De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoe geraken we uit het labyrint zonder uitgang?

Hoe geraken we uit het labyrint zonder uitgang?

woensdag 28 augustus 2013 22:26
Spread the love

Verslag vanop het partnerseminarie van Broederlijk Delen in Peru.

Wat mogelijks de aanzet tot een flauwe grap of in het beste geval een interessant raadseltje lijkt, is echter een doodserieuze vraag die de verschillende partnerorganisaties en coöperanten van BD in Latijns Amerika in het partnerseminarie in Peru, zich de afgelopen drie dagen hebben gesteld.

Vertegenwoordigers van zowat alle partnerorganisaties in een zeer diverse continent, tesamen met cooperanten, landen- en programmaverantwoordelijken van Broederlijk Delen, hebben zich als doel gesteld om na te denken over hoe zij hun werk doen en wat hun rol is in Latijns Amerika en de wereld.foto1

We leven in een wereld waarin de verschillende crisissen, de economische, maar ook ecologische, energetische, en zelfs voedselcrisis de levenswijze van velen bedreigt. En waarin het steeds duidelijker wordt dat we andere manieren van denken en een diversiteit van wereldvisies samen gaan moeten brengen om een antwoord te geven op de vraag: ‘hoe moet het nu verder met deze wereld?’

Het is soms de gewoonte om nogal makkelijk over ‘ontwikkeling’ te spreken alsof het dé magische oplossing is voor problemen in het zuiden. De zogenaamde ‘vooruitgang’ wordt daarbij naar voor geschoven als de enige mogelijke en universeel gewenste weg naar een beter bestaan.

In de werkelijkheid zijn dergelijke problemen symptomen van een groter kwaad, eentje dat zich tot voor kort voornamelijk in het Zuiden – maar nu ook meer en meer in Europa en het Westen – manifesteert, en dat zijn oorsprong heeft, gevoed of zelfs gestuurd wordt door structurele problemen in het Noorden.

Hoe we erin geslaagd zijn om ons als mensheid in een eindeloos labyrint zonder uitgang te draaien, wat de onderliggende oorzaken daarvan zijn, en hoe we samen aan mogelijke alternatieven daarvoor kunnen werken, is een reflectie die niet enkel broodnodig is in het Zuiden, maar ook thuis in België, en ook binnen Broederlijk Delen zelf, als organisatie die diepgaande en structurele veranderingen nastreeft.

Eenvoudige oplossingen hiervoor bestaan niet, maar wat hier de laatste twee dagen steeds duidelijker is geworden, is het feit dat de enorme diversiteit aan ideeën en bestaande initiatieven in Latijns Amerika, de basis kunnen vormen van een grote, veelkleurige puzzel die we samen, Zuid én Noord, in elkaar gaan moeten passen.foto2

Want hoe erg we ook de moeite doen in het Westen om te blijven geloven dat het ‘hier wel niet zover zal komen’ of dat al die problemen een ver van mijn bed – of TV – show blijven, we hebben een gedeelde verantwoordelijkheid in de problemen die zich opstapelen. Op het seminarie zien we tegelijk ook de ongelooflijke diversiteit en menselijke rijkdom die er aanwezig is om te bouwen aan alternatieven ervoor.

Gert Steenssens is cooperant van Broederlijk Delen in Colombia,en werkt daar reeds enkele jaren met verschillende sociale organisaties samen.

Fotos: Gert Steenssens / EsperanzaProxima.net

take down
the paywall
steun ons nu!