De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het proces tegen Joke Kaviaar in de rechtszaal Haarlem/Verslag rechtszaak/Slotwoord Joke Kaviaar/Elk woord een vonk
Vluchtelingen.Asielbeleid,Politieke vervolging -

Het proces tegen Joke Kaviaar in de rechtszaal Haarlem/Verslag rechtszaak/Slotwoord Joke Kaviaar/Elk woord een vonk

woensdag 9 januari 2013 07:04
Spread the love

HET PROCES TEGEN JOKE KAVIAAR op 8 JANUARI 2013/VERSLAGGEVING RECHTSZAAK JOKE KAVIAAR/SLOTWOORD JOKE KAVIAAR ”ELK WOORD EEN VONK” Zie ook http://www.astridessed.nl/het-proces-tegen-joke-kaviaar-overgenomen-van-steungroep-13-septemberrechtszaakslotwoord-joke-kaviaaruitgesproken-tijdens-de-rechtszaak-op-8-januari-anno-domini-2013/ www.astridessed.nl Geachte lezers, VoorafAandacht in dit stuk voor het Slotwoord, dat Joke Kaviaar op dinsdag 8 januari in de rechtszaal heeft uitgesproken, van  ”Elk woord een vonk”, dat is gebaseerd op haar op mijn website www.astridessed.nl vermeld Statement [1],maar nog veel krachtiger en uitgebreider isZij las het op indringende en strijdbare wijze voor in de rechtszaal en maakte ieder woord overtuigend en indrukwekkend   RECHTSZAAK TEGEN JOKE KAVIAAR OP 8 JANUARI ANNO DOMINI 2013   De rechtszaak tegen Joke Kaviaar diende op dinsdag 8 januari, wegens opruiiing in verband met vier messscherp kritische teksten [2] tegen het discriminerende en vaak dodelijke [3], vreemdelingenbeleid, heeft inmiddels plaatsgevondenZoals te zien heb ik op mijn website in uitgebreid [zes keer in totaal] aandacht geschonken aan de aanloop naar de vervolging van Joke  in de vorm van de politieke aspecten en achtergronden van de zaak [4], het verloop van de vervolging [5], de uiteindelijke rechtszaak [6] en de vele solidariteitsbetuigingen aan het adres van Joke Kaviaar, zowel van individuen als organisatiesSommige artikelen en Steunbetuigingen zijn op mijn website www.astridessed,nl  vermeld [7]Zie echter voor een volledig overzicht het Persbericht [8] van de Steungroep 13 september [verwijzend naar de arrestatiedatum van Joke Kaviaar op 13 september 2013]Zie ook de internationale aandacht, die de vervolging en rechtszaak kreeg [9] Aan deze rechtszaak zit een groot aantal aspecten, waaraan ongetwijfeld nog uitgebreid op wordt teruggekomenDat zal ik nu dan ook niet doen Opvallend en voor mij tekenend waren enkele zaken VERPLICHTE IDENTITEITSCONTROLE Bij mijn bezoek aan diverse rechtbanken is mij opgevallen, dat een aantal het tonen van legitimatie verplicht steltAnderen weer nietMaar ook in geval dat legitimatie verplicht is, kunnen mensen zonder identiteitsbewijzen met de bevoegde advocaat naar binnen In geval van deze rechtszaak van Joke Kaviaar echter was de mogelijkheid, met de advocaat mee te lopen, er nietwaardoor mensen zonder identiteitsbewijs er niet in konden Dit schendt het openbaarlijke karakter van een rechtszaak Erger nog was het discriminatoire aspect, aangezien bleek, dat deze identificatieplicht slechts voor deze rechtszaak golden maar voor een dag was ingevoerd [10]Hierover is het laatste woord nog niet  gezegdDe opzet was er duidelijk op gericht, de steun voor Joke Kaviaar in de rechtszaal te minimaliserenDat is niet geluktDe publieke tribune was geheel gevuld! Terecht heeft Joke tegen deze identificatieplicht voor een dag, in de rechtszaal, waar ik aanwezig was. hevig geprotesteerdWat haar daarbij vooral bezighield was, dat wanneer er vluchtelingen zonder papieren waren geweest, zijer niet in zouden kunnen OFFICIER VAN JUSTITIE/ JOKE KAVIAAR ”EXTREMISTISCH”TENDENTIEUS EN HETZERIG BETOOG Ik ga hier niet in op het hele requisitoir van de Officier van Justitie, maar wel op haar conclusie,dat Joke Kaviaar ”extremistisch” zou zijnDit in verband met haar zogenaamd opruiende teksten [11]Enkele malen merkte de Officier op ”Ik moet er niet aan denken, wat er gebeurd zou zijn, wanneer de mensen wat in de teksten [van Joke Kaviaar] staat, letterlijkhadden uitgevoerd”Van een Officier van Justitie, die wordt geacht, van de feiten uit te gaan en niet van sprookjes, niet alleen zeer onprofessioneel, maar stemmingmakendWANT ER IS NOOIT ”GEWELD” GEBRUIKT NAAR AANLEIDING VAN DE ZOGENAAMDE ”OPRUIENDE” TEKSTENVAN JOKE KAVIAAR! Maar dergelijke tendentieuze tactieken zijn niet nieuwIn het Hofstadproces achtte de rechtbank voorbereidingshandelingen met een terroristisch oogmerk niet bewezen, maar veroordeeldende vermeende leden van de vermeende ”Hofstadgroep” toch, vanwege hetzij ”in bezit hebben” van geschriften ”met een terroristisch oogmerk”, hetzij ”verspreiding” van deze geschriften, omdat deze geschriften ”wellicht” de Nederlandse bevolking angst aan ”’zouden kunnen jagen”Ook werd er gesuggereerd, dat er ”wellicht in de toekomst” wel op grond van deze geschriften, aanslagen zouden kunnen worden gepleegd [12] Een pure speculatie, die uit niets is bewezenIntegendeelEr zijn in Nederland sinsdien nooit aanslagen gepleegd en de ”angst” onder de Nederlandse bevolking [waarvoor ook geen bewijs] kon pas gezaaidworden, nadat de vermeende”Hofstadgroep” door media/pers/hysterische politieke uitlatingen en de rechtszaak in de openbaarheid kwammeten met twee maten blijft het overigensWant hoeveel terechte angst en het gevoel, bedreigd te worden, wordt er niet gezaaid onder ”niet westerse” allochtonen doorde extreem-rechtse [13] politicus G WildersEn toch is deze vrijgesproken [14] Maar dat terzijde  Overeenkomstig in de Joke Kaviaar en de Hofstadzaak is  het trekken van ongefundeerde en tendentieuze conclusies, in hetene geval [Joke Kaviaar] in het requisitoir van de Officier van Justitie, in het andere geval [Hofstad] in het vonnis van de rechtbank Joke Kaviaar is niet aangeklaagd voor terrorisme, hoewel dat wel in de aanvankelijke tenlastelegging zo wasHofstad wel, maar het principe van een hetze proces verschilt niet  JOKE KAVIAAR ”EXTREMISTISCH” Onzinnig was dan nog de benaming van Joke Kaviaar als ”extremistisch” om enkele woorden en teksten, zonder een daadwerkelijkgepleegd strafbaar feitIk wil het omdraaienNiet Joke Kaviaar is extremistischZij protesteert tegen het extremisme van de Nederlandse Overheid, die met haar systematische mensenrechtenschendingen

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!