Hier spreken enkel machtelozen.  Hoezo?

Hier spreken enkel machtelozen. Hoezo?

vrijdag 15 april 2016 23:05

Wat de titel zegt is waar.  De vraag is terecht en volgens mij interessant. 

Ik denk niet dat DWM hen een spreekrecht weigert.  Waarom dan maken dezen er geen gebruik van?  Al is het opportunistisch zelfs ‘pro domo’. 

Mijn ervaring leert dat ze ook op gelijkaardige fora niet te lezen zijn.

Des te meer dan, waarom niet?

Ik daag de lezers, de bloggers uit : wat is jullie mening, jullie verwachting?  Zouden ze het wel moeten doen? 

Hebben ze schrik, minachting . . .  voor de lezers?

Wat kan DWM doen om daaraan remediëren?  Wil ze dat wel? 

Ik hoop dat DWM eens “uit zijn kot” komt binnen haar deontologie.

L.L.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!