De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

HOERA WE MOGEN GAAN STEMMEN

HOERA WE MOGEN GAAN STEMMEN

woensdag 24 oktober 2018 22:59
Spread the love
Hoera, we mogen gaan stemmen dus we leven in een democratie. Als westerlingen zijn we geneigd om dit te beamen, maar is dat wel zo?

In de Verenigde Staten toch het toonbeeld van de vrije wereld is dat zeker niet zo. De campagne van de twee grote partijen worden er gefinancierd door de multinationals. Hoe kan een partij dan nog onafhankelijk functioneren? Bij ons is het niet veel beter. Geen enkele partij, met uitzondering van de PVDA, plaatst de vrije markt in vraag zelfs niet voor levensnoodzakelijke behoeften. Dit wil zeggen dat we in feite stemmen voor bijna uitsluitend liberale partijen, gaande van donkerblauw (Open VLD+NVA) tot lichtblauw gaande van CD&V over GROEN tot SP.a. We hebben wel kritiek op het Cubaanse systeem waar men enkel binnen een brede waaier van communisten stemt maar niet voor ons systeem waarin men voor een diversiteit aan liberalen stemt.  

We zullen enkel van een “echt democratisch systeem” kunnen spreken als we de basis in wijken, fabrieken en scholen laten spreken en bottom – up tot een gedragen besluitvorming komen.

Van dit systeem zijn we nog mijlenver verwijderd. Als we zien dat er bij de recente gemeenteraadsverkiezing binnen de 24 uur coalities gevormd worden met naar ik hoop een geloofwaardig programma , dan stel ik me vragen, postjes en persoonlijke belangen zullen hier zeker meespelen niet de democratie.

Vandaag zie ik dat vooral bij de rechterzijde een participatief beleid onmogelijk is want de verkozenen weten toch wat best is voor de bevolking. Ik denk dat het Cubaanse model van communisten onder elkaar die van onderuit beslissen, de democratie nog het best benadert.

take down
the paywall
steun ons nu!