De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

HET VLAANDEREN WAAROVER WE NU MOETEN PRATEN

HET VLAANDEREN WAAROVER WE NU MOETEN PRATEN

donderdag 18 januari 2018 17:39
Spread the love

Een oprechte stem klinkt door!

In ‘De Standaard – Waalse kroniek – donderdag 18 januari 2018’ schrijft Assita Kanko: “Vlaanderen heeft een hart en kansen voor mensen die het leven op de proef gesteld heeft. Ook als ze niet blank zijn.”

Inderdaad, wellicht horen we op vandaag al te weinig deze stem!
Heel veel Vlamingen hebben een groot hart; ze willen samen met wie dan ook bouwen aan een een rechtvaardige wereld en zich ten volle inzetten voor het welzijn van de toekomstige generaties, van welke kleur, rang of stand ook.
Ze zoeken met vallen en opstaan naar de beste weg om onze planeet te behoeden én om nieuwkomers ook een plaatsje te gunnen.

Hoe komt het dan dat ‘andere’ stemmen zo vaak de boventoon halen?

1. Door een al maar drukker en drukkender engagement verliezen velen de nodige adem om ook nog tijd en ruimte te maken voor stilstaan, voor daadwerkelijk ontmoeten en verbinden.

Flexi – jobs, bij – jobs, … én super veelzijdige vrijetijdsbestedingen doen mensen hotsen van hier naar daar tot sommigen er letterlijk bij neervallen.
Facebook, Twitter, … herinneren er hen voortdurend aan dat ze nog beter kunnen,
nog hoger moeten mikken als ze niet ‘achter – lijk’ willen zijn!
Die ratrace ontneemt mensen de kracht om daar bovenop ook nog aandacht te hebben voor de toekomst van de ‘gemeen – schap’.

2. Sommige politici maken ronduit misbruik van die Vlamingen met hun warm hart maar ook met hun vermoeide blik.
Ze beschouwen het kiespubliek als vee dat ze drijven naar hun stal om zo hun macht uit te breiden, hun rijkdom te verhogen en hun ego te strelen!
Echte verantwoordelijkheid is voor hen niet meer van belang, profitariaat des te meer!
Daartoe zaaien ze te pas en te onpas onrust, hanteren valse cijfers en overdonderen jan modaal met stoere uitspraken via de sociale media. Ondertussen roven ze de geldbeugel van de hard werkende gezinnen leeg en versluizen ze grote kapitalen naar megabedrijven die zowel de mens als onze planeet aantasten.
Ze dekken hun schandaalpraktijken toe door mensengroepen tegen elkaar op te zetten volgens het aloude principe ‘Verdeel en heers’.
Wie toch een verbindende, welzijnsbevorderende stem laat horen, wordt vermalen:
de spot drijven, fouten uit het verleden ophalen en uitvergroten, brood afpakken door de tegenstander te ontslaan of door zogenaamde noodzakelijke herschikkingen.
Hoe laaghartig kan je zijn!

Welke boodschap houden we nu best voor ogen?

1. Laten wij vooreerst even de ‘opdrijvende’ krachten temperen!
Wie wil overleven, een lange adem wil behouden en daardoor ruimte wil hebben voor
‘wel – zijn’, kiest best voor het ‘minimalisme’!
Proeven van alles wat er via de (sociale) media wordt aangeprezen, is geen must;
haal er een paar dingen uit en ga er dan echt voor.
U hebt, net als ik, ook maar 24 u per dag waarbij u én tijd moet hebben om degelijk
je beroep uit te oefenen, én tijd om te rusten én tijd voor verbinding met gezin en met de gemeenschap. U hoeft niet alles te bezitten wat firma’s u op uw kosten via reclame door de strot duwen.
Eenvoud siert, soberheid verhoogt het genieten, stilte verruimt uw blik en concrete nabijheid verbindt je (Samen sterk(er)!).

2. Schakel alle knoppen uit als politici, hun kompanen of hun ‘volgers’ een pleidooi houden vanuit een wij – zij – boodschap!
Veelal vertellen ze dan maar één ding: ‘Wij willen onze macht vergroten ten koste van anderen (= dus niet zoals het klinkt : wij zijn toch zo om uw welvaart bekommerd).

3. Investeer een deel van de je toegemeten tijd in buurtwerking, jeugdzorg, vorming, sociale omgang met wie aanvankelijk ‘vreemd’ is (lijkt): een arme, een vluchteling, iemand met een andere visie, een zieke,..

Besluit

Versterk je eigen toekomst en die van je naasten door samen – leven en samen – leven. En geef je stem niet langer aan hen die je zand in de ogen strooien door hun wij – zij – spelletjes!

Bertin Debergh, Veurne
Een wakkere, sociaal voelende Vlaming.

take down
the paywall
steun ons nu!