De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Europa, Gezondheid, Hongersnood, Palestina, Israël, Water, CODIP, VPK, Wereldgezondheidsdag, Gazastrook, Conventie van Genève, Burgers, Goldstone-rapport, Vissers, Landbouwers, Collectief straffen, Toxicatie, Metalen, Aangeboren afwijkingen, Blokkade, Humanitair recht, Internationale gemeenschap -

Het Palestijnse volk heeft recht op een gezonde leefomgeving

zaterdag 10 april 2010 22:09
Spread the love

Persbericht
Brussel 7 april 2010

 

Het Vlaams Palestina Komitee (VPK) vzw en het Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen (CODIP) vzw eisen een gezonde leefomgeving voor het Palestijnse volk n.a.v. Wereldgezondheidsdag.

VPK vzw en CODIP vzw vragen op Wereldgezondheidsdag aandacht voor de milieu- en gezondheidsschade aan 1,5 miljoen Palestijnen in de Gazastrook door Israëlisch toedoen. Zo moet de internationale gemeenschap erop toezien dat Israël de Vierde Conventie van Genève, die het ondertekende, correct en volledig toepast.

Israël moet de Vierde Conventie van Genève uitvoeren

De Vierde Conventie van Genève betreft de bescherming van burgers tijdens oorlogstijd in handen van een vijand of onder bezetting door een vreemde mogendheid. Dit is het geval voor de Palestijnse gebieden, sinds 1967 bezet door Israël, en des te meer nog voor de Gazastrook, vorig jaar doel van een verwoestend offensief van het Israëlisch leger.

Het verdrag bepaalt dat alle personen die niet tot de strijdkrachten behoren en niet aan de vijandelijkheden deelnemen:

  • Humaan behandeld en beschermd moeten worden tegen geweld, intimidatie, belediging en publieke vertoning.

  • Hun eer, familierechten, religie en gewoonten kunnen behouden.

  • Speciale bescherming genieten als ze gewond zijn, ziek, oud, jonger dan vijftien jaar, zwanger of moeder van een kind jonger dan zeven jaar zijn.

  • Persoonlijke correspondentie met familieleden kunnen voeren.

  • Hun religie kunnen beoefenen.

  • Niet mogen gestraft worden voor iets waaraan ze niet persoonlijk schuldig zijn.

Het verdrag bepaalt ook dat gewonden, zieken, verplegers en ziekentransporten extra bescherming genieten onder het Rode Kruis-embleem.

Volgens het door de AV van de VN aangenomen Goldstone-rapport heeft het Israëlisch leger zich helemaal niet gehouden aan deze regels, maar heeft het integendeel bewust en doelgericht burgers en kinderen geviseerd tijdens de recente Gaza-oorlog. Er werd op grote schaal burgerlijke infrastructuur vernield, onder meer scholen, ziekenhuizen, woningen en fabrieken. Maar ook afvalwaterinstallaties, in een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld, en drinkwaterinstallaties, in een land waar watertekort één van de belangrijkste problemen is, en dit alles zonder militaire noodzaak! Het Goldstone-rapport omschrijft de collectieve straf, door Israël toegepast op de Gazastrook, als een misdaad, en een inbreuk op het Internationaal Humanitair Recht.

De blokkade die de inwoners van de Gazastrook in een grote gevangenis opsluit, is niet alleen een inhumane daad, het is een flagrante schending van de Vierde Conventie van Genève.

VPK vzw en CODIP vzw vragen dat oorlogsmisdaden van zowel Israël als de Palestijnen worden onderzocht en bestraft door het Internationaal Gerechtshof. Indien Palestijnse raketten doelbewust werden afgeschoten op burgers, moet dit eenzelfde veroordeling opleveren als de dagelijkse beschietingen door het Israëlische leger op Palestijnse landbouwers en vissers.

VPK vzw en CODIP vzw eisen dat de Europese politieke verantwoordelijken voet bij stuk houden en wetten die de vervolging van oorlogsmisdaden – waar ook – mogelijk maken, zullen implementeren, losstaande van geopolitieke of economische redenen. Europa moet haar historische verantwoordelijkheid in het ontstaan van de problemen in Palestina erkennen en de nodige stappen ondernemen om de legitieme rechten van het Palestijnse volk te doen gelden. De Palestijnen hebben recht op een gezonde leefomgeving en dit basisrecht gunt Israël hen heden niet.

Recht op een gezonde leefomgeving

VPK vzw en CODIP vzw benadrukken dat het collectief straffen van het Palestijnse volk onaanvaardbaar is. Israëlische bombardementen op de dichtbevolkte Gazastrook veroorzaken naast doden en gewonden ook ziektes door toxicatie door metalen. Zo zijn er aangeboren afwijkingen bij pasgeborenen en een stijgend aantal kankergevallen. Het vernielen van (afval)waterinstallaties kan enkel de bedoeling hebben om onder Palestijnse burgers epidemieën te veroorzaken. Het vernietigen van een kaasfabriek vorige week in de Gazastrook heeft als enige reden het veroorzaken van hongersnood.

Zelfs de Oslo-akkoorden over het visgebied voor Palestijnse vissers worden door Israël niet nageleefd. Volgens de vredesakkoorden van Oslo (oktober 1993) konden de inwoners van de Gazastrook tot 20 mijlen (37 km) in zee vissen. In maart 2005 besliste de Israëlische regering om de visserszone tot 12 mijlen te beperken en in oktober 2006 tot 6 mijlen. Na 22 januari 2009 werd deze zone tot 3 mijlen (5,5 km) teruggebracht, met aan de noordzijde een bufferzone van 3 mijlen (5,5 km) en van 1,5 mijlen aan de zuidzijde (Egyptische grens).

Dit heeft als gevolg dat er ¼ minder vis wordt gevangen (3.000 ton in plaats van 4.000 ton per jaar) en dat er kleinere vissen worden gevangen, zodat steeds minder vissen zich reproduceren. Daarbij komt nog dat door de afsluiting en blokkade van het totale grondgebied van de Gazastrook, meer mensen gaan vissen om zich te kunnen voeden: 1.600 van de 3.600 vissers zijn geen beroepsvissers. De Israëlische marine blijft Palestijnse vissers beschieten en aanhouden, ook al vissen ze in de toegelaten zone. Tientallen vissersboten werden het voorbije jaar in beslag genomen. Twee Palestijnse vissers raakten op 25 maart 2010 ernstig gewond aan het hoofd door Israëlische kogels toen ze in de toegelaten zone visten. Eén van hen ligt in comateuze toestand in het Shifa Ziekenhuis.

Het voortdurend afnemen van land, alsmede het oppervlakte- en grondwater van de oorspronkelijke bewoners binnen en buiten “Israël” zorgt voor een langzame wurging van de Palestijnse bevolking. Vruchtbare Palestijnse landbouwgrond wordt herschapen in een dor woestijnlandschap door Israëlische diefstal van water. De blokkade die de inwoners van de Gazastrook opsluit in een grote gevangenis, zorgt ervoor dat anderhalf miljoen Palestijnen verstoken blijven van levensmiddelen, brandstof, medicijnen en bouwmaterialen om de Gazastrook terug op te bouwen.

Blokkade Gazastrook moet onmiddellijk worden opgeheven

VPK vzw en CODIP vzw eisen dat de staat Israël onmiddellijk de blokkade van Gaza opheft, en de infrastructuur herstelt die zij illegaal heeft vernietigd. Alle staten moeten niet alleen de Vierde Conventie van Genève zelf toepassen, ze moeten ze ook DOEN toepassen. En Europa heeft daar de macht en de middelen voor, in naam van het Internationaal Humanitair recht.

Linken:

Vierde Conventie van Genève –http://ihrverdragen.rodekruis.be/NL/VerdragenNa1948/Geneve04/

Gaza: Metals detected in Palestinian children’s hair suggest environmental contamination – Na de Israëlische bombardementen tijdens de operatie “Gegoten Lood” stelden Italiaanse wetenschappers ongewoon hoge concentraties van metalen in het haar van Palestijnen vast. Dit wijst op de verontreiniging van het milieu, wat kan leiden tot schade aan de groei en de gezondheid als gevolg van chronische blootstelling.http://www.uruknet.info/?p=64275

Cancer increases by considerable percentage in Gaza Strip – Het aantal kankergevallen in de Gazastrook neemt duidelijk toe na de Israëlische bombardementen – http://www.paltelegraph.com/hot-topic/4847-cancer-increases-by-considerable-percentage-gaza-strip

New birth defects seen in Gaza due to Israeli weapons en Birth defects in Gaza increase due to war effects – Een verhoging van aangeboren afwijkingen bij pasgeborenen in de Gazastrook wordt toegeschreven aan de Israëlische oorlogsvoering – http://www.paltelegraph.com/hot-topic/4542-new-birth-defect-in-gaza en http://www.paltelegraph.com/palestine/gaza-strip/3931-gaza-infants-deformity-increases-due-to-war-effects

Palestijnse vissers onder Israëlisch vuur http://www.fishingunderfire.blogspot.com

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

VPK (Vlaams Palestina Komitee) vzw

Vierwindenstraat 60, 1080 Brussel

Tel: +32 (0)2 501 67 49 – Fax: +32 (0)2 511 89 19

E-mail: vpk@vlaamspalestinakomitee.bewww.vlaamspalestinakomitee.be

CODIP (Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen) vzw

Ectorsstraat 19, 3400 Landen

E-mail: info@codip.bewww.codip.be

take down
the paywall
steun ons nu!