De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoe kijken Amerikaanse moslims naar Europa?

zaterdag 30 mei 2015 12:24
Spread the love

Hoe kijken Amerikaanse moslims naar Europa? 

Ze kijken met verbijstering naar wat er in Europa gebeurt !

Europa is voor hen heel bijzonder. Het lijkt meer en meer op de bakermat van de radicale islam. 

Europeanen laten zich doen door een moslimgemeenschap die zich beter voelt dan de Europeanen in het algemeen.

Ik vroeg broeder Mohammed (die even op bezoek was bij zijn familie) of de moslims in de Verenigde Staten ook zo veeleisend waren als in Europa? 

“Veeleisend? Helemaal niet. Wij zijn deel van de Amerikaanse bevolking. 
Wij zijn heel tevreden, en ik kan mij nauwelijks voorstellen dat ik terug zou keren naar Marokko. Daar verkopen ze schone schijn en is het uiterlijk belangrijker dan het innerlijke. Kledijvoorschriften zijn die belangrijk? ” 

Ik vroeg of de moslims in de VS nog zelf nadachten in plaats van hun sheikhs te volgen?

” Het is onze plicht om na te denken. En sheikhs of geleerden zijn niet beter dan een gewone mens. Ze hebben hun mening en wij hebben de onze. Het heeft geen zin om te blijven stilstaan bij kennis van eeuwen geleden.” 

Broeder Mohammed begreep langs geen kanten de verwijten die de Europese moslimgemeenschap naar hun medemensen sturen. 

Hij heeft geen enkel probleem met Joden en Christenen of met ongelovigen. 
Hij werkt zelf bij Amerikaanse Christenen en soms krijgt hij daar wel eens commentaar op.
Hij begrijpt dat niet want de Profeet vzmh werkte ook met Christenen en Joden. 
Hij had daar geen probleem mee. 

Het is duidelijk dat een gedeelte van de Europese moslimgemeenschap zwaar ziek is. 
Ze zijn als een kudde schapen die hun misleide herder volgen. 
Ze denken zelf niet meer na maar volgen blind de opgelegde weg. 

En ze zijn blij om tot de kudde schapen te behoren, blind en doof als ze zijn, of opgejaagd als het past in de plannen van hun herders.

Moge God hun ogen en hun oren openen en hen de Weg wijzen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!