De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het perverse “doelgroepenbeleid” van de regering doorgelicht

Het perverse “doelgroepenbeleid” van de regering doorgelicht

maandag 6 april 2015 12:53
Spread the love

De huidige regering doet heus wel aan een doelgroepenbeleid.
Dit lijkt niet wat het is. Een gedeeltelijke opsomming doet me verstommen van
verbazing:

1.Lagere
inkomensgroepen zoals kansarmen en gepensioneerden:

-Geen gratis stroom meer voor gezinnen betekent dat de
kleine verbruikers beduidend meer zullen betalen. Ik weet wel dat gratis niet
bestaat, gratis wil echter zeggen dat kapitaalzwakken een dienst gratis krijgen
die hen door de solidariteit van kapitaalkrachtigen wordt aangeboden.

-Openbare bedrijven worden ingeschakeld om door middel van
meteropnames sociale fraude tegen te gaan. Misschien zou het ministerie van financiën
kunnen ingeschakeld worden om de fiscale fraude die veel groter is te bestrijden.
Fraude is nooit te verdedigen maar de inzet van de overheid om dit tegen te
gaan moet wel en evenredigheid zijn met het “misdrijf”.

2. De diamantclub:

– Deze club betaalt geen belasting door kapitaalvlucht , ze
worden nu op hun wenken bediend, ze betalen op hun omzet en niet op de winst.
Waar is het gelijkheidsbeginsel t.o.v. andere ondernemingen en de kleine
zelfstandigen?

3. De horecabazen:

– De vrees voor de witte kassa wordt getemperd. In de horeca
zal hetgeen vroeger onder de toog doorgeschoven  netto-wit worden. De loonkosten zijn er
waarschijnlijk te hoog , dit oplossen met pseudo-witwaspraktijken is
ongeoorloofd. Een vermogensbelasting als alternatief voor de financiering van
de loonkosten en dus ook de sociale zekerheid zou beter op zijn plaats zijn.

Dit is maar een kleine opsomming, ik vrees dat dit verhaal
nog niet ten einde is.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!