De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoe je een geboren leider wordt

Hoe je een geboren leider wordt

dinsdag 26 juli 2011 13:47
Spread the love

Hoe je een geboren leider wordt, is een boek van Frank Schaper.  Het verscheen reeds in 2009 en het neemt zoiets als rolmodellen, striphelden en wereldleiders onder de loep. Frank Schaper had een leidinggevende functie bij KLM en weet als geen ander hoe hij moet omgaan met crisissituaties. Bij uitstek een goed criterium voor leiderschap.
Hoe wordt je nu een geboren leider? Worden leiders als leider geboren? Het boek van Schaper bewijst dat bepaalde ervaringen en voorbeelden, naast bepaalde karaktereigenschappen, de vorming van een geboren leider beslist ten goede komen. Ik zou durven pleiten en dat geheel terzijde om de opvoeding van onze kinderen, hoe moeilijk ook, opnieuw ter harte te nemen.  Opgroeien verloopt echt niet vanzelf.
Schaper trekt parallellen tussen de strips die hij zo graag las (leest) en zijn ingebouwde reflexen in crisissituaties.  Boeiend om te vernemen met welk soort heldendom bepaalde figuren zich meten. Nog boeiender wordt het als Schaper enkele historische figuren doorlicht en nagaat welke voorbeelden en welke parallellen er zich in hun handelen aftekenen. Aan bod komen o.a. JF Kennedy, Bush, Mandela, Mao, Stalin, Hitler, Saddam Hoessein tot president Obama wiens leiderschap evengoed iconische vormen aanneemt en de eigen persoon ver overstijgt.  Hoe je een geboren leider wordt, is rechtaan, rechttoe geschreven. Je gaat akkoord met de zienswijze van Schaper of je stelt daar vraagtekens bij. No way in between.
Verder bouwend op de hypothese van dit boek, denk ik na over de helden die de moderne jeugd ter beschikking heeft. Zoals de ene vraag de andere uitlokt, rijst nu de volgende vraag: wie zijn de moderne helden? Wat mij betreft, is het antwoord duidelijk. Moderne helden zijn natuurbeschermers, milieuactivisten, mensenrechtenactivisten. Heeft onze jeugd voldoende toegang tot informatie over dit soort van heldendom of wordt dat steeds minder vanzelfsprekend?  Ook mensen als Kim De Gelder en Anders Behring Brevik uit het drama in Oslo hebben helden.  Ik wil ze zelf liever niet kennen.

take down
the paywall
steun ons nu!