De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

HET WISSELSPOOR OP STELPLAATS DE LIJN AAN LEUVEN STATION

HET WISSELSPOOR OP STELPLAATS DE LIJN AAN LEUVEN STATION

maandag 30 december 2019 23:48
Spread the love

HET ‘WISSELSPOOR’ OP STELPLAATS DE LIJN AAN LEUVENS STATION!

De realisatie van het cohousingproject ‘Het Wisselspoor’ wordt de komende jaren een van de zeer grote projecten in de omgeving van de voormalige Centrale Werkplaatsen in Kessel-lo. Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) wil op deze locatie verspreid over 11 verdiepingen langs een brede, opklimmende woonstraat 52 woonentiteiten realiseren met een verschillende grootte. Naast gemeenschappelijke ruimtes zoals een buurthuis, bibliotheek, speelplek voor kinderen, een lokaal voor familiefeesten, logies voor gasten, een ‘co-workingplek’, berging, daktuin, ondergrondse parking… is ook plaats voorzien voor een muziekacademie, kinderdagverblijf, handel of horeca, fietsenstalling… Het AGSL investeert als bouwheer circa 25 miljoen euro in het project. De start van de bouw is voorzien in 2020 en de eerste gezinnen zouden er volgens de huidige planning tegen 2024 kunnen intrekken. 26 woningen zijn momenteel al verkocht. Alhoewel het AGSL 48 van de 52 woningen iets goedkoper als ‘stadswoning’ verkoopt variëren de prijzen van 178.292 (één slaapkamer) op tot 429.839 euro (4 slaapkamers). Iets voor de welgestelde burger dus.

Bij de persvoorstelling in april 2019 bestempelde Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck ’t Wisselspoor als een voor ons land uniek project dat de ‘verdichte’ richting wijst waar we in steden naartoe moeten evolueren. Dezelfde functies op een klassieke manier bouwen zou immers een oppervlakte vergen van 40.000 m2 of acht voetbalvelden. “Als we de verkavelaar in buitengebieden naar de steden willen lokken, zullen we moeten zorgen voor betaalbaarheid en voor een woonkwaliteit met een pretfactor die lijkt op de fermette waar hij van droomt. Dit project is hiervan een perfect voorbeeld met een woonstraat die mooi geïntegreerd is in het gebouw. Het lijkt op het eerste zicht een duur project voor de betrokken lokale overheid, maar dat is het helemaal niet als men in rekening brengt wat dit uitspaart aan aanleg van straten en dergelijke. We sparen er bovendien 4 a 5 ha bos elders”, aldus Van Broeck. Tot dusver kunnen we ons voor 100 procent achter dit project scharen.

Het is inderdaad een uniek project en de ontwerpschetsen laten vermoeden dat de architecten er iets zeer moois van maakten. Omwille van de immense hoogte – net als het circa 50 meter hoge Provinciehuis aan de ring telt het 11 verdiepingen – past het als een tang op een varken in deze omgeving met huizen die maximaal twee verdiepingen tellen. Op het terrein van de Centrale Werkplaatsen, dat de stad Leuven in de jaren ’90 kocht van de NMBS, werden ondertussen meer dan 300 woonentiteiten gebouwd, maar niemand van deze kopers werd vooraf geïnformeerd over het feit dat het stadsbestuur een dergelijke mastodont in hun onmiddellijke omgeving plande. Het project wordt zwaar gecontesteerd door omwonenden. De bouwmeester wil op die manier mensen naar de stad lokken, maar het gevaar is groot dat een aantal personen die nu al op de Centrale Werkplaatsen wonen om dezelfde reden de stad terug zullen willen verlaten. Een veel betere locatie zou het terrein van de stelplaats van de Lijn zijn aan de Vuurkruisenlaan waar Vlaanderen een tiental jaren terug aan de overkant het immense Vlaams Administratief Centrum (15 verdiepingen) bouwde. De Lijn wil dit terrein zoals bekend op termijn verkopen. Het is de vraag waarom dit al niet eerder gebeurde, sinds de Vervoersmaatschappij al sinds 2016 even verderop over een nieuwe stelplaats beschikt aan de Een Meilaan in Kessel-Lo.

Dit stadsbestuur (met Groen in de coalitie) belooft ook steevast werk te maken van inspraak, maar tot nog toe werd in de buurt over dit gigantisch project slechts een infomarkt georganiseerd, waarop buurtbewoners aan infopanelen individueel met ambtenaren kunnen praten. Op 13/1/2020 is er in het kader van de aanvraag tot omgevingsvergunning opnieuw een dergelijke infomarkt gepland. Waarom niet een algemene vergadering organiseren waar de hele buurt samen geïnformeerd wordt en collectief vragen kunnen worden gesteld? Heeft men schrik van het buurtprotest op een dergelijke vergadering? Ik ben benieuwd of de onvrede die je hoort uit de mond van de vele omwonenden, met wie je over het project praat, zal resulteren in een juridische procedure tegen de omgevingsvergunning die ondanks de vele aankomende bezwaarschriften ongetwijfeld zal worden toegekend. Er is op de Centrale Werkplaatsen een buurtcomité actief, maar zal dit het vele geld kunnen verzamelen voor een dergelijke actie?

Luc Vanheerentals

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!