De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoe geraken we uit de onhoudbare en dure Belgische spreidstand

Hoe geraken we uit de onhoudbare en dure Belgische spreidstand

donderdag 4 april 2013 23:12
Spread the love

“Hoe geraken we uit de onhoudbare en dure Belgische spreidstand”, dit artikel is te lezen op de website van het weekblad “DE TIJD” van Donderdag 2 april 2012, geschreven door Louis Verbeke, voorzitter van “Vlerick Business School” en de voedingsgroep “Ter Beke” en advocaat bij de groep “Advocatennet”, een bijdrage in zijn eigen naam[1].

Het tart elke verbeelding wat hij schrijft, en om zijn mening te staven, haalt hij de onderzoeken aan die gedaan zijn door “VIVES”[2] (Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving) een zeer summiere organisatie. Over dit “Instituut” is meer te lezen in een artikel dat dateert van 2 juli 2011 op de site van DeWereldMorgen, geschreven door Dirk Coeckelbergh[3], waar de relevantie van dit onderzoeks-orgaan, dat zou verbonden zijn aan de Leuvense Universiteit, staat beschreven.

Hij analyseert in zijn artikel het probleem van de geldstroom tussen Wallonië, Brussel en Vlaanderen aan de hand van iets dat zou gezegd zijn door VIVES, het citaat: “De hoge schuldgraad van België is in grote mate ontstaan omwille van het boven zijn stand levende Wallonië (en, sinds kort, Brussel), zegt het Leuvense onderzoeksinstituut Vives. De groei van de staatsschuld van 80 naar 100 procent van het bruto binnenlands product (bbp) is voor driekwart toegestaan door paarse regeringen. Voor één kwart komt de stijging door de redding van Dexia en Ethias, de twee ‘politieke banken’.”

Als men het artikel goed leest, zal men in zijn paragraaf “Hoe veranderen?” enkel veronderstellingen terugvinden, waar de oplossing dan is, blijft een mysterie.

Zo ook in zijn paragraaf “Brussel” gaat hij enkel uit van een hypothese, en heeft hij Brussel even bij Wallonië gerekend. Maar zoals hij zegt “We kunnen het de Brusselaars niet aandoen hen het beste onderwijs dat ze genieten te onttrekken” is een van zijn stellingen om te bewijzen dat Waal minder begaafd is dan een Vlaming .

Men kan zich afvragen waar hij het lef vandaan haalt zo minachtend over een andere regio de schrijven, zijn het misschien zijn Vlaams Nationalistische gevoelens die hem parten spelen?.

Het is natuurlijk evident dat iemand met drie dik-betaalde jobs, voorstander is van een onafhankelijk Vlaanderen. Zo hebben deze heren directe toegang tot het Vlaams kapitaal dat door ons belastingbetalers wordt afgedragen, en kunnen zij dicteren hoe deze geldstroom moet verdeeld worden.

In het artikel van Dirk Coeckelbergh, komt tot uiting dat er nog andere aanhangers zijn van zijn hypothese. De volledige staf van VIVES waaronder ook professor en tegelijk directeur Erik Buyst, bestaat uit sympathisanten en sommige leden van het Vlaams Belang en NV-A. De twee partijen bij uitstek die de onafhankelijkheid van Vlaanderen voordragen, en waarschijnlijk met de zelfde bedoelingen als al de andere groot verdieners, mee te kunnen genieten en profiteren in hun eigen voordeel, van de honingpot die Vlaams belastinggeld noemt.

Terecht wijst Dirk Coeckelbergh op het feit van deze zogezegde “denktank” die enkel geld nastreeft en geen interesse of affiniteit heeft in, en met, het menselijke of het ethische van onze maatschappij. Deze heren noemen zich “Professoren”, door zijn analyse te lezen besef je dat een gemiddeld mens meer hersenen heeft. Hun verkiezingscycli “Vlaamse kinderen zijn slimmer dan Waalse kinderen – de noodzakelijkheid van de verdeling van de staatsschuld – geen bewezen hogere financieringsnood voor Brussel – geen vacature-invulling omwille van het federaal model” spreekt boekdelen.

Erger wordt het nog wanneer men de reacties op deze opinie leest. Zoveel positieve reacties (behalve de mijne dan) is gewoon onwaarschijnlijk, er kan dan ook maar een conclusie uit getrokken worden. Ofwel zijn dit wel degelijk allemaal reacties van Vlaams Nationalisten met de nadruk op nationalisten, ofwel zijn het de burgers die hun verstand hebben verloren.

Vermits dat laatste moeilijk te geloven is, zal het wel het eerste zijn, en laten we deze dan “haantjes tevoren” noemen. Dan is het spreekwoord “Als de haan de passie predikt, leeuw let op uw welpen” wel van toepassing op hun, en zeker niet op onze Waalse medeburgers.


[1]http://www.tijd.be/nieuws/opinie_column/Hoe_geraken_we_uit_de_onhoudbare_en_dure_Belgisc he_spreidstand.9323922-7116.art?highlight

[2] http://www.econ.kuleuven.be/VIVES/overons

[3] https://www.dewereldmorgen.be/blog/dirk-coeckelbergh/2011/07/02/illegale-kul-financiering-rond-informatiekleuren

take down
the paywall
steun ons nu!