De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoe is de V.S. de machtigste wereldoverheerser geworden

woensdag 13 januari 2021 10:25
Spread the love
 Hoe is een kolonie de machtigste wereldoverheerser kunnen worden ?
Machtsmisbruik, misbruik van vertrouwen, oneindig veel  terreurdaden, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, genocides…
Groot-Brittannië en later Verenigde Staten hebben het land met extreem geweld gestolen van de echte eigenaars, de First Nations, de inheemse bewoners, die zij beschouwen als echte inferieure mensen, zelfs als vee.
Holocaust van de eerste naties en diefstal van hun land en rijkdom. Zuid-centraal-noord-Amerika is een Europese Anschluss.
                          GENOCIDE
De genocide op de Amerikaanse Indianen en inheemse bevolking van anderen continenten door koloniaal Europa bekend als de “500-jarige oorlog”, is de grootste en langste Holocaust in de geschiedenis van de mensheid.
De geschiedenis van de Verenigde Staten is een geschiedenis van oorlogsmisdaden,misdaden  tegen de menselijkheid,genocides.
De agressie tegen Mexico in 1847 en de annexatie van Noord-Mexico, Californië, Texas, Louisina, Florida…
                                80% van de Planeet Europees Anschluss
In de vroege geschiedenis van de Verenigde Staten was bijna de rest van de wereld een annexatie/kolonie van Europese kolonialisten. Dus moesten de Verenigde Staten om groot en machtig te worden  agressieoorlogen voeren tegen een Europese koloniale macht. Ze kozen voor Spanje omdat ze kolonies in de buurt hadden. Met de agressieoorlogen tegen het koloniaal Spanje heeft de V.S  Puerto Rico, Cuba(bahia de Guantanamo), de Filippijnen, Guam…bezet en geannexeerd.
Wegens de agressieoorlogen door de V.S. kon Spanje de diplomatische relaties met de V.S. voor altijd afbreken maar Spanje heeft “eieren voor zijn geld gekozen” en is lid gebleven van de roofzuchtige roedel van plunderaars, dieven ,moordenaars en heeft zich tevreden gesteld met een lagere plaats in de pikorde bij het verorberen van de prooi.(rijkdom van de planeet)
De agressie en annexatie van Hawai’i,
Annexatie van Diego Garcia en deportatie van Bevolking 
                                    Eerste Wereldoorlog
De motieven van de agressors Frankrijk en Groot-Brittannië waren de annexatie van het hele olie- en gasrijke Midden-Oosten en de voorbereiding van een vaderland voor de Joodse volk in Palestina.
Daarom hebben ze de verdediging van hun eigen land en burgers verminderd en een groot deel van hun troepen 4000 km van hun vaderland gestuurd om  agressieoorlogen tegen het Ottomaanse rijk te voeren.
En ze vroegen de Amerikanen om hun vaderland te komen verdedigen in de oorlog met Duitsland. Als winnaars moesten ze de oorlogsbuit met de Amerikanen delen.
De Franse en Britse Europese koloniale rijken hebben de Ottomanen verslagen en het hele olierijke Midden-Oosten geannexeerd van Egypt tot Irak, dat ze met elkaar gedeeld hebben. Ze hebben zo’n 15 landen gecreëerd met kunstmatige grenzen zonder respect voor etniciteit of religie. Sindsdien heeft het Midden-Oosten geen vrede meer gekend. Het Franse en Britse rijk  zijn hier verantwoordelijk voor.
Ook in de tweede wereldoorlog kwamen de Amerikanen de Europese kolonialisten  helpen in de oorlog tegen Duitsland en moesten de Europese kolonialisten de buit van de oorlog  met de Amerikanen delen.
             Vechten voor de vrijheid van Kolonialisten en meester van slaven
Amerika heeft niet gevochten voor de vrijheid van de mensheid, niet voor de vrijheid en onafhankelijkheid van de volkeren onder de bezetting en wrede juk van de Europese kolonialisten.
Maar wel gevochten voor de vrijheid van de Europese kolonialisten, meesters van slaven om de kolonies  te behouden en voor de voortzetting van wrede en gewelddadige uitbuiting, onderdrukking, uitmoorden van de volkeren van andere continenten.
Na hun eigen bevrijding hebben ze nog duizendtallen agressieoorlogen gevoerd om hun  kolonies /Anschluss terug te krijgen en te behouden. Nog talrijke oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid ,genocides gepleegd.
De koloniën kregen pas zo’n 35 jaar gedeeltelijke onafhankelijkheid na de bevrijding van de Europese kolonialisten aan het einde van de WOll.
V.S. en Frankrijk hebben nog steeds ieder 10 kolonies/annexaties.
misdaden tegen de menselijkheid
De 2 kernbommen op Japanse steden, op burgers, Hiroshima en Nagasaki, de agressie en genocide tegen Vietnam, vergasten een hele bevolking uit de lucht met Napalm, een genocide van 5 miljoen mensen. Er is geen rechtstaat op deze planeet, maar een wrede dictatuur van de sterkste, van het superieure volk, van de Europese kolonialisten, anders zouden het koloniale Europa en de Verenigde Staten al vervolgd  door een rechtbank als die van Neurenberg wegens  de opperste oorlogsmisdaad van agressieoorlogen.
De oorlog tegen Irak sinds januari 1991, met valse en verkeerde redenen, ook een genocide op 5 miljoen moslims, Koeweit behoorde  tot de provincie Bagdad onder het Ottomaanse Rijk.
De Europese/Euro-Amerikaans  Rijk zijn nog steeds machtige en wrede misdadige dictators in hun buitenlands beleid.
De Verenigde Staten heeft nog steeds 10 annexaties/kolonies:  Hawaï, Diego Garcia, Guam, Puerto Rico,Bahia de Guantanamo(Cuba), Noordelijke Marianen, Marshall, Maagdeneilanden, een deel van Samoa,Alaska…
Het koloniale Europa en de imperiale Verenigde Staten zijn eeuwenlang de grote terroristen, de grote fascisten, de volgelingen van een nazi-achtige ideologie van superieure volkeren. De  Europese mens en de Europese veroveraars in andere continenten zijn de supremacisten en de ware superieure mens  en  de volkeren van andere continenten met andere religies zijn de echte inferieure volkeren.
Zij schrijven de Wet en het “internationaal recht” alleen om een “goede reden” te hebben om de volkeren van andere continenten te bombarderen, te veroveren, hun rijkdom te beroven die zij als echte inferieure volkeren beschouwen vanwege hun duivelse militaire macht.
De VS heeft de duivelse militaire macht om met medewerking van het kolonialistische Europa en de terroristische organisatie NAVO,  de baas te zijn over het Internationaal Gerechtshof (de VS is niet eens lid van het Hof, maar stuurt landen als Joegoslavië en Servië naar het Hof),(1) om de meesters te zijn van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, gevestigd in de privé terrein van Rotschild, ze zijn ook de meesters van de Wereldbank en het IMF.
De Amerikaanse en VN troepen hadden immuniteit in Joegoslavië en overal in de wereld. Alleen  echte minderwaardige mensen worden vervolgd door het International Gerechtshof in Den Haag.(2)

In een nationale rechtbank zou een seriemoordenaar met dezelfde tactiek en argumenten als deze Euro-Amerikaanse koloniale sociopaten een show kunnen opvoeren: ‘ik word bedreigd’, ze doen zichzelf pijn of betalen iemand om zichzelf een beetje pijn te doen en zeggen dan ‘ik ben aangevallen’, maar de rechter zal deze gekke redenen en argumenten van deze grote misdadigers nooit accepteren.

De Verenigde Staten hebben Nederland zelfs met een invasie bedreigd als een Amerikaans staatsburger ooit voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag wordt gedaagd, wat bewijst dat de Verenigde Staten een land is dat boven de wet staat en een werelddictatuur is..
In het verleden had België een universele wet die het mogelijk maakte dat oorlogsmisdaden die in de wereld werden gepleegd, in België werden vervolgd. Toen Irakezen in België juridische stappen ondernamen tegen de Verenigde Staten, dreigden de Verenigde Staten België met de overplaatsing van de NAVO uit zijn grondgebied.
België heeft deze wet onmiddellijk afgeschaft.
België heeft zijn economische belangen boven het internationale recht en de mensenrechten geplaatst.
Het koloniale Europa en de Europese veroveraars op andere continenten (V.S…) zijn een criminele organisatie, wrede roofzuchtige roedel die de prooi,  de natuurlijke rijkdom  van de rest van de planeet, verslindt ten nadeel van de zwakke volkeren van anderen continenten.
1. zie film over seksueel misbruik van vrouwen in Bosnië met steun en goedkeuring van de V.S. en V.N troepen.
film The whistleblower van Larysa Kondracki
2.https://www.dewereldmorgen.be/community/de-leiders-van-de-vsa-en-duitsland-de-grote-afwezigen-op-het-joegoslavie-tribunaal/
https://www.dewereldmorgen.be/community/het-internationaal-strafhof-staat-ten-dienste-van-de-vsa-en-europa-om-de-rest-van-de-wereld-te-berechten/
https://sites.evergreen.edu/zoltan/interventions/
https://www.investigaction.net/fr/pourquoi-les-etats-unis-ont-besoin-de-la-guerre/                                                                                      https://www.investigaction.net/fr
https://www.dewereldmorgen.be/community/a-briefing-on-the-history-of-u-s-military-interventions/
https://en.wikipedia.org/wiki/Aafia_Siddiqui?fbclid=IwAR3DSQG206_lgTmY3JKZEp0VP0dyhbOfk-_Dh-cndzWcOrdLsA9ST-9lqAs
Bevrijding van koloniaal Europa – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be                                                                                                                                                                              Groot-Brittannië en Frankrijk grote agressors WOl – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be 
https://www.dewereldmorgen.be/community/wereldoverheersers-plegen-geweld-en-terreur-tegen-zwakkere-anderen/
DVD:
-James Hatfield ‘Horns and Halos’ over Bush jr.
Tony Bill “Whitewash:The Clarence Brandley story”
-film “The good Sheperd” van Roberto De Niro
-https://www.veteransforpeace.org/who-we-are
Jacques Pauwels ” De  Mythe van de goede oorlog. Amerika en de tweede wereld oorlog”
-“Big Business met Nazi Duitsland”                                                              “De  Groote Klassenoorlog 1914-1918”
-“De grote mythen van de moderne geschiedenis”
Carl Boggs “The crimes of Empire,Rogue superpower and world domination”
Mark Curtis “Web of Deceit:The Britain’s real role in the world”
Daniele Ganser “Nato’s secret armies:operation gladio and terrorism in western Europe”
-“Les guerres Illégales de L’Otan,Une chronique de Cuba à la Syrie”
Luc Vankrunkelsven “En toch…een andere wereldmogelijk”
David Model “lying for the empire.how to commit war crimes with a straight face”
David Model”From slaves to oil.United States role in the plunder van Africa’
William Engdahl“Full spectrum Dominance”
-“Mythes Lies and Oil wars”
Michael Parenti “Democratie voor de elite”
Saïd Bouamama “Manuel stratégique de L’Afrique” tome 1 et 2.
Sven Lindvist”A history of Bombing”
-“Exterminate all the Brutes”
James Barr ‘A line in the sand.Britain and France and the struggle that shaped the middle east’
-Elias Davidsson “Amerika verraden,9/11:doel,bedrog en doofpot”
-Willem Middelkoop & Tim Dollee “Patronen van bedrog.Niets is wat lijkt”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!