De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoe wij bedrogen zijn door de btw-verlaging op elektriciteit

Hoe wij bedrogen zijn door de btw-verlaging op elektriciteit

woensdag 9 juli 2014 11:10
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Toen de btw-verlaging van 21 naar 6% op de elektriciteitsfactuur werd ingevoerd, wees ik er reeds eerder  dat  de particuliere gebruiker daardoor op schaamteloze wijze wordt bedrogen. Deze maatregel zorgt voor de burger weliswaar voor een (te verwaarlozen)  vermindering  van zijn jaarlijkse uitgaven, maar resulteert daarenboven in grotere mate voor vermindering van zijn huidige en toekomstige inkomsten.

Daar is toentertijd, zowel in de media als bij de burger weinig reactie op gekomen. Dus, ofwel interseert de goegemeente dat niet, ofwel begrijpt men het niet goed. Daarom, voor zover nodig, hier nog eens de uitleg:

-Een relatief kleine verbruiker heeft een jaarlijks elektriciteitsverbruik van ongeveer1.200kwh, en betaalde daarvoor voorheen aan 21% btw ongeveer 206,- +43,3 btw = 249,3 euro

    Met de btw-verlaging tot 6% betaalt deze nu 206,- +12,37 btw = 218,37 euro.

   Zijn jaarlijkse elektriciteitsfactuur is door de btw-verlaging dus met 30,93 euro gedaald

-Een gemiddeld gezin heeft een jaarlijks elektriciteitsverbruik van ongeveer 3.500 kwg, en betaalde daarvoor voorheen aan 21%btw ongeveer 670,5 + 140,8 btw = 811,3 euro

   Met de btw-verlaging tot 6% betaalt deze nu 670,5 + 40,23 btw = 710,73 euro

   Hun jaarlijkse elektriciteitsfactuur is door de btw-verlaging dus met 100,57 euro gedaald.

MAAR…

Door de daling van de elektriciteitsfactuur is het gezondheidsindexcijfer eveneens gedaald, waardoor (volgens het Planbureau) de eerst-daaropvolgende overschrijding van de spilindex, en de daaraan verbonden indexaanpassing  van lonen en uitkeringen,  (en uiteraard ook alle daar op volgende) met zes maand wordt vertraagd.

Dat betekend voor loon- en uitkeringtrekkers dat, door de btw-verlaging, zij dit en volgend jaar (want de btw-verlaging loopt maar tot eind 2015), gedurende zes maand, 2% minder inkomen hebben dan dat het geval zou zijn indien er geen btw-verlaging was gekomen.

Voor een alleenstaande met een netto-inkomen van om en bij 2000 euro/maand wil dat zeggen dat hij nu jaarlijks 40.- x 6 maand = 240,-euro minder besteedbaar jaarinkomen heeft dan dit zonder de btw-verlaging het geval zou zijn geweest. De compensatie van zijn jaarlijkse 30,93 euro lagere elektriciteitsfactuur maakt dat de btw-verlaging hem uiteindelijk 209,-euro minder netto inkomen bezorgt.

Voor een  gezin van eerder lager verloonde tweeverdieners met  pakweg 3.500 euro netto-inkomen, betekent dit 70,- x 6 maand =420,- euro minder besteedbaar jaar inkomen, de 100,75 euro lagere elektriciteitsfactuur maakt dat zij, met dank aan Vande Lanotte 319.25 euro minder te spenderen hebben.

Zelfs voor de minderbedeelden onder ons is de btw-verlaging op elektriciteit  beschamend boerenbedrog .

Zo deelt een alleenstaande met een minimumpensioen van 1.123,34 en een elektriciteitsverbruik van 1.200 kwh, met zijn 30.93 euro lagere jaarfactuur en een jaarlijkse derving van 22.46 x 6 maand = 134.76 euro, evengoed ( en eigenlijk in veel grotere mate)in de klappen die deze zogenaamde sociale maatregel als gevolg heeft.

Einde volgend jaar wordt de BTW op elektriciteit terug 21%, tenzij de regering besluit deze maatregel aan te houden. Maar die kans is klein, gezien wij tegen die tijd (hoogstwaarschijnlijk??) een nieuwe regering zullen hebben, gedomineerd door de partijen die de btw uit de indexkorf willen halen. Het terug verhogen naar 21% van de (ondertussen naar alle waarschijnlijkheid met 30% gestegen) elektriciteitsfactuur, zorgt dan voor welkome begrotingsinkomsten. Door de btw uit de indexkorf te halen, heeft die verhoging dan ook geen invloed op de lonen en uitkeringen. Twee vliegen in één klap.

Desgevallend zullen wij  ten eeuwigen dagen, elk jaar opnieuw gedurende zes maanden het uitstel van de 2% inkomensaanpassing meedragen…

Zou ket kunnen dat wij toch intelligente politici hebben, en  wij toch ietwat domme burgers zijn?   

take down
the paywall
steun ons nu!