De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoe de positieve gevolgen van de coronapandemie behouden?

Hoe de positieve gevolgen van de coronapandemie behouden?

vrijdag 1 januari 2021 22:22
Spread the love

 

Om dit afschuwelijk coronajaar – 19.361 doden en 47.678 ziekenhuisopnames in ons land, 1,79 miljoen doden wereldwijd – met een positieve noot af te sluiten enkele gunstige evoluties die het gevolg waren van de pandemie:

  • De CO2-emissies door fossiele brandstoffen daalden in 2020 wereldwijd met 7 procent. Nooit eerder werd er zo’n daling waargenomen.
  • Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar nam het aantal verkeersdoden in ons land af met 16 procent tot 303 (tegenover 362 in dezelfde periode vorig jaar).
  • De structurele files in ons land verminderden het voorbije jaar met meer dan 60 procent.
  • Als gevolg van het verminderde verkeer was ook de luchtkwaliteit in ons land – vooral tijdens de eerste coronagolf – merkelijk beter dan voorheen. Zo werd bijvoorbeeld voor het eerst in geen enkel meetstation de EU- en WHO-norm voor stikstofdioxide overschreden.
  • Zonder de coronapandemie was populist Donald Trump zonder problemen opnieuw verkozen.
  • Terwijl een beperkt deel van de bevolking lak heeft aan de coronaregels was de solidariteit en zorgzaamheid bij het overgrote deel nooit groter.
  • En last but not least iets voor de Leuvenaars. Zonder de coronapandemie zat hun OHL nog steeds in dat godvergeten 1B te ballen.

Mijn allerbeste wensen voor een beter 2021 met behoud van deze positieve evoluties!

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!