De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het voorjaar, de charme…! Kans op een betere verhouding met de Natuur

donderdag 23 maart 2023 15:22
Spread the love

23.3.23… weer een bijzondere dag. De magie van de maand maart hangt in de lucht.

Wat gaat u doen? Wij studeren over de charme van de Natuur. Volgende donderdag komen wij samen met de werkgroep Ecologie en Spiritualiteit van Grootouders voor het Klimaat Vlaams-Brabant.

Wij zoeken naar nieuwe inzichten en een heilzame Boodschap, vanuit de overtuiging dat het niet alleen onze machines zijn die moeten veranderen, onze uitstoot die omlaag moet, maar dat onze menselijke houding naar de Natuur anders en beter moet!

 

Omdat geldt, Onbekend is Onbemind, willen we tijdgenoten oproepen de dieren- en plantenwereld alvast beter te leren kennen. Neem deel aan geleide natuurwandelingen. Luister naar cd’s met de Vogelgeluiden en leer ze kennen, ga met aandacht en waardering vogels als de Merel, de Roodborst, de Kauw, de Heggenmus, de Mees, de Tjiftjaf en de Zanglijster volgen in uw omgeving. Ontwikkel sensitiviteit voor de inspiratie die van vogelzang uitgaat.

 

 

Stel u open voor de charme, de schoonheid en betovering van de open groene landschappen, de natuurparken, bossen en reservaten. Ga wandelen.

Stappen doet deugd. Het is de oer-bezigheid van de mens. Goed voor de gezondheid van lijf en geest.

 

Laat daarbij aandachtig het wilde leven, Onze Natuur, op uw zintuigen inwerken.

Op dit moment laten onder andere Hazen en Reeën zich opmerken, ik zag beiden nog de afgelopen dagen. En natuurlijk de meesterlijke Zwarte Kraaien, de trotse Fazanten, de imposante Blauwe Reigers, de speelse Eekhoorns, op sommige plaatsen de Konijntjes en veel meer. Misschien krijg je een Sperwer te zien of een andere roofvogel, ook de snelle grote Slechtvalken zijn weer  talrijker.

 

 

Kijk aandachtig, merk de Schoonheid op van onze broeders de Dieren op Aarde.

Ontdek dat de Groene Natuur een Spirituele, een Religieuze kant heeft.

 

Momenteel komen de eerste bloemen uit de aarde op. Geef hen aandacht, bekijk en fotografeer hun esthetische verschijning als je kan.

Het gele, stervormige bloempje van het Speenkruid; de rozige bloemtrosjes van de Voorjaarshelmbloem; de witte schatjes die Bosanemonen heten. De roze stengels met bloesem van het Groot Hoefblad…

 

Leef gezond mee met de wilde dieren en planten

Merk op hoe de bomen uitlopen en botten. Ga geregeld buiten tussen de bomen, leef mee met de seizoenen. Deze observaties zullen u innerlijk evenwicht en voldoening geven.

 

De dieren en planten delen met ons deze planeet Aarde. De enige die we hebben.  Zij zijn het waard dat wij er een “familiale band” mee ontwikkelen. Het zijn in diepere zin Broers en Zussen.

Spoor uw kinderen en kleinkinderen, of uw neefjes, aan om lid te worden van een vereniging die aan natuurstudie en natuurbeleving doet. Persoonlijk heb ik veel deugd gehad van de gezelligheid en de natuurbeleving binnen zulke groep in mijn tienertijd. De kennis die we er opdeden werd een voorbereiding om de milieucrisis te voorzien en snel te beseffen hoezeer de klimaatjongeren het bij het rechte eind hebben.

 

 

Lessen en profijt

Neem geregeld de tijd om naar natuurdocumentaires te kijken, bijvoorbeeld in de vooravond op Canvas. Zie hoe wonderlijk de Natuur in elkaar zit. Leer pogend levenslessen uit de gedragingen van de medeschepsels. Hun geduld. Hun sociale tact en respect. De manieren die ze gebruiken om energie te sparen, om agressie niet te laten ontsporen, om hun jongen sterk en groot te krijgen. Om tot rust te komen.

 

Als we deze liefde en aandacht ontwikkelen voor de bewoners van de landschappen, en het bijhorende respect, de eerbied, het ontzag, zullen we toch des te sneller en beter het klimaat en de soortenrijkdom die we nodig hebben, kunnen vrijwaren?

 

Het onheil dat mensheid en biosfeer immers bedreigt, is in de grond te wijten aan een nefaste Houding naar wat sommigen al lang met wijsheid benoemen als Moeder Aarde.

 

Er is niets mis met volop werken; voor de nuttige resultaten, de voldoening en het inkomen. De wilde natuur heeft echter ook veel te bieden. Eeuwige waarden die niet veel kosten, maar die onze ziel en geest deugd doen. Rust. Ruimte. Licht. Stilte en Schoonheid. En het substraat waarop al het leven staat, het menselijke incluis. Dat vraagt aandacht. Dat vraagt zorg. Als ieder zijn deel doet, zowel in eigen huishouden als bij de bewustmaking, kan het nog tijdig goed komen. We zullen er ook schatten uit halen, uit de crisis die zich helaas voordoet.

___________

 

Fotoverantwoording

Sperwer in de lente op bezoek in een tuin (Flickr)

Gele mier op de bloem van het Groot Hoefblad, Paul Van Dijck, Facebook.

Zingende Tjiftjaf (Flickr)

Voorjaarshelmbloem (eigen beeld van deze week).

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!