De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoe lang en gelukkig leven de inwoners van Vlaanderen in verhouding tot hun milieu-impact?
Muntuit

Hoe lang en gelukkig leven de inwoners van Vlaanderen in verhouding tot hun milieu-impact?

dinsdag 18 juni 2024 14:40
Spread the love

 

Wanneer we steden en gemeentes met elkaar vergelijken, komen we meestal uit bij gemiddeld inkomen of prijs van het vastgoed. Zijn dit echt de parameters die van jouw gemeente een goeie plek om te wonen maken? Of wil je liever samen met je buren gelukkig zijn?

Het Bruto Nationaal Product meet welvaart: hoeveel hebben we. Hoewel deze maatstaf tekortschiet om welzijn te meten, houdt ze nog altijd hardnekkig stand. Toch zijn meer en meer burgers, beleidsmakers en politici geïnteresseerd in welzijn in plaats van welvaart. Welzijn is breder. Het houdt rekening met het geluksgevoel van de mensen en met hun interactie met de omgeving.

Hoewel vaak weggezet als een subjectieve oefening, zijn er meerdere manieren om welzijn objectief te meten

Hoewel vaak weggezet als een subjectieve oefening, zijn er meerdere manieren om welzijn objectief te meten. Internationaal is de Happy Planet Index (HPI) de gouden standaard. Muntuit spiegelde zich aan de HPI en maakte met Bruto Lokaal Geluk (BLG) een meetinstrument dat Vlaamse steden en gemeenten rangschikt op basis van hoe lang en gelukkig de inwoners leven in verhouding tot hun milieu-impact.

Hoe wordt de BLG-score berekend? Simpel. We vermenigvuldigen de levensverwachting met het geluksgevoel en delen deze uitkomst door de CO2-uitstoot per inwoner. Deze score wordt aan de hand van enkele variabelen herrekend zodat we een totaalscore op 100 krijgen.

Waar halen we onze cijfers? Het geluksgevoel halen we uit de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor die het Agentschap Binnenlands Bestuur in 2023 hield. Die ging na welk percentage van burgers zich gelukkig voelde binnen een bepaalde gemeente. De levensverwachting per arrondissement dateert van 2022. De CO2-inventaris van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) uit 2021 geeft een beeld van de verbruiken en bijhorende energie gerelateerde CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente. Dit getal delen we door het aantal inwoners.

Sint-Martens-Latem, traditioneel op één, vinden we op plaats 50 in onze BLG-lijst. De Latemnaar is –volgens zichzelf – de gelukkigste aller Vlamingen, maar stoot ook behoorlijk wat CO₂ uit.

Op die manier zien we dat gemeentes die traditioneel bovenaan de lijstjes van rijke gemeentes staan met de Bruto Nationaal Geluk-index heel wat minder scoren. Sint-Martens-Latem, traditioneel op één, vinden we op plaats 49 in onze BLG-lijst. De Latemnaar is –volgens zichzelf – de gelukkigste aller Vlamingen, maar stoot ook behoorlijk wat CO₂ uit.

Knokke-Heist valt daarom zelfs uit de BLG-top-100. Van de vijf rijkste Vlaamse gemeentes blijken enkel Keerbergen (van 2 naar 7) en Hove (van 4 naar 8) een goeie balans te vinden tussen geluksgevoel, levensverwachting en CO2-uitstoot. Het Arrondissement Leuven, waartoe Keerbergen behoort, heeft de hoogste levensverwachting, de inwoners zijn er relatief gelukkig en de CO2-impact is vrij laag.

Wil je zelf op zoek naar jouw gemeente? Neem een kijkje op onze Bruto Lokaal Geluk-kaart. Overtuigd dat het Bruto Lokaal Geluk in je gemeente omhoog moet? Meld je aan, voer missies uit en verdien waardevolle munten die je op het einde van de campagne kan inwisselen bij onze partners. Zo kan je nog meer lokaal geluk delen door een gezond etentje te organiseren met ingrediënten van Boeren & Buren, je huis renoveren met Tintelijn, met je buur te genieten van zongeroosterde koffie van Ray & Jules of een maatschappelijk verantwoord verjaardagsgeschenk voor je buur te kopen bij COSH!. De Bruto Lokaal Geluk campagne duurt nog tot half oktober.

 

Meer weten over Bruto Lokaal Geluk? Kijk wat onze specialisten te vertellen hebben op onze website. De Bruto Lokaal Geluk-kaart is een initiatief van Muntuit. Muntuit is een Vlaamse socioculturele organisatie die inzet op lokale munten om meer Bruto Lokaal Geluk te creëren.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!