Hevig sociaal conflict en bloedige repressie op Panamese werf van Jan De Nul NV

Hevig sociaal conflict en bloedige repressie op Panamese werf van Jan De Nul NV

maandag 19 juli 2010 12:38

Hevig sociaal conflict en bloedige repressie op Panamese werf van Jan De Nul NV Via de Internationale vakbond van Bouw- en Houtwerknemers (BWI – Engelse afkorting) werd ACV bouw – industrie & energie de voorbije dagen op de hoogte gebracht van een hevig escalerend sociaal conflict in Panama. De aanleiding van het conflict is tweeërlei. Enerzijds is er de goedkeuring van de nieuwe nationale Wet nr. 30. Deze wet wil het recht op vereniging en het recht op staken en betogen aan banden leggen met forse straffen. Anderzijds is er het sociaal conflict op werven van het consortium ‘Bouwgroep verenigd voor het  Kanaal’ (Grupo Unidos por el Canal). Hoofdaannemer in het tijdelijke consortium is het Spaans bedrijf ‘Sacyr Vallehermoso S.A.’. Het Belgische baggerbedrijf ‘Jan De Nul’ maakt deel uit van dat consortium. Zo kon ‘Jan de Nul’ mee lucratieve contracten in de wacht slepen voor de verbreding en verdieping van het Panamakanaal en de bouw van het nieuwe sluizencomplexen.Op de werven van het consortium brak begin juli een staking uit. De Panamese bouwvakkers, lid van de vakbond ‘SUNTRACS’, legden het werk neer om te protesteren tegen de loon- en arbeidsvoorwaarden. Eisen van de stakers zijn: meer loon, betalen van overuren, hygiënische was- en slaapgelegenheden, veilige werkomstandigheden. De staking werd massaal opgevolgd. Na 4 dagen gingen alle arbeiders echter opnieuw aan het werk omdat gedreigd werd alle stakende werknemers te ontslaan. Tijdens de actie werden alle toegangen tot de werven gecontroleerd door politie en moesten werknemers zich identificeren, dit met de bedoeling de stakingsleiders te kunnen arresteren. De volgende dagen werden meerdere vakbondsverantwoordelijken van ‘SUNTRACS’ aangehouden. Een aantal van hen bevinden zich nog steeds in de gevangenis. Het conflict over Wet nr 30 en het sociaal conflict op de werven van het Panamakanaal raakten op een bloedige manier met elkaar vermengd. Ook al omdat de repressie van de regering tegenover de stakers en vakbonds-verantwoordelijken een voorproefje lijkt van wat de nieuwe wet zal brengen. De voorbije 2 weken kwamen tijdens protesten al 9 arbeiders om het leven, honderden raakten gewond. Tegelijk werden minstens 300 betogers en stakers gearresteerd.  De Internationale vakbond van Bouw- en Houtwerknemers (BWI) volt de zaken op de voet en coördineert de internationale syndicale reactie. Te midden van al deze gebeurtenissen wil ACV bouw – industrie & energie haar grote bezorgdheid kenbaar maken. Daarom zal ACV ACV bouw – industrie & energie actief deelnemen aan de internationale campagne van de BWIom de repressie een halt toe te roepen en werknemers te steunen in hun strijd voor waardig werk. ACV bouw – industrie & energie zal ook deelnemen aan de solidariteitsmissie van de BWI die eind augustus ter plaatse de feiten gaat natrekken. ACV bouw – industrie & energie ondersteunt de vraag van de BWI om een zo snel mogelijk een officiële IAO-delegatie naar Panama te sturen. Ondertussen roept ACV bouw – industrie & energie de Panamese regering op om met hoogdringendheid het geweld te stoppen en de anti-syndicale Wet nr. 30 onmiddellijk in te trekken. Daarentegen vraagt ACV bouw – industrie & energie dat de Panamese regering en het consortium van werkgevers de internationale normen inzake het recht op vereniging, syndicale vrijheden en het recht op staken ten volle zouden eerbiedigen. ACV bouw – industrie & energie zal zo snel mogelijk een onderhoud vragen met de directie van het Belgische bedrijf ‘Jan de Nul’ –als lid van het consortium– om haar standpunt in deze zaak te kennen. ACV bouw – industrie & energie zal ook contact opnemen met de Panamese ambassadeur in Brussel om protest aan te tekenen tegen de gang van zaken en zal aan de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, Steven Vanackere, vragen hetzelfde te doen. Ten slotte wenst ACV bouw – industrie & energie haar solidariteit te betonen met de protesterende bouwvakkers, omdat ‘waardig werk’ de beste garantie is voor ‘waardig leven’. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij Tom Deleu 0475/90 70 66, Internationaal secretariaat ACV bouw – industrie & energie.
Surf ook even naar www.bwint.org (website van de BWI)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!