De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoe zouden jullie ongeveer 100 miljard aan uitkeringen rechtvaardig verdelen??

Hoe zouden jullie ongeveer 100 miljard aan uitkeringen rechtvaardig verdelen??

zaterdag 23 december 2017 10:35
Spread the love

En gefinancierd krijgen natuurlijk.

“Of een basisinkomen betaalbaar is, lijkt wel de vraag van 100 miljard. Met dat bedrag zou de overheid een bescheiden basisinkomen, net onder het huidige leefloon voor een alleenstaande, kunnen dekken. Mochten we het maandelijks bedrag willen optrekken tot 1.000 euro, dan beloopt de kostprijs meer dan 130 miljard. Duizelingwekkende bedragen, die doen vermoeden dat het onmogelijk is zo’n nieuw sociaal systeem te financieren.”

Ieder evenveel geven is onzinnig.

“De vraag is niet of het basisinkomen betaalbaar is, wel hoelang we een grondige discussie daarover kunnen uitstellen. Het probleem zit eerder tussen onze oren dan in de portemonnee.”

https://etion.be/kennisbank/het-basisinkomen-betaalbaar

1000 inquisitieve burgers en organisaties die gemiddeld 12 euro beloven, dat is genoeg. Denk ik …

 Teken a.u.b. Wacht niet passief af zoals de meesten. Er staat veel op het spel, voor miljoenen, voor jezelf …

Kan de invoering van een vorm van basisinkomen – mits de “juiste” bedragen en verdeling en het vergaren ervan grotendeels door “recyclage” en heroriëntering – de armoede grotendeels uitroeien? De federale overheid met niet te veel moeite enkele miljarden opleveren? De OCMW’s honderden miljoenen aan leeflonen besparen en aan begeleidingskosten? Zorgen voor meer welzijn en zelfs meer banen, o.a. via “verzelfstandiging” en spontane arbeidsherverdeling? Goed zijn voor de sociale harmonie? De volksgezondheid bevorderen? De bedrijven (vooral de energieleveranciers) en verhuurders met minder probleembetalers opzadelen? Een aantal jongeren meer en betere studiekansen bezorgen? Gezinnen vormen en bijeenhouden? Kan/zal het goed zijn voor het klimaat en het milieu? Kan het de democratie en de EU en zelfs de mensheid en de wereld helpen redden van de ondergang?

In het beste geval dit alles! Dat is mijn streefdoel; of ik daarin slaag, zal duidelijk worden in de loop van de komende maanden of jammerlijk niet. Waar het om gaat, dat mijn denkarbeid niet genegeerd wordt, en dat mijn voorstellen vergeleken zullen worden met die van tientallen of honderden. Er kan zoveel afhangen, voor ons allen.

https://www.petities24.com/desocialezekerheidvernieuwenviaeenopendenkwedstrijd

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!