De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het Vaticaan opent de aanval tegen pedofiele priesters

Het Vaticaan opent de aanval tegen pedofiele priesters

zaterdag 23 februari 2019 19:38
Spread the love

Op vrijdag vroegen kardinalen op de top van Paus Franciscus voor de preventie van seksueel misbruik door de geestelijkheid om een nieuwe cultuur van verantwoording binnen de katholieke kerk, om bisschoppen en superieuren van religieuze ordes te straffen wanneer ze hun parochianen niet kunnen beschermen tegen roofzuchtige priesters.

Op de tweede dag van de buitengewone top van kerkleiders was het debat gericht op het erkennen dat de crisis van seksueel misbruik in de kerk werd verergerd door tientallen jaren van cover-up, geheimhouding en angst voor schandalen.

“We moeten ons bekeren en het samen doen, op een collegiale manier, omdat we onderweg faalden”, zei de kardinaal van Mumbai, Oswald Gracias. “We moeten om vergeving vragen.”

Chicago kardinaal Blase Cupich vertelde de 190 aanwezigen dat nieuwe juridische procedures nodig zijn om katholieke superieuren aan te klagen en te onderzoeken wanneer ze worden beschuldigd van het plegen van misbruik of nalatig zijn wanneer anderen het misbruik plegen.

Hij zei dat experts bij elke stap van het proces tussenbeide moeten komen, omdat de katholieke gelovigen veel beter dan priesters weten wat de trauma’s zijn die zijn veroorzaakt door seksueel misbruik en de dekken daarvan.

“Het is het getuigenis van de leken, in het bijzonder de moeders en vaders met grote liefde voor de kerk, die schrijnend en krachtig hebben gewezen op de ernstige onverenigbaarheid van de commissie, de verborgenheid en de tolerantie van seksueel misbruik door de geestelijkheid met het belang en de essentie van de kerk voor ogen,” zei Cupich.

“Moeders en vaders hebben verantwoording van ons geëist, omdat ze niet begrijpen hoe wij, bisschoppen en religieuze meerderen, zo blind kunnen zijn geweest voor de omvang en schade van seksueel misbruik van kinderen,” voegde hij eraan toe.

Francisco ontbood de bisschoppen tot vier dagen van conferenties en workshops over het voorkomen van misbruik en de bescherming van minderjarigen na de nieuwe uitbraak van schandalen vorig jaar in Chili en de Verenigde Staten. Al twee decennia probeert het Vaticaan de misbruikers te onderdrukken en negeert het de schuld van bisschoppen en meerderen die hen van de ene naar de andere parochie hebben verplaatst.

Cupich riep op tot nieuwe transparante structuren om klachten tegen superieuren te onderzoeken en hen van hun functie te verwijderen als ze schuldig zijn aan grove nalatigheid bij de behandeling van zaken.

Hij stelde voor dat de bisschoppen metropolitanen, die verantwoordelijk zijn voor de andere bisschoppen in hun geografische gebied, de onderzoeken uitvoeren met behulp van leken-experts. De bisschop metropolitaan moet dan de resultaten naar het Vaticaan sturen.

SLACHTOFFERS VRAGEN HET STOPPEN MET DE COVER-UPS

Talloze slachtoffers zijn buiten de top bijeengekomen om meer verantwoording af te dwingen, verklarend dat de kerk tientallen jaren prioriteit heeft gegeven aan haar eigen belangen ten aanzien van de schade die de getroffen bevolking heeft geleden.

“Ze hebben een systematisch proces van bedekken, overplaatsingen en het niet doen van aangifte,” zei Tim Lennon, president van de Amerikaanse slachtoffersgroep SNAP.

De Duitse Matthias Katsch zei dat de slachtoffers over het boos zijn heen zijn.

“We vechten echt voor de waarheid en rechtvaardigheid voor de slachtoffers”, zei Katsch, die ook een slachtoffer was.

Foto: Wikimedia Commons

take down
the paywall
steun ons nu!