De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het verschil tussen de winnaars van de verkiezingen
Stan Mardaga

Het verschil tussen de winnaars van de verkiezingen

donderdag 13 juni 2019 14:56
Spread the love

De twee grote winnaars zijn Vlaams Belang en PVDA. Groen, ook winst maar minder dan verwacht. Tijdens de tv-debatten achteraf met politici, mediamensen en professoren, soms ook bekende personen allerlei, was vrijwel iedereen verbaasd over de ruime winst van extreem rechts. Anderen hadden ook niet verwacht dat PVDA met dergelijk overschot in heel Vlaanderen de kiesdrempel zou halen. Maar de kiezer had andermaal gelijk zoals dat achteraf heet.

Tijdens al de debatten na 26 mei op radio en tv hoor je dan diverse uitleg en meningen van al deze betrokkenen en deskundigen wat de verliezende partijen in hun verkiezingscampagne over dit en dat niet goed hadden gedaan, of toch beter daarop hadden moeten letten. Meermaals bleek dat de beste voetballers andermaal naast het plein stonden. De meest heldere en doordachte analyses werden door Zinzen en Van Cauwelaert bij Ivan De Vadder gemaakt. Toch heb ik over een essentieel iets van al die deskundigen geen woord horen zeggen of gelezen, tenzij het mij ontgaan is. Namelijk: hoe kiest de kiesgerechtigde? Er zijn maar twee manieren mogelijk, ofwel stem je voor een partij, of iemand, ofwel stem je er tegen. Niet opdagen of blanco stemmen is ook mogelijk, maar dit terzijde.

Bij de winnaars zou je kunnen veronderstellen dat de ruime meerderheid van de PVDA-kiezers bewust voor die partij gekozen heeft. Ondanks de banbliksems en vergelijkingen van al de traditionele partijen over de meest angstaanjagende communistische dictators uit het verleden ten spijt zijn er blijkbaar steeds meer mensen die deze partij doordacht ervaren als werkelijk sociaal, helemaal niet racistisch. Ook een partij die openlijk de macht en geldhonger van nietsontziende kapitalisten en multinationals aanklaagt en hun een evenredige belasting wil doen bijdragen. Waarvan de nieuw verkozenen in het parlement hun individueel maandinkomen doelbewust aftoppen op 2.000 euro. Welke verkozenen van de andere partijen doen dat? Kiezers die zich de moeite deden verder te vergelijken hebben van de PVDA niet enkel woorden gehoord maar ook hun daden kunnen ervaren. Daarmee win je als partij vroeg of laat vertrouwen en kiezers. Maar andersom verlies je trouwe kiezers even snel als ook maar een keer zou blijken dat het allemaal façade was.

Bij de winst van het Vlaams Belang blijkt dit iets anders te liggen. Voortgaand op hun uitslag hebben blijkbaar veel kiezers tegen de gevestigde partijen gestemd in plaats van bewust voor het VB. Mogelijk bij wijze van hun enige kans aan te grijpen om de regeringspartijen eens een ferm oorveeg te geven.

Als Tom Van Grieken in Terzake zijn ongenoegen uitspreekt over de beschuldigingen dat hun 800.000 kiezers racisten zouden zijn dan heeft hij gelijk. Alhoewel het VB van dergelijke beschuldigingen altijd al op een Calimero-achtige manier gretig gebruik heeft weten te maken.

Neen, lang niet iedere VB-kiezer is een racist, alhoewel er die ongetwijfeld zijn. Zeer veel kiezers waren vooral ontevreden over de gevoerde politiek van de laatste regering. Hun gebrek aan eensgezindheid, gekibbel en vooral de besluiteloosheid over belangrijke knopen die men beloofd had door te hakken. Ook de zelfgenoegzaamheid dat het al te vaak de anderen weer waren die kordaat beleid verhinderde. Openlijk durven toegeven dat er individueel of gemeenschappelijk falen was in het afgelopen beleid is geen schande, eerder moedig, maar blijkbaar oh zo moeilijk.

De Belgische politiek en het hele kiessysteem lijkt steeds meer op een machine die onherroepelijk aan ’t vastlopen is. Niets is perfect, dat hoeft ook niet. Maar is het niet tijd dat we het hele systeem eens grondig bestuderen en nieuwe mogelijkheden overwegen. Dingen verouderen, verslijten en horen tijdig vervangen. De stoomtrein staat vandaag ook, welverdiend en terecht in het museum. Welke politici heeft ooit “TEGEN VERKIEZINGEN” gelezen van David Van Reybrouck. Zeker eens doen beste nieuw verkozenen. Warm aanbevolen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!