De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Foto: Allison Meier, Flickr / CC BY-SA 2.0 (More information about the rights of this work, see below article)
Lennert De Clerq

Het zwaard van Damocles: behoud kleine studierichtingen

Hooggeachte mijnheer Weyts, U heeft ons in het nauw gedreven. We staan met onze rug tegen de muur. U houdt het mes op onze keel en het zwaard van Damocles bengelt boven ons hoofd. 

vrijdag 10 november 2023 11:03
Spread the love

 

Uw uitspraken over het minimumaantal leerlingen per richting is bijlange niet de eerste twistappel tijdens uw ministerschap voor onderwijs. Maar dit is wel degene die (tot nu toe) het meeste leed zal veroorzaken. U treft ons, leerlingen en leerkrachten, rechtstreeks. U weet ongetwijfeld maar al te goed dat uw uitspraken enkele richtingen viseren. Maar wij zullen niet zwijgen.

Wij hebben gekozen, bewust gekozen, voor een verregaande linguïstische opleiding. Sommigen weten dat zelfs te combineren met het zwaarste pakket wiskunde. Wij kiezen voor vakken die al eeuwen, millennia gegeven worden. Je zou haast denken dat we het over κτῆμα ἐς ἀεί (een eeuwige waarde) hebben. Maar als u zo verder gaat is het weldra gedaan met klassieke studies in Vlaanderen.

Alleen zijn we echter ook niet: ook in het beroepsonderwijs is dit een drama. Het betreft ook richtingen als Houtbewerking, Koeltechnieken, Orthopedietechnieken,… De lijst is lang.

Ons onderwijs heeft sterktes. Een daarvan is de verscheidenheid. Diversiteit is altijd een sterkte. Maar u, u snijdt de kantjes eraf, u herleidt de prachtige waaier aan richtingen tot één ‘grand masse’ waarin het vreselijk moeilijk wordt voor sommigen om hun plek te vinden. In Vlaanderen hebben studenten de mogelijkheid om gespecialiseerde richtingen te kiezen, die het best bij hen passen. Tot nu. Πύξ, λάξ, δάξ (met de vuistslagen, met schoppen, met bijten) ruimt u de kleineren van de baan.

U stelt kwantiteit (quantum, hoeveel) boven kwaliteit (qualis, hoezeer, op welke manier). Zeg nu zelf, wat is het belangrijkste in het onderwijs? Het aantal uur wiskunde? Het aantal uur Frans? Het aantal leerlingen per richting? Of is dat eerder de diepgang die bereikt wordt in de vakken? Of de breedte aan verdiepingsmogelijkheden? Of de op maat van studenten afgestemde lessen? Want uiteindelijk moet het toch iets opleveren bij hen? En ik kan u verzekeren: een student die studeert wat die niet graag studeert, studeert dat niet goed.

U handelt uit economische (οἶκος, huis, en νόμος, wet, gewoonte) overwegingen: u zit met problemen zoals lerarentekort en lessenpuzzels. Maar dit kan toch niet de oplossing zijn? Op OLVCplus te Antwerpen zitten in het vijfde jaar negen studenten Grieks, in drie verschillende richtingen. Van ‘lerarenverspilling’ is echter totaal geen sprake: de lessenroosters worden zo opgesteld dat leerlingen zoveel mogelijk gegroepeerd les krijgen. Met succes. Daar hebben we toch wiskundigen voor? Maar die zouden ook verminderen als uw plan realiteit wordt. We kunnen toch die kleine moeite blijven doen om een basisrecht als onderwijs optimaal aan te bieden?

“Τῆς παιδείας ἔφη τὰς μὲν ῥίζας εἶναι πικράς, τὸν δὲ καρπὸν γλυκύν”
-Aristoteles
“De wortels van het onderwijs zijn bitter, maar de vruchten zoet”

Wij zijn nog niet klaar voor een doodsvonnis van de Griekse richtingen, laat de requiem nog achterwege, staak de voorbereidingen voor een rouwstoet! Grieks is nog springlevend, strijdvaardig ook! En we vormen samen met houtbewerking, orthopedie, etc. één front!

Zie dit als een noodkreet, meneer Weyts: snoei niet in het prachtige, noodzakelijke aanbod van ons onderwijs. Weet dat u het onderwijs leidt voor ons, leerlingen, dat u het onderwijs enkel en alleen kan leiden met leerkrachten (ook die van Grieks, wiskunde, etc.). U leidt het onderwijs niet voor het geld en al evenmin met behulp van pionnen die over het algemeen als studierichtingen benoemd worden. U staat ten dienste van ons, leerlingen en leerkrachten die instaan voor de toekomst, uw beleid tekent ons leven, geef alstublieft gehoor aan deze brief!

Wij danken u zeer.

 

De auteur van deze tekst maakte ook een petitie aan voor het behoud van kleine studierichtingen

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!