De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het wereldbeeld van Van Rompuy

Het wereldbeeld van Van Rompuy

vrijdag 11 februari 2011 19:15
Spread the love

Mijn antwoord op het opiniestuk van onze Europese President in de Morgen op 8 februari.

http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1219342/2011/02/08/Revolutie-tegen-wereldbeeld-van-9-11.dhtml

Hij geeft hier een beeld over hoe de Europese leiders denken over de oorzaken en prioriteiten van de Arabische Revolutie en de gevolgen/belangen voor Europa.

Zo is het ditmaal de schuld van ‘het vrienden-diensten-kapitalisme’. En pleit hij voor meer ‘vrij’ ondernemerschap. Een nieuwe term en oude oplossing voor hetzelfde probleem. 

Nadat de winsthonger bij private banken en speculanten zorgden voor de kredietcrisis en de ineenstorting van het werledwijde financiële systeem, werden de banken gered met overheidsgeld. Men pleitte toen voor een beteugeling van het ‘casinokapitalisme’.

Wat tot de huidige revoltes heeft geleid kunnen we beter omschrijven als het ‘Roofzuchtige Kapitalisme’ of Neoliberalisme. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme)

Het Neoliberalisme is een marktfundamentalistische stroming die in de jaren 80 is ontstaan en ervan uit ging dat vrije markt in staat is zaken beter te regelen dan organisaties die door de overheid of niet commerciële belangen gestuurd worden.

Deze economische stroming is net als de Egyptische president Mubarak al 30 jaar aan de macht en verrot vanbinnen.

Ronald Reagan en Margaret Thatcher waren de eerste ‘grote’ politieke herauten in het westen die dit dogma in praktijk brachten en ook opdrongen (militair of economisch) aan de landen van het zuiden. Gesteund door knetter-reactionaire economen als Milton friedman en Wallstreet alchemisten die hebzucht en eigenbelang verheerlijkten.

http://www.youtube.com/watch?v=tObda-tzOHQ

Na de dekolonisatie waren er in de wereld honderden kleinere landen en regeringsleiders bijgekomen. Velen van hun zonder enige werkingsmiddelen en infrastructuur. 

Deze landen werden leeg geroofd en vervolgens leningen ‘aangeboden’ (lees: verkocht) door de wereldbank en het IMF. De interesten hierop zijn zo hoog dat vele nooit in staat zijn om die ooit af te betalen. Sommigen moesten meer geld lenen om hun interesten af te betalen.

http://www.11.be/themas/artikel/detail/g8_historisch_of_business_as_usual,2263

In ruil voor deze ‘hulp’ werden ze verplicht drastisch te besparen op overheidsuitgaven in onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid. Ook subsidies, prijscontrole’s en elke andere vorm van ‘overheidsinmenging’ ten voordele van de gemeenschap of het milieu waren taboe.

Natuurlijke rijkdommen werden uitverkocht aan multinationale ondernemingen en gemeenschappen, culturen, natuur en identiteit moesten baan ruimen voor hebzucht, commercie, imago,winsten voor een kleine elite en miserie voor de rest.

Simon Bolivar, de Zuid-Amerikaanse vrijheidsstrijder die vocht tegen de Spaanse hegemonie en aan de wieg stond van wat vandaag de landen Panama, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela en Bolivia zijn waarschuwde in de 18de eeuw al dat;

“De volkeren van Amerika méér te vrezen moeten hebben van de Engelsen met hun leningen en banken dan van de Spanjaarden hun zwaarden.”

In Latijns Amerika is al reeds decennia het politiek en historisch bewustzijn aan het verbreden. Gepaard met een revolutionaire heropleving. Nog nooit zijn zoveel mensen in de hele wereld politiek bewust als vandaag de dag! Daar heeft het het Europees wereldbeeld van voor of na 9/11 weinig mee te maken. 

Onze Europese president beweert verder dat revoluties niet voorspelbaar zijn.

“Natuurlijk waren ze verrast. Dat waren we allemaal. Revoltes zijn even onvoorspelbaar als aardbevingen.”

Maar deze ‘revoltes’ tegen het neoliberalisme waren te voorzien voor iedereen die een beetje wereldgeschiedenis kent en voorspeld door verschillende individuen en organisaties!

http://www.indymedia.be/index.html%3Fq=node%252F26987.html

https://www.globalinfo.nl/Achtergrond/de-terugkeer-van-de-voedselrellen.html

Zo zijn de oorzaken van bijvoorbeeld de Bolivariaanse revoluties die zich in Latijns Amerika voordeden/voordoen afgelopen decenium en de Arabische Revolutie nu dezelfde. Ze zijn in de eerste plaats opstanden tegen het neoliberalisme en zijn wapenindustrie, hoge voedselprijzen, industriële landbouw en speculatie op voedsel . Allemaal gevolgen van een mondiaal economisch beleid dat net als zijn dictators in het zuiden reeds 30 jaar lang door het IMF, de Wereldbank en de NAVO al dan niet met geweld worden opgedrongen.

Diezelfde IMF schrijft nu ook zijn zeer bittere pil voor aan Griekenland, Ierland, … Terwijl de financiële haaien en speculanten met de winsten gaan lopen. Ook hier zal het verzet moeten worden opgevoerd tegen deze besparingen in onze gemeenschappelijke belangen!
Laten we alvast een oppositie formeren!

Wat mij verder zwaar verontrust is hoe van Rompuy zonder schaam spreekt over vrij verkeer van mensen, als president van een fort dat binnekort zijn grenzen door robots wilt laten verdedigen.

(http://neoconopticon.wordpress.com/2010/12/18/a-shameful-investment-in-a-dystopia/)

Hij linkt dit dan ad-hoc aan ‘internetbeveiliging’ die Europa in samenwerking met de VS (?!) verder moet ontwikkelen… Riekt zéér verdacht!
Het internet in Egypte was sterk beveiligd, té sterk!
Vrije toegang tot informatie en internet is in mijn ogen een recht voor iedereen! ( liefst vrij van relame en andere gecommercialiseerde bedoelingen.) Maar laten we dat alstjeblieft niet van multinationals en deze heren afhangen!

Verder heeft hij wel gelijk dat deze revoluties niets met ‘moslimfundamentalisme’ te maken hebben ( Integendeel tot wat economisch rechts in Amerika zijn burgers probeert wijs te maken).

Maar dat de toekomst van de Egyptenaren vooral bij de Egyptenaren zelf ligt is ons ook duidelijk.

Laten we ze dan ook solidariteit, waardigheid en autonomie geven.
Ook het democratiseren van hun werkplaatsen, grondstoffen en natuurlijke rijkdommen is belangrijk!
( Voor alle gemeenschappen op deze planeet trouwens.)

Laten we leren uit de Arabische Revolutie en haar ontwikkelingen in onder meer Tunesië, in plaats van ons paternalistisch op te stellen wat het westen al te lang doet!

take down
the paywall
steun ons nu!