De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het spoor onder vuur !!

Het spoor onder vuur !!

vrijdag 11 december 2015 13:15
Spread the love

De personeelsproblemen bij de spoorwegen zijn niet van gisteren. Een tekort aan personeel werd gedeeltelijk opgelost door een herverdeling van de arbeid toe te passen. Jongeren konden worden aangeworven omdat het bestaande personeelsbestand 1,65% van het loon inleverde en nog 36 in plaats van 40 uren ging werken. Solidariteit avant la lettre. Iedereen bleef wel 40 uren werken zodat er per week 4 uren moeten gecompenseerd worden. Dit zijn de fameuze extra vakantiedagen waarover de media zo graag berichten, dit terwijl het in feite gaat om een compensatie van extra gewerkte uren.

Het spoor is een overheidsbedrijf en moet dus gerund worden zoals een privaat bedrijf d.w.z. dat de inkomsten moeten volstaan om de uitgaven te dekken. De kranten en de rechtse politieke krachten zeggen maar al te graag dat er veel, heel veel geld moet bijgepast worden om de NMBS drijvende te houden. Ze kunnen op die manier bij de publieke opinie op veel bijval rekenen.

Niemand staat er bij stil dat een overheidsdienst met het algemeen belang voor ogen onmogelijk winst kan maken en dat dit ook niet zijn opdracht is. Als we een goed mobiliteits- en milieubeleid willen voeren dan kost dat geld , dat geld kosten is ook al een slechte woordkeuze. We zeggen beter : investeren in een duurzaam mobiliteitsbeleid in ieders belang. Een shift van bedrijfswagensinvestering naar een spoorinvestering zou de eerste actie moeten zijn. Het personeelsbeleid kan beter, een groot bedrijf zeker één van de overheid zou qua tewerkstelling een weerspiegeling moeten zijn van de maatschappij inzake samenstelling , het groot aantal 50 plussers staat niet in verhouding tot de twintigers die slechts met mondjesmaat binnenstromen.

De 5 daagse stakingsaanzegging door de rechtse media al onmiddellijk gepercipieerd als effectieve staking met alle heisa tot gevolg dreigt de discussie over de vakbondsmacht stakingsrecht en minimale dienstverlening weer op de voorgrond te brengen, terwijl de personeelsongerustheid en actiebereidheid haar ontstaan vind in een mank personeels en invetseringsbeleid.

take down
the paywall
steun ons nu!