De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

het rijk der vrijheid is in zicht? (Frank Vandenbroucke)

het rijk der vrijheid is in zicht? (Frank Vandenbroucke)

maandag 11 januari 2021 14:50
Spread the love

Het rijk der vrijheid is in zicht. ( Frank Vandenbroucke )

Ze hebben het juist verkorven. De coronacrisis had het grote moment van de vrijheid kunnen zijn. Met zijn allen samen hadden we in alle vrijheid uit vrije wil, los van alle economie en politiek, het virus kunnen bemeesteren door de eenvoudige regels van de wetenschap toe te passen. Maar dat hebben zij, economie en politiek, met alle middelen in de war gestuurd met alle gevolgen van dien.

En dan komen vertellen dat het rijk der vrijheid in zicht is. Kom zeg. Het is er nooit geweest en zal er op die manier nooit komen.

Hoe vrij zijn we? We zijn ongevraagd in het leven geworpen. Het leven zelf is onontkoombaar verbonden met eten en drinken. Zonder overleef je niet. Is bewegen onze vrijheid? Vogels zijn de meest beweeglijke dieren, maar zie ik in mijn tuin? Ze zijn constant bezig met het pikken naar zaadjes of wormpjes om te overleven, en als de tijd gekomen is, krijgen ze een onweerstaanbare drang der natuur om te paren, nesten te bouwen, eieren te broeden en jongen voeden. Hard labeur. Was de mens maar zo vrij als een vogel. En hij kan niet eens vliegen.

De beschaving die het intelligenter dier, de mens, heeft teweegbracht, bezorgde hem meer vrij tijd. Maar dat was slechts de rust om terug aan het werk te gaan ondertussen moesten anderen werken in zijn plaats. En om die tijd door te brengen vond hij een machine uit om zich te verplaatsen. ”De auto zijn vrijheid”. Maar hij rijdt niet waar hij wil. Rechts van de baan, stoppen voor rode lichten, snelheidsbeperking en verder stilstaan in de file. Kon hij maar vliegen als een vogel? Geen nood. Hij vindt het vliegtuig uit. Vliegt naar waar hij wil. Zo vrij als een vogel. Wel op tijd terug zijn voor uw werk of geld genoeg hebben. Er mag wel geen corona zijn en het wordt een grote nestvervuiling, milieuschade door luchtverkeer. De mens wordt vogelvrij verklaard. Weg vrijheid.

Er is maar één vrijheid van de mens en dat is de vrijwillige samenwerking aan de instandhouding van het leven. Door zijn communicatie capaciteit is hij daar perfect toe in staat.  En hij doet het zelfs in groten getale maar niet vrijwillig en niet ten behoeve van iedereen. Hij wordt daartoe gehinderd door potentaten die hem verplichten samen te werken in fabrieken, maar de productie toe-eigenen niet voor iedereen maar voor zichzelf. Weg met die potentaten.

Leve dat rijk van de vrijheid.

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!