De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoe reageren als je getuige bent van discriminerend gedrag?

Hoe reageren als je getuige bent van discriminerend gedrag?

dinsdag 8 november 2022 10:44
Spread the love

Hoe reageren als je getuige bent van discriminerend gedrag?

Leuven organiseert op 8 december voor het eerst een omstandertraining. Tijdens deze training wordt aangeleerd hoe je moet reageren als je getuige bent van discriminerend en ander ongepast gedrag zoals op iemand die een racistische opmerking maakt. In de praktijk is het zo dat hoe meer omstanders er zijn hoe kleiner de kans dat iemand ingrijpt. Tijdens de training leer je hoe dat effect kan doorbreken en wel reageren. Voor meer info: https://www.leuven.be/ikstaop.

Leuven put hierbij zijn inspiratie uit de omstandertraining die de Kazerne Dossin in Mechelen in samenwerking met de Pro League nu al geeft voor voetbalsupporters die getuige zijn van racistisch gedrag. De focus hierbij ligt op het stimuleren van een reactie van de persoon die noch slachtoffer noch dader is van dergelijke feiten maar die erbij staat. Wat moet die doen in dergelijke situaties? De training kadert in een vormingsaanbod waarmee men proactief de brede voetbalwereld wil bewust maken van polarisatie, racisme en discriminatie.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!