De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoge bomen, lage mensen

Hoge bomen, lage mensen

dinsdag 7 april 2015 14:30
Spread the love

De
reacties van veel media en veel mensen op eerst de aangekondigde
gerechtelijke zaak tegen Steven Stevaert en vervolgens zijn wel zeer
plotse dood maakten eens te meer duidelijk hoe sensatiezuchtig en
machtswellustig beiden zijn. De zucht naar sensatie en het rancuneus
natrappen van gevelde ‘hoge bomen’ verduistert het oordeelsvermogen.

Voor
de hand liggende vragen worden niet gesteld. Kon Steven Stevaert niet
zwemmen? Was er een afscheidsbrief, dito gsm of telefoontje? Hoe weet
je dan absoluut zeker dat het om zelfdoding ging en dat die te maken
had met de vermoedelijke verkrachtingszaak? Als het zelfdoding was,
waarom koos hij voor een toch wel vreselijke methode terwijl er
voldoende humane methodes bestaan? Waarom zou Stevaerts vermoedelijke
zelfdoding een schuldbekentenis zijn? Verspreidde media niet ook het
bericht dat hij zou gezegd hebben dat als die zaak (ook nog eens) in
de media zou komen, hij uit het leven zou stappen? Waarom kiest
vrijwel iedereen nu de kant van de vrouw die 3 jaar na de feiten
(die, indien al gebeurd, 5 jaar geleden zijn gebeurd) klacht tegen
Stevaert neerlegde? Waarom noemt iedereen haar nu ‘het slachtoffer’
terwijl er zonder proces en zonder verdediging dat helemaal niet
bewezen is en we nooit meer het fijne zullen weten van wat er tussen
die man en vrouw gebeurd is? Waarom mag die vrouw anoniem blijven en
mocht Stevaert dat niet? Zou het gerecht als een anoniem iemand drie
jaar na de feiten van verkrachting wordt beschuldigd dezelfde
middelen inzetten, dezelfde conclusies trekken? Zou iemand dat dan
ook lekken naar de media en zouden die dat dan ‘brengen’? Zou als een
anoniem iemand plots verdwenen is, haar of zijn fiets lang een kanaal
gevonden wordt, dezelfde middelen met dezelfde spoed en dezelfde
media-aandacht worden ingezet?

Respect
voor de nabestaanden is zowat de enige morele eis die ik heb mogen
opvangen. Respect voor het
vermoedelijke slachtoffer in de vorm verzekerde anonimiteit en blind
geloof in haar versie van de feiten, is alleen maar waardevol als
hetzelfde respect wordt opgebracht voor vermoedelijke dader, zeker nu
hij op deze vreselijke wijze uit het leven is verdwenen.

take down
the paywall
steun ons nu!