De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het ware gelaat van … (Minister Muyters – N-VA)

Het ware gelaat van … (Minister Muyters – N-VA)

maandag 1 november 2010 07:52
Spread the love

Was te lezen in De Tijd.

Muyters wil beleggen in rusthuizen of scholen (De Tijd)

Als het van Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) afhangt, beleggen we straks in een rusthuis, school of tramlijn. In de weekend-editie van De Tijd stelt hij voor beursgenoteerde obligaties uit te geven om investeringsprojecten met publiek-private samenwerking (pps) te realiseren.

Die obligaties zouden genieten van een overheidswaarborg, zodat het risico voor privé-investeerders fors afneemt en het voor hen een ‘veilige en aantrekkelijke langetermijninvestering’ wordt, dixit Muyters.

Volgens het kabinet-Muyters moet het nieuwe uitgifteorgaan vooral kleinere en middelgrote pps-projecten bundelen. “Om een pps-constructie rendabel te maken, moet je toch aan een bedrag van om en bij 250 miljoen komen.”

De hamvraag is of deze constructie voor Europa door de beugel kan. Als Europa oordeelt dat het risico voor die pps-projecten straks te veel bij de overheid ligt, moet die alles in haar begroting opnemen, wat niet de bedoeling is. “We gaan na of ons voorstel de Europese toets kan doorstaan. We hopen op een kans op slagen”, luidt het op het kabinet-Muyters.

Wat is hier de echte betekenis van? De publieke sector naar de beurs? De verdere vermarkting van rusthuizen, scholen en tramlijnen? De volgende stap in de uitbouw van de PPS?

Na al zijn vorige uitschuivers is dit het nieuwste (waan) idee van de N-VA (VOKA) Minister. Is Dhr Muyters niet afkomstig van de werkgeversorganisatie VOKA? Is VOKA niet de enige echte baas van Dhr. De Wever, voorzitter van N-VA?

Hiermee wordt nogmaals aangetoond welke de weg is dat we aan het opgaan zijn. Laat alles maar over aan de privé investeerders. De overheid zal wel voorzien in de nodige waarborgen zodat er geen enkel risico bestaat. Indien het toch fout zou lopen is het de gewone burger zijn belastinggeld dat zal ingezet worden om de investeerder de nodige waarborgen te geven.

Hiermee komt nogmaals het ware gelaat van de N-VA boven. Dit beloofd als ook deze partij aan de macht komt in een Federale Regering. Alles voor de economie en zijn privé-investeerders. Afbouw van sociale verwovenheden en afbouw van de rol van de overheid in een sociale solidaire samenleving.

Dat iedereen daar maar eens grondig over nadenkt!!!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!