De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het versleten stokpaardje van Pieter De Crem
Pieter De Crem, Johan Vande Lanotte -

Het versleten stokpaardje van Pieter De Crem

maandag 17 mei 2010 13:55
Spread the love

Pieter De Crem heeft zich gisteren weer in de aandacht gewerkt. Het was eerlijk gezegd een beetje aan mij voorbij gegaan. Er breekt een periode aan waarin we hem niet enkel zullen moeten dulden als het over defensie gaat, maar hij weer over andere onderwerpen zal mogen meepraten. Dan hem maar beter meteen de kop ingedrukt.

Ik weet niet wie er over de samenstelling van De Zevende Dag gaat, maar de combinatie Vande Lanotte en De Crem leek mij nogal willekeurig. Vande Lanotte wilde het over de pensioenen hebben, De Crem over het berekenen van verkiezingsprogramma´s. Ze hadden eigenlijk geen gemeenschappelijk onderwerp – tenzij de samenstelling moest suggereren dat het plan van sp.a onbetaalbaar is -, waardoor De Crem op zijn best was. Hij kon zich ervan afmaken met venijnige steken die kant noch wal raakten.

Vande Lanotte mocht eerst het pensioenplan van sp.a uitleggen. Dat klonk allemaal erg redelijk, en De Crem wilde daar ook niet meteen op in gaan. Hij had zich voorgenomen om zich als milde staatsman te presenteren die zijn gedachten enkele wijdt aan de algemene zaak. Hij kwam aandacht vragen voor zijn voorstel om verkiezingsprogramma´s te laten uittellen. Kwestie van het opbod netjes te houden. Maar hij geraakte op dreef, wilde Vande Lanotte toch een hak zetten, en haalde daarom maar zijn versleten stokpaardje van stal. Pieter De Crem begon over paars.

Nu is algemeen bekend dat de paarse periode veel christendemocraten hersenschade heeft bezorgd. Zij waren niet voorzien op een oppositiekuur, en De Crem heeft daar – net als Leterme, Van Parys, Verherstraeten,… – erg onder geleden. Hij kan eigenlijk enkel maar campagne voeren tegen paars, en niet meer voor CD&V. Het eerste is uiteraard veel makkelijker dan het tweede, maar van een christendemocratische excellentie verwachten we toch iets meer. Vergeving van zonden, Pieter? Niet dus. Pieter De Crem begon weer als vanouds over de verkoop van openbare gebouwen, het wanbeleid van Vande Lanotte op pensioenen, de onverantwoorde uitgaven van paars…de hele rataplan. Hoewel hij in het begin aangaf sp.a niet te willen viseren, waren zijn laatste worden: “Dit is compleet ongeloofwaardig.’ Zo kennen we hem weer. Als De Crem de Taliban niet kan bevechten, is het paars dat er aan moet geloven.

Misschien moet het debat maar eens worden heropend over de enorme schuldenberg die de regeringen Martens ons hebben opgeleverd. Welke lichtzinnige heeft die eigenlijk steeds laten vallen, Marianne?

Over de malaise van de afgelopen drie jaar zullen we De Crem niet horen. Hij zat in het buitenland. Als hij in De Zevende Dag geen herinnering ophaalde aan de paarse periode, wilde De Crem het hebben over het berekenen van alle verkiezingsprogramma´s. Hij had dat graag verplicht gezien, hoewel zijn partij momenteel nog geen verkiezingsprogramma heeft. Vooralsnog wil CD&V gewoon nooit opgeven. Dat gereken heeft ook iets wrangs. Vorig jaar had de K.U.L. zich daar aan gezet. Er kwamen resultaten uit die groots werden gebracht – in Ter zake becommentarieerd door Bart De Wever –, maar later moesten worden herroepen. Ze klopten niet. Met een rekenmachine kan je nog steeds alle kanten uit.

In Nederland wordt de rekening al jaren op voorhand gemaakt, maar daar heb je, zoals Femke Halsema, veel tegenstanders. Die verkiezingsprogramma´s zeggen namelijk erg weinig in een coalitiedemocratie. Na verkiezingen moeten compromissen worden gesloten waarin de programma´s van de deelnemende partijen maar vaagjes kunnen worden herkend. De berekeningen van het Rekenhof of wie ook, worden met andere woorden op 14 juni compleet waardeloos (misschien moet in deze context de nieuwe start van open vld op diezelfde dag worden geïnterpreteerd). Je creëert enkel een campagnemoment waarop één partij aandacht krijgt omdat ze de beste cijfers heeft – wat dat verder ook mag betekenen – en een andere omdat ze de slechtste heeft. Het zou zinniger zijn om het over ideeën te hebben dan over cijfers, maar dat is bij marktconforme politiek al een hele tijd niet meer mogelijk.

Het zal De Crem wat wezen. Die wil zo snel als mogelijk worden herkozen en zijn wereldtournee verderzetten. Ondertussen zitten wij er wel mee.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!