
In 1948 verdreven joods-zionistische milities bijna 800.000 Palestijnen buiten de grenzen van het huidige Israël. Minstens 418 Palestijnse dorpen werden verwoest. Er ontstonden ook 40.000 “interne ontheemden”. In 1967 werden bijkomend 350.000 Palestijnen verdreven naar vluchtelingenkampen in de regio.
Volgens het Palestijns Centraal Bureau der Statistieken bevindt zich momenteel 85 % van het Palestijns land onder Israëlische controle, met 55 % van de kolonisten aanwezig in Jeruzalem. Er zijn 440 kolonies, buitenposten en militaire basissen in bezet Palestina. Allen zijn illegaal volgens het internationaal recht.
Sinds 2000 werden meer dan duizend wooneenheden van de Palestijnen vernield in Oost-Jeruzalem. 60.000 Palestijnen in Oost-Jeruzalem wonen in gebouwen, bedreigd door vernietiging door de Israëlische staat. Volgens het Israëlische Comité tegen Huisvernielingen werden sinds 1967 meer dan 24.000 Palestijnse huizen in de Gazastrook, op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem vernield door de Israëlische bezettingsmacht. Dit vormt een belangrijk deel van de huidige Israëlische campagne van etnische zuivering.
In de eerste veertig jaar van de Israëlische bezetting van Palestina verloren 8.558 Palestijnen hun Israëlische verblijfsvergunning.  Maar in 2008 alleen al nam Israël 4.577 Palestijnen het recht af om te wonen in Oost-Jeruzalem. Een absoluut record dat men nu jaarlijks wil verbeteren.
De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Avigdor Lieberman, en zijn partij Yisrael Beitanu hebben het al meermaals aangekondigd dat ze de Palestijnen willen “verwijderen” en eist van hen een eed van trouw aan een “Joodse staat” Israël.
Al eerder werd gerapporteerd dat het leger hoe langer hoe meer verblijfsvergunningen weigert of voor kortere periodes toekent.
Uitgerekend op de Holocaust remembrance day wordt een nieuw militair bevel van kracht waarin het leger de macht gegeven wordt om Palestijnen van de Westelijke Jordaanoever te “verwijderen”  op beschuldiging van “Infiltratie”. Dat zeer vaag geformuleerde order  slaat op alle Palestijnen die geen “geldige verblijfsvergunning hebben” – niet op Israëliërs die als kolonisten illegaal op de  Westelijke Jordaanoever verblijven.
Tienduizenden Palestijnen kunnen beschuldigd worden van deze zogenaamde “infiltratie-feiten” :  want hoe velen van hen leven in onvergunde panden – omdat Palestijnen in hun eigen, illegaal bezette land, geen bouwvergunning krijgen – en kunnen bijgevolg een onrechtmatig adres aangewreven krijgen? Hoeveel van hen hebben een adres in de Gazastrook maar verblijven –al jarenlang- op de Westelijke Jordaanoever en hebben er vrouw en kinderen? Hoeveel hebben er nooit een ID kaart gekregen ?Hoeveel verloren hun adres om diverse redenen (verbod op gezinshereniging, vluchteling of verdreven wegens de wet op de onbewerkte gronden, verbod op terugkeer na de oorlog van 1967 enz…) ? Zelfs buitenlandse echtgenotes van Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever hebben geen geldige vergunning en kunnen op drie dagen tijd gedeporteerd worden.
Ondanks tientallen tussenkomsten van zowel Israëlische als Palestijnse advocaten en mensenrechtenorganisaties ziet het er niet naar uit dat de Israëlische regering bereid is iets aan dat order te wijzigen, laat staan het in trekken.
Het stadsbestuur van Jeruzalem geeft intussen ook groen licht voor de bouw van een synagoge en een school in de wijk Gilo in het door Israël sinds 1967 bezette Oost-Jeruzalem. De constructie gebeurt op van Palestijnse eigenaars in beslag genomen gronden.  Recent keurde de regering van Netanyahu nog duizenden nieuwe wooneenheden voor Israëlische kolonisten in Oost-Jeruzalem goed.
Terecht kan men zich de vraag stellen, of dit het begin aankondigt van de uitvoering van de zionistische “endlösung”, of met andere woorden – verdrijving/deportatie – van de Arabieren om tot een exclusief Joodse staat te komen. 
De vzw’s Vlaams Palestina Komitee en Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen eisen, dat de Westerse regeringen tussenbeide komen en deze etnische zuivering een halt toeroepen. Zij zijn van oordeel, dat Europa dit niet kan laten gebeuren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

VPK (Vlaams Palestina Komitee) vzw

Vierwindenstraat 60, 1080 Brussel

Tel: +32 (0)2 501 67 49 – Fax: +32 (0)2 511 89 19

E-mail: vpk@vlaamspalestinakomitee.bewww.vlaamspalestinakomitee.be

 

CODIP (Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen) vzw

Ectorsstraat 19, 3400 Landen

E-mail: info@codip.bewww.codip.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!