De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoeveel betaalt Vlaanderen écht aan zwerfvuil?

Hoeveel kost Vlaams zwerfvuil écht?

donderdag 29 januari 2015 11:36
Spread the love

Groot nieuws in de pers deze week:
‘Zwerfvuil kost Vlaanderen 5 miljoen euro per jaar!’
Maar: dat zijn alleen maar de gewestwegen, lees ik dan…
Hoeveel kost zwerfvuil in héél Vlaanderen elk jaar?
Waarom is er geen enkele journalist die die vraag stelt?
Zal ik even een poging doen?

Vlaamse gemeenten 50 euro p/inwoner = 300 miljoen euro per jaar!
Wablief?
Even natellen: 50 euro x 6miljoen Vlamingen= effectief…300miljoen euro
(gebaseerd op dit artikel: http://www.filipdewinter.be/opruiming-van-sluikstort-en-zwe…)
Als dat overdreven is moet Ovam de juiste cijfers maar eens geven!

Zwerfvuil in onze waterwegen:23 miljoen euro
(http://www.express.be/…/ophaling-zwerfvuil-vlaam…/200406.htm)

Dan valt die 5 miljoen euro van snelwegen en gewestwegen nog goed mee!
http://www.tijd.be/…/Zwerfvuil_kost_Vlaanderen_jaarlijks_5_…

Optelsom: 300+23+5= 328 miljoen euro om zwerfvuil op te ruimen in Vlaanderen! En dan ligt het nog altijd en overal vol!
Al dat geld lost het probleem dus niet eens op…

Enkele bedenkingen:
Waarom worden altijd alleen maar de gewestwegen vermeld?
Wordt het probleem bewust onder de mat geveegd?

Het strafste is dat geen enkele redactie het hele plaatje wíl zien, en
de cijfers verstrekt door Ovam als zaligmakend beschouwt…

take down
the paywall
steun ons nu!