De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Hoe Rik Torfs het democratisch onderwijs elitair zou willen maken”

‘Hoe Rik Torfs het democratisch onderwijs elitair zou willen maken”

maandag 25 mei 2015 14:22
Spread the love

Naar aanleiding van een recent artikel in Knack.be, waarin een rechtstreekse aanval wordt gelanceerd door een auteur verbonden aan de PVDA. 
Daarbij volgende bedenking:

http://www.knack.be/nieuws/belgie/hoe-rik-torfs-het-democratisch-onderwijs-bij-het-grof-huisvuil-zet/article-opinion-573041.html

Laten we deze kritiek eens bekijken vanuit een moslimperspectief en de steun die ze krijgen vanuit linkse hoek.

Partijideoloog Sayyid Qutb van het Moslim Broederschap heeft de oplossing van dit probleem reeds lang geleden vastgesteld en… opgelost . 

Hij zag een haast onoverbrugbare achterstand op wetenschappelijk en economisch vlak ten opzichte van de Westerse landen. 

Zijn oplossing bestond er in om dat gewoon over het hoofd te zien en te aanvaarden en zich vervolgens te concentreren op de spirituele behoefte die leeft in ieder mens, ook in het Westen waar spiritualiteit haast volledig is verdwenen en soms als een tekort wordt aangevoeld.

Wie de spiritualiteit kan doen herleven en in goede banen kan leiden heeft de maatschappij in handen. 

Daarom dat islamisering zou belangrijk is.

(“Milestones” van S.Qutb is actueler dan ooit)

Maak de mensheid tot slaaf van God en de spirituele leiders hebben meteen de macht in handen door de ‘Goddelijke Wetten’ te doen toepassen voor iedereen, zowel voor de professoren aan de universiteiten als voor de buschauffeur, zowel voor de werkloze als voor de bedrijfsleider. 

Daarbij is het essentieel dat de democratie wordt afgeschaft.

Ongeletterdheid of hoogbegaafdheid krijgen dan meteen een heel andere dimensie.

Moslims stampen tegenwoordig islamitische universiteiten en hogescholen uit de grond alsof het niets is. 

Waarschijnlijk kunnen sommige politieke partijen zich daarom dan ook vinden in de doelstellingen en acties van deze ‘gelovige’ groepen.

Maar wie zijn diegenen die in de eerste plaats de eigen moslimgemeenschap moeten her-islamiseren en nadien de Westerse behoeftigen aan spirituele ervaringen zullen bevredigen? 

Het zijn de “geleerden” in de spirituele ervaringen.

Naar mijn bescheiden mening, bestaat in echte wetenschap altijd de traditie van onophoudelijke kritiek, de bereidheid om de heersende normen uit te dagen, om diep te graven in de premisse van elk argument en om er het beste bewijs voor te vinden.

Maar religieus fanatisme, zoals ook te vinden is in de politieke Islam, doet zich vaak voor als ‘op de hoogte van alles’. Niets is er nog te zoeken want alles is al lang geleden bedacht.(zeggen ze)

Het is dus vaak weinig meer dan het blind verkopen van de mening van andere denkers met daar bovenop nog eens de arrogantie van zelf gezag te hebben als spirituele erfgenamen van de Profeten. 

Vaak zijn deze “geleerden” niet meer dan een bende zeloten die trachten om de massa te winnen voor de zienswijzen die ze zelf hebben overgenomen van hun voorgangers.

De Koran moedigt echter echte wetenschap aan, waarbij het verstand niet op nul wordt gezet en waarbij het blind volgen van de “predikers” wordt veroordeeld.

Critici worden daarom de mond gesnoerd en zelfs op Knack en Kif Kif wordt de censuur in werking gebracht.

Een dialoog is gewoonweg onmogelijk. Ze verkopen enkel hun monologen.

Daarbij is en blijft de Koran, zelfs voor de meeste moslims,  een gesloten boek! 

Als moslim moet je echter de ogen openen en zelf de Koran lezen en vooral de oren sluiten voor de “geleerden” die de Koran aan jou willen uitleggen.

Maar alleen de bezitters van verstand trekken er lering uit! 

Vandaar dat moslimmeisjes maximaal tot hun 15de naar de islamitische lessen mogen gaan als ze daartegen nog niet gehuwd zijn. 

Jongens mogen langer studeren om kennis op te doen die kan misbruikt worden tegen het Westen als bewijsmateriaal en om de democratie van binnenuit te vernietigen. 

Vrijheid van mening bestaat in geen geval binnen de zichzelf besturende moslimgemeenschap.
Maak uw mening dus openbaar zolang u het nog kan en mag. 
Liefst voor u er terug moet voor gaan strijden.

Er wordt ook in Vlaanderen nu al stevig ingegrepen door sommige media die daar bovendien nog voor gesubsidieerd worden ook. 

Veel succes.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!