De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het verdwijnen van het algemeen belang

Het verdwijnen van het algemeen belang

vrijdag 29 april 2011 21:36
Spread the love

Onlangs kreeg ik een bericht in mijn brievenbus van ECOPOWER, het elektriciteitsbedrijf dat 100% groene (wind)energie levert aan zijn klanten. ECOPOWER deelde me mee dat de kilowattuurprijs vanaf 01.08.2011 stijgt van € 0,18 naar € 0,22 of een verhoging van meer dan 22%. Deze verhoging heeft helemaal niks te maken met het duurder worden van het product elektriciteit maar wel met de distributie ervan die gebeurt door EANDIS.

Iedereen kent het verhaal van de zonnepanelen. Bedrijven zetten voetbalvelden vol met zonnepanelen en de kosten worden verhaald op de consument. Nu heb ik op zich niks tegen zonnepanelen, ook niet voor bedrijven. Maar het gaat niet op dat degenen die geen zonnepanelen hebben, ook de minder kapitaalkrachtigen, moeten opdraaien voor degenen die wel de middelen hebben.
Nu kon EANDIS zonder problemen de € 150 miljoen die de zonnepanelen kosten aftrekken van de € 250 miljoen winst die ze uitgekeerd hebben aan de aandeelhouders. Het gaat hier immers om een effectieve kost. EANDIS heeft er echter voor gekozen de kosten van de zonnepanelen op de eigen klanten af te wentelen en de aandeelhouders nog wat rijker te maken. EANDIS kan dit zonder problemen doen omdat de klant niet van distributeur kan veranderen en dus vast zit aan dit totaal onethische bedrijf. Het wordt nog erger als je ziet dat prominente politici zoals Geert Versnick (voorzitter) en Louis Tobback deel uitmaken van de directie van EANDIS. Deze heren behoren het algemeen belang te vertegenwoordigen maar daar is niks van te merken. Geert Versnick is ook de voorzitter van het OCMW-Gent. De klanten van het OCMW mogen nu dankzij  hem mede opdraaien voor de kost van de zonnepanelen van rijke bedrijven. Tegelijkertijd wil hij op deze mensen in diepe armoede nog besparen door hen veel sneller te schorsen. Dat gespaarde geld kan hij dan weer in één of ander bedrijf z’n zakken stoppen.
Het is symptomatisch voor het politieke bestel van vandaag. Politici zien hun ambt in de eerste plaats als een springplank naar vetbetaalde baantjes in het bedrijfsleven. Daarvoor moeten ze natuurlijk zoveel mogelijk belastinggeld of in het geval van EANDIS geld van de consumenten doorsluizen naar de aandeelhouders. De lijst is eindeloos en internationaal: J.L. Dehaene, Steve Stevaert, wijlen Karel Van Miert, de Nederlandse ex-premiers Kok en Balkenende, de Duitse ex-premier schröder, de Engelse ex-premier T. Blair etc. Ze hebben 1 ding gemeen: allen hebben ze de bevolking miljarden bezuinigingen opgelegd ter meerdere eer en glorie van het bedrijfsleven en diezelfde bedrijven nog eens beloond met allerlei belastingverlagingen, RSZ-vermindering, het gedogen van fiscale fraude en andere hand- en spandiensten. Naderhand werden ze daar allemaal dik voor beloond.
Dit systeem dreigt nu nog te verergeren door de man die zonder blikken of blozen toegeeft niet het algemeen belang maar enkel het VOKA-belang te dienen.’ VOKA is mijn baas’ en ‘ik ben maar content als VOKA content is’ zijn uitspraken van dit nieuwe licht aan het politieke firmament. Benieuwd welke vetbetaalde baan die zal krijgen na (of nog tijdens) zijn politieke carrière.

take down
the paywall
steun ons nu!