De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het politieapparaat moet het probleem binnen haar eigen rangen en optreden zoeken.

Het politieapparaat moet het probleem binnen haar eigen rangen en optreden zoeken.

woensdag 8 augustus 2012 01:42
Spread the love

Om de zoveel tijd schreeuwen de politiediensten moord en brand, zo ook nu weer na een paar incidenten waarbij enkele agenten in het ziekenhuis belanden. Daar bij spannen ze telkens de media voor hun blauwe kar, de media die zich maar al te graag laten gebruiken als trekdier zonder dat ze de andere kant van het verhaal beluisteren.

Het doel van het totaal ongepast schreeuwen door de blauwe ridders en hun vertegenwoordigers is de politiek onder druk te zetten om hun even ongepaste en overbodige eisen  in te willigen. In het verleden is gebleken dat de politiek telkens weer onder deze druk bezwijkt en toegeeft aan de gestelde eisen. Nochthans zijn in deze woeilige tijden van crisis en onrust druk niet eens meer nodig want de overheid voelt de hete adem van de burgers in haar nek, en doet er alles aan om haar geweldsapparaat te versterken en uit te breiden om te voorkomen dat ze zelf aangepakt wordt door haar burgers die het beleid niet langer meer slikken. Het resultaat van het beleid door de overheid is steeds beter te zien in de aangroei van de ontevreden burgers die zich aansluiten bij de menigte die protesteren en meedoen aan allerei actie’s van groepen zoals: Occupy, Indignados, Word Revolution, Annonymous, iLF enz.

Met de aangroei van bovenstaande groepen die opkomen voor de rechten van de burgers zie je tevens de aangroei van het politieapparaat en het door haar gebruikte geweld om de menigte in bedwang te houden en monddood te maken. Het is al lang niet meer een vraag of we naar een politiestaat evoluren maar een vaststelling. De politici en politie hebben stilzwijgend enkele overeenkomsten met elkaar : politici pesten en wringen de burgers uit en de politiediensten zijn de helpende de hand bij de uitvoering van dit beleid, de politiediensten zal de particratie en haar politici stevig in het zadel te houden indien ze er dreigen uit te vallen. In tegenruil voor de hand en spandiensten aan de politiek krijgen de politiediensten  carte blanche in hun eisen, en dekken ze tevens de criminele feiten begaan door de politiediensten.

De eisen van de politiediensten zijn totaal onverantwoord, en zijn een aanfluiting van de democratie en de uitgaven van dit land. Er kan dus geen sprake zijn om het respect af te dwingen van de burgers door middel van meer: agenten, bevoegdheden, wapens, bescherming van het ambt tegenover de burger, camera’s, loon… In tegendeel, het verleden heeft bewezen dat dit de verkeerde oplossing is voor een in eerste plaats verkeerd gestelde diagnose van het probleem. Respect moet je verdienen en komt niet uit de lucht gevallen!

take down
the paywall
steun ons nu!