De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Het pissijn van Patrick Janssens stinkt”.

“Het pissijn van Patrick Janssens stinkt”.

woensdag 3 november 2010 11:32
Spread the love

Het is zoals met “terrorisme”. Op geregelde tijden wordt Al Qaeda opgewarmd en de aandacht afgeleid van – laten we zeggen – de toenemende verarming. Het De Coninckplein nabij het Antwerpse Centraal Station vervult een vergelijkbare functie. Moest dat kleine plein niet bestaan, de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (sp-a) zou het als “communicatie specialist” uitvinden. Het past in zijn demonisering van de armen, de criminalisering van de sociaal gemarginaliseerden.

Janssens wenst de al bij al beperkte problemen in dat gebiedje niet op te lossen, hij heeft die problemen nodig en pookt ze op. Janssens misbruikt de Antwerpse armen om invloed en stemmen te winnen bij een bevolking die in grote mate onverdraagzaam is, discrimineert, bij rechts en extreem rechts aanleunt. Lees : “Overheid cultiveert angst” (1)
 
Hopeloze strijd.

 
De enkele “junks” op het De Coninckpleintje zijn een godsgeschenk voor de stedelijke rechtse politieke meerderheid die zich in een democratisch jasje hult, die wordt opgejaagd door extreem rechts (NV-A) en extremistisch rechts (VB). Janssens moet het volk laten zien dat hij ballen aan zijn lijf heeft en daar is zo’n symbolisch stukje beton in Antwerpen Noord “gefundenes fressen” voor.

Veel is dat plein niet. Wat zitbanken, een houten podium voor optredens, wat bomen, basketdoelen, een tramhalte en de onuitstaanbare stank van urine. Met dank aan “de stad”, die er een polyester “pispaal” plaatste die nooit gereinigd wordt in een stad waar openbare WC’s onbestaande zijn. Dat leidt tot een winstgevend handeltje. Wie in hoge nood betrapt wordt tegen een boom of tussen twee auto’s, krijgt een boete van 250 euro aangesmeerd.
 
In het weekend nummer (30/10/10) van “kwaliteitskrant” De Standaard stond een vijf pag. lang artikel dat zo uit Dag Allemaal geplukt kon zijn. Het werd een blz. groot op de voorpagina van de krant aangekondigt met als titel : “De hopeloze strijd van Patrick Janssens” ! Was de stad door een petroleumbrand in de haven getroffen ? Overspoelde de Schelde de Grote Markt ? Neen, het ging om een pleintje van zo’n vijftig bij vijftig meter waar zich over de ganse dag verspreidt enkele tientallen “marginalen” ophouden.

De titel binnenin beweert : ” Dealers en junks verstikken stadsvernieuwing “. Niet zij stinken naar urine, zoals De Standaard beweert, maar dat vieze pissijn van Janssens. Wanneer zijn “stadsvernieuwing” hapert is dat het gevolg van chaotische urbanistische plannen die geen rekening houden met de gewone mensen. Die gebaseerd zijn op dure glitter.
 
“Aanzuigeffect”…
 
Volgens de burgemeester loopt het drugsprobleem daar de spuigaten uit en “het stadsbestuur beraad zich over nieuwe maatregelen”. Er worden drugs gedeald en gebruikt. Er wordt goedkope Cara pils gedronken. Soms meer dan gezond is. Maar dat pleintje biedt wel het voordeel dat een kwetsbare groep er voor hulpverleners bereikbaar is. Dat is letterlijk van levensbelang.

Naast de herkauwde reeds dikwijls gepubliceerde brol waarop het artikel in De Standaard gebaseerd is, stelt men een verstandige vraag aan Patrick Janssens : ” En wat denkt de burgemeester over de inplanting van een inloopcentrum overdag, zoals Free Clinic bepleit ? “We zijn heel terughoudend vanwege het aanzuigeffect”, is zijn reactie. Aanzuigeffect ? Beter gezegd, Janssens wil niet dat zo’n sociaal centrum succes heeft.
 
Van een “gedoogbeleid” tegenover deze pleinbewoners wil de burgemeester al “helemaal niets weten”. En dan is hij duidelijk als vertegenwoordiger van de bouwpromotoren die net als andere delen van de stad, het Noord met veel winst inpalmen. De armen, de sociaal uitgeslotenen worden de stadspoorten uitgejaagd. Janssens : “We geven dat plein niet op. Dat kunnen we niet maken tegenover al de mensen die daar wonen en geïnvesteerd hebben”. Geïnvesteerd hebben… De autochtone en allochtone mensen van het arme Noord opgeven ? Liever vandaag dan morgen.
 
Eén op drie “burgers” gebruikt dope.
 
Een inloophuis, hulp voor de mensen weigert de burgemeester. Wanneer vrijwilligers, zoals deze van het Daklozen Aktie Komitee (DAK) dat vijftien jaar deden in de plaats van een bewust falende overheid, dan trachten de diensten van Janssens en van het OCMW deze te recupereren en te misbruiken. Politie en OCMW hand in hand, jagen op marginaal gemaakte en gehouden mensen. Lees : “Straf de armsten…” (2)
 
Volgens De Standaard zou op het De Coninckplein het dealen almaar agressiever worden. De brave burger die deze “kwaliteitskrant” geloofd ziet een apocaliptisch gebeuren voor zich van drugsverslaafde marginalen. Dergelijk tafereel past in het plaatje van Janssens, die zich kan opwerpen als de leider van een weliswaar “hopeloze strijd”, die toch een pak stemmen oplevert van professioneel angstig gemaakte burgers. Dezelfde burgers van alle rangen en standen die zich massaal volproppen met… drugs. Gaan Janssens en C° deze massa dames en heren boven alle verdenking ook de stadspoorten uitjagen, beboeten, vervolgen, met steun van de media beledigen?
 
Vorig weekend werd bekend dat één op de drie autobestuurders die door de politie aan een speekseltest onderworpen worden, ook effectief drugs gebruikte. Ditzelfde weekend stond nogmaals in de media dat de alom gewaardeerde alcohol – het pintje, het wijntje, de whisky – volgens The Lancet de allergevaarlijkste drug is. Met een score van 72 op 100. Heroïne komt op 55, crack op 54. Cannabis komt achteraan.

Dat belet niet dat in Antwerpen jaarlijks op het zuipfestijn “Het Bollekesfeest” aan het chique Zuid in samenwerking met de stad alcohol gepromoot wordt. En indien alle kosten voor de volksgezondheid veroorzaakt door de dodelijke drug nicotine in de prijs van een pakje sigaretten verwerkt zouden worden, kost dat liefst 108 euro…
 
Willkeur.
 
Terug naar dat pleintje en die enkele tientallen “junks” die de investeringen van de rijken in gevaar zouden brengen. P.Janssens plant verdere politiemaatregelen die op of over het randje van het wettelijke gaan. Hij kwam al enkele keren van een kale reis thuis toen het DAK de stad voor de rechter daagde en won.

De burgemeester in De Standaard : ” We treden nu al repressiever tegen hen op. Pleinbewoners die overlast veroorzaken, riskeren een administratieve boete, hetzij ze in de hulpverlening stappen. Die aanpak helpt, in die zin dat de helft van de beboete personen effectief in een programma is gestapt. Maar ik besef dat die maatregel op het terrein onvoldoende zichtbaar is”.
 
Janssens doelt hier op het misbruik van Art. 84 § 1 uit de politiecodex. Dat heeft betrekking op … betogingen op de openbare weg. En een eventueel samenscholingsverbod, in deze specifieke gevallen. Dat “samenscholingsverbod” misbruikt de politie tegen Cara pils drinkenden die er “anders” uitzien. Het Daklozen Aktie Komitee won reeds een rechtszaak rond dat artikel. Het DAK en haar advocaten bereiden zich voor op een nieuwe aanklacht. Lees : “DAK wint proces” (3)
 
Janssens beweert in verband met dealers en gebruikers in De Standaard : “Om hen af te schrikken zullen we veel forser gebruik maken van de bestuurlijke aanhouding voor wie betrapt wordt op het zoeken naar of kopen van drugs in Antwerpen Noord”. Dat zou “verstoring van de openbare orde” zijn en leiden tot twaalf uur hechtenis. Daarnaast wil de stad “potentiële kopers” met 250 euro beboeten. Let op de vage omschrijvingen die aanzetten tot een willekeur die nu al heerst. Maar dan komt het leukste…
 
Goedkoop vluggertje.
 
Janssens het voorbije weekend in De Standaard : ” Diezelfde aanpak hebben we destijds met succes toegepast om de tippelprostitutie te bestrijden. In december zullen we een voorstel doen aan de gemeenteraad”…
 
De burgemeester alludeert hier op het beruchte “straatverbod” van enkele jaren geleden. Het werd geestdriftig joelend door de media ontvangen als dé oplossing voor ondermeer het tippelen van hoertjes, die op zoek waren naar een klant uit die zeer grote groep van druggebruikers boven alle verdenking die nu via speekseltests als autobestuurders boven komen drijven. Die tussen de soep en de zuurverdiende patatten een goedkoop vluggertje meepakken vooraleer naar moeder de vrouw en het gezin als hoeksteen van de maatschappij te trekken.
 
Op vraag van ondermeer het DAK trok de Liga voor Mensenrechten met dat “straatverbod” naar de Raad van State. Het duurde even, maar de Liga won ! Dat straatverbod (” Destijds met succes toegepast”, meent Janssens… ) is totaal onwettig verklaard. De toen opgelegde boetes zijn onwettig. Evenals de uitgevoerde administratieve aanhoudingen. En de media, die bij de invoering er van papier en zendtijd tekort kwamen ? Zij zwijgen zedig, totaal. De Standaard is zelfs te dom om in te zien dat Janssens hen opgewarmde kost voorhoudt die hij in december in de gemeenteraad wil laten pruttelen. Lees : “Raad van State liquideert straatverbod” (4)
 
Toekomstig geweld.
 
Met de crisis neemt het aantal werklozen, “working poor”, armen, extreem armen toe. Antwerpen is reeds ver gevordert in het uitbouwen van een “strafstaat”, een stad waar de armen gecriminaliseerd worden omdat ze arm zijn. Als “visuele overlast” worden ze van straten en pleinen verdreven. Waarheen ? De stad Antwerpen organiseert het toekomstig geweld. Janssens scheidt de (arme) bokken van de (rijkere) schapen en verjaagd de eersten.

Hij voert in dit Europees jaar tegen de armoede, waarvan België voorzitter is, een op Europees niveau door de staatsleiders afgesproken hetze tegen de armen. Hij beledigt bovendien de mensen en hun organisaties, vrijwilligers en betaalde krachten, die voortdurend de belangen van de sociaal uitgeslotenen verdedigen. Die, mijnheer Janssens, levens redden die u achteloos als minderwaardig beschouwd.
 
1 – “Overheid cultiveert angst”  http://www.antwerpen.pvda.be/nieuws/article/antwerpen-overheid-cultiveert-angst.html
 
2 – “Straf de armsten”  https://www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2010/10/04/straf-de-armsten
 
3 – “DAK wint proces”  http://www.antwerpen.pvda.be/nieuws/article/opinie-dak-wint-proces-tegen-stad.html
 
4 – “Raad van State liquideert straatverbod”  http://www.antwerpen.pvda.be/nieuws/article/raad-van-state-liquideert-straatverbod-in-antwerpen.html
 

take down
the paywall
steun ons nu!