De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Hoeveel verdient u?”

“Hoeveel verdient u?”

woensdag 26 november 2014 14:06
Spread the love

De huidige regering kan niet genoeg benadrukken dat 1. we met een
loonkostenhandicap zitten en onze competitiviteit daar onder lijdt, 2.
de overheidsuitgaven moeten ingeperkt worden en dus moet iedereen
zijn/haar steentje bijdrage. Opvallende maatregel is de indexsprong. Nu
lees ik dat Minister van Overheidsbedrijven De Croo het loonplafond dat
de vorige regering invoerde – dat met 290.000 euro een meer dan royale
vergoeding is – opnieuw wil afschaffen. Hij zegt het zonder schaamrood
op de wangen. De werknemers in die bedrijven moeten de broeksriem
aanhalen, maar dat geldt blijkbaar niet voor de economische elite in dit
land.

Begin vorig jaar werden de resultaten van een onderzoek bekend
gemaakt over de verloning van topambtenaren (met inbegrip van de
overheidsbedrijven). Daaruit bleek dat de Belgische topambtenaren in
vergelijking met hun tegenhangers in Europa en Noord-Amerika het best
verdienden. Enkel Groot-Brittannië deed het toen nóg beter dan ons land.
Vooral de overheidsmanagers van overheidsbedrijven werden royaal
bediend. Het werd dus tijd om in te grijpen. Een loonspanning bij
Belgacom van meer dan 30 is een kaakslag voor de werknemers en
onethisch. Het principe moet zijn: als het loon van een manager omhoog
gaat, moet dat ook voor de werknemers zodat de loonspanning dezelfde
blijft en in elk geval een bepaalde graad niet overstijgt.

Bij de
beursgenoteerde bedrijven, waar er geen loonplafond geldt, is het nog
veel erger gesteld. Het gemiddelde loon van een CEO van een
beursgenoteerd bedrijf bedroeg in 2008 1,328 miljoen euro. Ja,
inderdaad, het gaat om CEO’s van wie de vertegenwoordigers of zijzelf
voortdurend klagen over ‘onze’ loonkostenhandicap, terwijl ze zichzelf
een loonindex toekennen die op een paar jaar gemakkelijk tot een
verdubbeling van hun loon kan bedragen. Dat leidt niet noodzakelijk tot
betere prestaties. In 2006 kreeg Jean-Paul Votron van Fortis een
loonsverhoging van 25% tov het jaar er voor waardoor zijn loon steeg tot
4,47 miljoen euro. We weten wat er ondertussen gebeurd is met Fortis.
“Bijna 40% van de 25 best betaalde topmanagers in de VS kreeg
uiteindelijk te maken met een overheidsinterventie door faillissement,
werd ontslagen of betrapt op bedrijfsfraude” zo lees ik in ‘De Gids van
oktober 2013’
in een interessant artikel (dat ik hier link) dat Mijnheer
De Croo misschien eens moet lezen.

Ik wacht inmiddels nog altijd op de
eerste journalist die elke CEO of vertegenwoordiger van VOKA en
aanverwante na elke uitspraak over de te hoge loonkost een simpele
wedervraag stelt: “hoeveel verdient u?”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!