De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoeveel Belgen zouden elk 1 euro over hebben om systeemverandering te realiseren?

Hoeveel Belgen zouden elk 1 euro over hebben om systeemverandering te realiseren?

woensdag 5 februari 2020 20:37
Spread the love

Dag iedereen

Ik heb een probleem, en eigenlijk heel het land en de wereld. Een kleine groep wil zijn wil opleggen aan anderen. Wat voor hen telt, is het recht van de sterkste. Dat is van alle tijden. Maar hoe zit het met de plicht van de meest wijze(n)?

Soms proberen groepen van rebellen te schoppen tegen het systeem, meestal jongeren. Zo kwamen tienduizenden van hen op straat om het gebrek aan actie tegen de klimaatverandering aan te klagen. Haalde dat veel uit? Natuurlijk niet, al is het beter iets te doen dan niets.

Nu, de invoering van basisinkomens voor iedereen is lang niet zo simpel als het invoeren van pensioenen of van kindergeld. Want dat gaat om geld van een grote meerderheid die zelf ook oud willen worden en meestal zelf (klein)kinderen hebben of hadden en daarvoor een kwart of zelfs één derde van hun inkomen uit loon afstaat.

Er zijn naar verluidt circa 180 000 hoogintelligente Belgen (boven de 18). Je gaat me toch niet zeggen dat geen enkele van hen – of zelfs bij uitbreiding misschien wel ruim 2 miljoen landgenoten in principe intelligent genoeg voor de universiteit – in staat is een potentieel zeer goed werkend half-revolutionair SZ-stelsel te ontwerpen? Dat moet niet eens perfect zijn, want het gaat om veel keuzes maken en de partijen en de sociale partners moeten er nog aan sleutelen.

De vraag is wel wie het “genie van dienst”, de Darwin of eerder Napoleon gaat zijn? Wel, als een aantal sponsoren – 50 000 burgers x 1 euro zou niet slecht zijn, of 10 organisaties x 5 000 euro – zouden samen leggen voor een ideeënbus voor tal van sociale of andere innovaties, kon deze “superdoordenker” wel eens gevonden worden. Het is daarbij trouwens niet voldoende een puur theoretisch concept aan te brengen. Het moet realiteit worden, en het is nu misschien wel het moment, met tal van partijen die het ook niet meer weten alhoewel ze doen uitschijnen van wel. En dan komen er misschien wel verkiezingen die enkel draaien rond “Let’s get basic income done.”, of een raadgevend referendum.

Wat ik niet weet, is of er enkele tientallen personen zijn te vinden die dit op gang zouden kunnen en willen trekken. Eén Greta was “great” genoeg om een grote beweging op te starten. Zou een groep volwassenen veel minder kunnen? De eerste vereiste zal misschien zijn in de media geraken.

Hoeveel burgers zouden graag gestimuleerd worden om mee te denken?

Ideeënbus in je bedrijf: zo stimuleer je werknemers om mee te denken

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!