De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“HOE KOMT HET DAT ER AANSLAGEN WORDEN GEPLEEGD IN DE NAAM VAN DE ISLAM?”

“HOE KOMT HET DAT ER AANSLAGEN WORDEN GEPLEEGD IN DE NAAM VAN DE ISLAM?”

maandag 23 november 2020 07:38
Spread the love

School in Leiden verontschuldigt zich voor schrijfopdracht die de leerlingen kregen.

 

Tot de fall-out van de recente aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk behoort deze opdracht voor leerlingen van een lyceum in Leiden:

 

 

De tekst werkt met een wij-zij-tegenstelling. “Wij” is zeker geen moslim, maar zij, de anderen dan wij, zijn moslims. Wij zijn bedreigd en wij moeten ons beschermen tegen fundamentalisme, dat ons vreemd is, maar hoort bij die “zij”. Terrorisme, daar doen wij niet aan, maar zij, de moslims wel. De islam is een godsdienst die heel veel geweld voortbrengt. Elders lijkt dat niet te bestaan.

 

Dit is wel een heel krasse manier om in het onderwijs de islam en moslims zwart te maken, te stigmatiseren en de eigen handen te wassen in onschuld. En leerlingen dom te houden door ze niet te helpen om begrippen en informatie te verwerven die nodig zijn om de actualiteit te begrijpen.

 

De schrijfopdracht verwekte opschudding en de school zag zich verplicht afstand te nemen via een publieke verklaring, zij het flauwtjes. Maar ook daarna blijft de vraag bestaan wat voor pedagogiek er heerst op deze instelling?

 

Om het lyceum pedagogisch wat vooruit te helpen hier een eerste idee voor een aangepaste opdracht (de leerlingen mogen opzoeken op het internet):

 

  1. Heb je al gehoord van fundamentalisme? (Bijvoorbeeld christelijk fundamentalisme, moslimfundamentalisme, hindoefundamentalisme, Verlichtingsfundamentalisme…) Wat betekent de term fundamentalisme? Waar komt hij vandaan?
  2. Heb je al gehoord van: staatsterrorisme, extreem-links terrorisme, extreem-rechts terrorisme, christelijk terrorisme, boeddhistisch terrorisme, hindoeterrorisme? Wat betekent de term terrorisme?
  3. Ken je westerse landen die oorlog voeren in of tegen landen die islamitisch zijn of een grote islamitische bevolking hebben? Wat doen die westerse landen: hebben zij een leger ter plaatse, voeren zij bombardementen uit, nemen zij mensen gevangen? Waarom voeren die westerse landen oorlog? Wat willen ze bereiken?
  4. Ken je legers van islamitische landen die westerse landen als Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, de Verenigde Staten enz. bezetten of daar vechten of daar bombarderen?
  5. Waarom plegen mensen aanslagen in de westerse wereld? Ken je voorbeelden, ken je de motieven of drijfveren die daarbij een rol speelden?
  6. Wat is het verschil tussen een leger en een terreurgroep? Wie bepaalt het verschil en wie bepaalt dat organisaties bij de ene of de andere categorie horen?
  7. Wat weet je over oorlogsrecht, de Conventies van Genève?
  8. Wat weet je over: Guantanamo, Aboe Ghraib, Srebrenica, Parijs 17 oktober 1961?
  9. Wie bedreigt wie in de wereld? Wat betekent “escalatie”? Hoe kan de wereld veiliger worden?
  10. Wat betekent ‘godsdienstvrijheid’? Wat ‘vrijheid van meningsuiting’? Wat “staatsgodsdienst”? Wat “laïciteit?” Wat “democratie”? Wat “theocratie”? Wat betekent “politieke islam”? Wat is het verschil tussen islam en islamisme?

 

Dat is stof voor minstens een half jaar, en niet zomaar een schrijfopdracht. Wie iets aan politieke opvoeding en meer specifiek aan vredesopvoeding wil doen op school, moet heel veel laten opzoeken of zelf uitleggen, en dit is misschien meer iets voor gespreksgroepen dan voor zomaar een schrijfopdracht? De doelstelling kan toch niet zijn dat leerlingen de gangbare clichés en slogans herhalen, maar wel dat ze een begrippenapparaat, feitenkennis en een denkkader hebben om over een zo actuele kwestie als terrorisme te praten en te schrijven?

 

EnSiSJ_XUAEsSqk

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!