Hetze tegen burgemeester Krimpen om Baudet kritiek/Verdediging burgemeester op Regio Online

Hetze tegen burgemeester Krimpen om Baudet kritiek/Verdediging burgemeester op Regio Online

dinsdag 9 april 2019 05:15

HETZE TEGEN BURGEMEESTER VAN KRIMPEN OMBAUDET KRITIEK/VERDEDIGING BURGEMEESTER  OP REGIO ONLINE

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/hetze-tegen-burgemeester-krimpen-om-baudet-kritiek-verdediging-burgemeester-op-regio-online/ 

 

VOORAF:

In een vorige post schreef ik al over de politiek-maatschappelijkehetze door fascisten, fascistenvrienden en hun enablers [1] tegenburgemeester Martijn Vroom uit Krimpen aan den IJssel.Reden?Zijn  principiele stellingname tegen Forum voor DemocratieLeider Thierry Baudet, wiens gedachtegoed door Vroom -terecht!- , indirect werd vergeleken met nazi gedachtegoed.
WAT WAS ER GEBEURD?
Naar aanleiding van Thierry Baudet’s [de leider van Forum voor Democratie]hysterische en demagogische verkiezingsspeech [2], waarin hij onder andere beweerde. dat de bestuurders [”een kliekje omhooggevallen netwerkersen beroepsvergaderaars] ”nog nooit een boek gelezen hadden in hun leven” [3]plaatste de heer M Vroom, CDA burgemeester van Krimpen aan de IJssel,op Facebook een post met de volgende strekking” ‘Iemand zei tegen me dat de elite geen boeken leest. Ofzo. Dus heb ik wat boeken die ik voor m’n studie doornam maar weer op de leesstapel gelegd. Kijken of ik er nog weer wat van op kan steken.’ [4]En ter illustratie plaatste hij meerdere foto’s van boeken over fascisme en nazi’s. Zoals De taal van het Derde Rijk en De nazi’s. Een waarschuwing uit het verleden. [5]Dus duidelijk een verwijzing naar het fascistische gedachtegoedvan Thierry Baudet en terecht! De bagger, die de man toen over zich heen kreeg was ongelooflijk, en daarbij moest hij zich verantwoorden voorde Gemeenteraad. [6]Een Fortuyn adept startte zelfs een petitie om op zijnaftreden aan te dringen! [7]Onder deze druk was het dan ook begrijpelijk [al blijft het jammer], dat de burgemeester spijt over zijn Facebook post betuigde.Ten onrechte, maar ga maar eens in tegen al deze druk!
Om hem te laten zien, dat hij hierin niet alleen staat, heb ik hemeen adhesiebrief gestuurd.Zie noot 
Ik kreeg een indicatie van de grootschaligheid van de hetze, toenik stuitte op een regionaal blad met een nogal hetzerig enonnauwkeurig stuk [8] over burgemeester Vroom en zijn ”nazi-posts”Ik dook erop en schreef op hun website een reactie.
Of deze wordt gepubliceerd, is de vraag, maar daarom u van  mijnreactie deelgenoot gemaakt.
Het is een eerbetoon aan een van de weinige politieke bestuurdersin Nederland, die nog de moed heeft, het Beest bij de naam te noemenen fascisme te benoemen waar het past en op het gevaar ervante wijzen.Hier in de persoon en Beweging, het Forum voor Democratie.
Zie voor mijn reactie direct hieronderGeheel onderin het notenapparaat en de tekst van het stuk opRegio Online
DE STRIJD GAAT DOOR!

Astrid Essed

REGIO ONLINEBURGEMEESTER KRIMPEN SCHAAMTELOOS EN ONGESCHIKT24 MAART 2019
https://www.regioonline.nl/binnenland/burgemeester-krimpen-schaamteloos-en-ongeschikt/ 

MIJN REACTIE OP REGIO ONLINE

NAZI POSTS OP FACEBOOK ZEER RELEVANT/BURGEMEESTER VAN KRIMPEN EEN VAN DE LAATSTEN DER MOEDIGEN!

Geachte Redactie en lezers,
Tekenend voor het politieke klimaat waarin wij leven is de onzinnigemoddergooierij naar de heer Vroom, burgemeester van Krimpen,die als een van de weinige politieke bestuurders de moed heeft gehad,het Kind bij de naam te noemen en Forum voor Democratie leiderThierry Baudet neer te zetten voor wat hij is en wat velen niet willenhoren: Een politicus met fascistische sympathieeen.Wie dat niet gelooft, leze zijn overwinningsspeech, die bol staat vanhet verheerlijken van de ”Westerse beschaving” als superieur, de”ongecontroleerde immigratie, die ons straatbeeld zo vertekent”Dat past naadloos in de superioriteits en zondebokideologievan racisme en fascisme.Daarnaast zijn uitspraken als ”’Ik wil graag, dat Europa dominant blank en cultureel blijft zoals het is” ,”Ik wil niet dat Europa Afrikaniseert” en”de Nederlandsebevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkerenvan de wereld, doordat we….er nooit meer een Nederlander zal bestaan.”Dat liegt er allemaal niet om en wijst op racisme, superioriteitsdenkenen het aanwijzen van zondebokken, hier ”niet westerse” vluchtelingen.Daarom terecht, dat de burgemeester boeken, die verwijzen naarde nazi periode, op Facebook plaatste.Om te waarschuwen tegen dit nieuwe, bedreigende, fascistische gevaar.Heel gevaarlijk is de wijze waarop de meeste politici, media enopiniemakers het Baudet gevaar hetzij onderschatten, hetzij bagatelliseren, hetzij negeren.Dit leidt tot normalisering van een levensgevaarlijk verschijnselen bereid de weg voor een samenleving, waarbij de grens reedsmeer in de richting van fascisme gaat.Hiervoor zijn al die ontkenners en bagatelliseerders medeverantwoordelijk.Alle waardering dus voor een burgemeester, die de moedheeft gehad, fascisme te benoemen, waar het is opgedoken.https://www.astridessed.nl/burgemeester-van-krimpen-onder-vuur-na-nazi-bericht-op-facebook-dappere-burgemeester-adhesiebetuiging/ Astrid Essed 

REGIO ONLINEBURGEMEESTER KRIMPEN SCHAAMTELOOS EN ONGESCHIKT24 MAART 2019

https://www.regioonline.nl/binnenland/burgemeester-krimpen-schaamteloos-en-ongeschikt/ 

TEKST
 

Krimpen aan den IJssel: In een rond Krimpen is het geenverrassing meer, dat burgemeester Martijn Vroom zich graaguitlaat op Facebook over allerlei zaken en daarbij soms de plankmis slaat. Hij heeft zich nu echter de woede van een groot deel van Nederlandop de hals gehaald met een schaamteloos Facebook bericht.

SCHAAMTELOOS MET BOEKEN OVER NAZI’S
Met een rare kwinkslag laat hij op zijn Facebook weten, dat deelite geen boeken meer zou lezen.Hij haalt hierbij boeken uit zijn studietijd ”tevoorschijn” -met foto’s-over het gevaar van het naziregime.Hoewel niet letterlijk, lijkt hij een verwijzing naar Forum voor Democratiete maken als een vergelijkbaar gevaar.
VOLOP KRITIEK IN LANDELIJKE MEDIA
De uitlatingen van Vroom zijn zeker niet onopgemerkt gebleven.Op zijn Facebook pagina stromen de kritische reacties binnen.Het AD publiceerde ook al een artikel over deze zoveelste misstapvan de burgemeester.Het televisieprogramma WNL op Zondag had o.a. Theo Hiddema,Hans Wiegel en Joost Eerdmans te gast.Deze laatste haalde Vroom aan als voorbeeld van ongepasteen ongenianceerde uitlatingen die (net als bij Pim Fortuyn) angstmoeten zaaien en zeker niet passen bij iemand in de functievan burgemeester.Hiddema van Forum snapt niet dat deze intellectuele armoede twintigjaar na Fortuyn nog steeds gebezigd wordt.Hans Wiegel adviseerde de Gemeenteraad om een stevig gesprekmet de burgemeester aan te gaan.

INWONERS KRIMPEN VERONTWAARDIGD
In Krimpen aan den IJssel werd Forum de tweede partij enhad dus veel kiezers aan zich gebonden.Velen van hen zijn dan ook verontwaardigd over het Facebookbericht van Vroom.”U bent onze burgemeester. Dan kunt u zoiets niet zeggen. Uhoort boven de partijen te staan. Schande.” zo vieluit een van de opmerkingen te lezen.

POLITIEK KRIMPEN ROEPT VROOM OP HET MATJE  

De coalitiepartijen Stem van Krimpen en Leefbaar Krimpenhebben het presidium bijeengeroepen  voor maandagavond,waar Vroom tekst en uitleg mag geven. Fractievoorzitter Leefbaar Krimpen, Jeffrey van der Elst, laatweten, dat Martijn Vroom echt te ver is gegaan en het zichzelf ergmoeilijk heeft gemaakt.

VROOM HEEL NONCHALANT OVER EIGEN BERICHT
Al eerder kwam de Krimpense burgemeester onder vuur teliggen met misplaatste humor over een voetbalwedstrijd.Ook dat leverde hem de nodige kritiek op.De ophef over zijn gewraakte Facebook post nu lijkt Vroomniet te raken.Met woorden draait hij om de hete brij heen en legt alleverantwoordelijkheid bij de lezer neer ”die hem niet begrijpt.”

PETITIE ONLINE OM VROOM TE ONTSLAAN
Op de website Petities 24 is zelfs een petitie online gezet omde burgemeester van Krimpen aan den IJssel uit de ambtelijkmacht te zetten.In korte tijd lijken inwoners ook hun ongenoegen blijken doorvoor de petitie te tekenen.

POSITIE WORDT ONHOUDBAAR
Een burgemeester, die zo vaak de aandacht vraagt metde verkeerde dingen en de ongeschiktheid voor zijnfunctie daarmee aan blijft tonen, solliciteert blijkbaar naar zijn ontslag.Of Vroom wellicht een ”gezellig glaasje” had gedronken, voordat hijhet bericht plaatste, is onbekend, maar ergens heeft hij blijkbaarde controle verloren over zijn eigen functioneren.Dan verdient hij hulp. Mocht hij hier wel helder over hebbennagedacht, spreekt dat eerder tegen hem dan voor hem en maakt deze misstap nog kwalijker.

NOTEN, HORENDE BIJ INLEIDING [VOORAF]

[1]

CAMBRIDGE DICTIONARYENABLER
 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/enabler
 something or someone that makes it possible for a particular thing to happenor be done:

[2]

LEEUWARDER COURANTLEES DE HELE TOESPRAAK VAN THIERRY BAUDET TERUG
   https://www.lc.nl/extra/Lees-hier-de-volledige-toespraak-van-Thierry-Baudet-terug-24292228.html   
YOUTUBE.COM
FORUM VOOR DEMOCRATIE: BEKIJK DE HELE SPEECH VANTHIERRY BAUDET
   https://www.youtube.com/watch?v=HuSkkuEOEa4

[3]

LEEUWARDER COURANTLEES DE HELE TOESPRAAK VAN THIERRY BAUDET TERUG
   https://www.lc.nl/extra/Lees-hier-de-volledige-toespraak-van-Thierry-Baudet-terug-24292228.html   
YOUTUBE.COM
FORUM VOOR DEMOCRATIE: BEKIJK DE HELE SPEECH VANTHIERRY BAUDET
   https://www.youtube.com/watch?v=HuSkkuEOEa4

[4]

De burgemeester plaatste op Facebook: ‘Iemand zei tegen me dat de elite geen boeken leest. Ofzo. Dus heb ik wat boeken die ik voor m’n studie doornam maar weer op de leesstapel gelegd. Kijken of ik er nog weer wat van op kan steken.’ Onder deze tekst plaatste hij meerdere foto’s van boeken over fascisme en nazi’s. Zoals De taal van het Derde Rijk en De nazi’s. Een waarschuwing uit het verleden.”
 ADBURGEMEESTER VROOM MOET ZICH DINSDAG VERANTWOORDEN VOOR ”NAZI BERICHT” OP FACEBOOK29 MAART 2019 https://www.ad.nl/rotterdam/burgemeester-vroom-moet-zich-dinsdag-verantwoorden-voor-nazi-bericht-op-facebook~a0f77f8d/

[5]

Onder deze tekst plaatste hij meerdere foto’s van boeken over fascisme en nazi’s. Zoals De taal van het Derde Rijk en De nazi’s. Een waarschuwing uit het verleden.”’
 ADBURGEMEESTER VROOM MOET ZICH DINSDAG VERANTWOORDEN VOOR ”NAZI BERICHT” OP FACEBOOK29 MAART 2019 https://www.ad.nl/rotterdam/burgemeester-vroom-moet-zich-dinsdag-verantwoorden-voor-nazi-bericht-op-facebook~a0f77f8d/

[6]

ADBURGEMEESTER VROOM MOET ZICH DINSDAG VERANTWOORDEN VOOR ”NAZI BERICHT” OP FACEBOOK29 MAART 2019 https://www.ad.nl/rotterdam/burgemeester-vroom-moet-zich-dinsdag-verantwoorden-voor-nazi-bericht-op-facebook~a0f77f8d/ 

De burgemeester plaatste op Facebook: ‘Iemand zei tegen me dat de elite geen boeken leest. Ofzo. Dus heb ik wat boeken die ik voor m’n studie doornam maar weer op de leesstapel gelegd. Kijken of ik er nog weer wat van op kan steken.’ Onder deze tekst plaatste hij meerdere foto’s van boeken over fascisme en nazi’s. Zoals De taal van het Derde Rijk en De nazi’s. Een waarschuwing uit het verleden.

Het zorgde voor een stortvloed aan reacties. Mensen verweten het hem dat hij zich als burgemeester zo uitte
 ADBURGEMEESTER VROOM MOET ZICH DINSDAG VERANTWOORDEN VOOR ”NAZI BERICHT” OP FACEBOOK29 MAART 2019

https://www.ad.nl/rotterdam/burgemeester-vroom-moet-zich-dinsdag-verantwoorden-voor-nazi-bericht-op-facebook~a0f77f8d/  

[7]

PETITIEBURGEMEESTER M. VROOM KRIMPEN AD IJSSEL UIT AMBTELIJKE MACHT ZETTEN
 https://www.petities24.com/burgemeester_m_vroom_krimpen_ad_ijssel_uit_ambtelijke_macht_zetten?a=2
 TEKST
 

BN’s hebben blijkbaar een zeer beperkte memory. Het demoniseren van Thierry Baudet en FvD en aanhang gaat anno 2019 verder, waar de kogel van Pim Fortuyn bij eindigde. Een burgermeester dient boven politiek te staan, maar kennelijk zijn sommigen alleen bereid in dienst te staan van burgers met dezelfde politieke kleur. Een burgermeester die er willens en wetens aan mee werkt om de veiligheid van Thierry  Baudet op het spel te zetten, moet per direct uit deze functie worden gezet. Er moet n voorbeeld gesteld worden dat democratie en tolerantie geldt voor IEDERE burger. OOK DE ACHTERBAN van FvD en de partij zelf. Het is een schande dat FvD voor van alles kan worden uitgemaakt en zelfs doodsbedreigingen worden geuit vanuit extreem links, zonder dat daar consequenties aan vast zitten. Het is nu KLAAR met deze linkse, intolerante, agressieve manier om de REALIST MONDDOOD te maken. Ik hoop dat steeds meer linkse mensen wakker worden en zich doodschamen hier ooit bij te hebben gehoord. Teken en deel als je niet een herhaling wilt krijgen van 6 mei 2002. De dag dat volkert het geladen pistool van PaulPot Rossenmuller leeg schoot op onze Pim. Laat zien dat wij POSITIEVE REALISTEN het nu gaan winnen van deze generatie ‘68 idealisten. Wij hebben ballen, brains en beschaving!!! Daar kunnen ze van NEGATIEF links nog heel wat van leren.

 Hennekam

[8]

De onjuistheid en onnauwkeurigheid van het stuk op Regio Onlineuitte zich onder andere in deze zin”Met een rare kwinkslag laat hij op zijn Facebook weten, dat deelite geen boeken meer zou lezen.”
https://www.regioonline.nl/binnenland/burgemeester-krimpen-schaamteloos-en-ongeschikt/  
Want het was niet de burgemeester, die liet weten, dat de elite geen boeken meer zou lezen, hij verwees naar de uitspraak van Thierry Baudet in zijnoverwinningsspeech, waarin hij onder andere opmerkte”Een kliekje, een kliekje omhooggevallen netwerkers, beroepsvergaderaars, mensen die nog nooit een boek hebben gelezen in hun leven, en geen idee hebben wat op de langere termijn de belangrijke issues zijn”ZIEhttps://www.lc.nl/extra/Lees-hier-de-volledige-toespraak-van-Thierry-Baudet-terug-24292228.html  

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!