De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het  NINSEE had Sandew Hira niet moeten uitnodigen/Publicatie in Het Parool

Het NINSEE had Sandew Hira niet moeten uitnodigen/Publicatie in Het Parool

maandag 8 juli 2019 17:17
Spread the love
HET NINSEE HAD SANDEW HIRA NIET MOETEN UITNODIGEN
ZIE OOK
EN
WAT HIERAAN VOORAF GING:
Beste lezers,
De oplettende lezer herinnert zich misschien nog [al gaan de ontwikkelingen in
het nieuws erg snel], dat ik eind juni een artikel geschreven heb, waarin ik
protesteerde tegen een lezing door historicus en econoom Sandew Hira
in het Scheepvaartmuseum, over het Surinaamse slavernijverleden, naar aanleiding van de jaarlijkse
Keti Koti [Gebroken Ketenen] Herdenking, waarbij de afschaffing van
de slavernij door het Koninkrijk der Nederlanden, op 1 juli 1863, in Suriname
en de Nederlandse Antillen, wordt herdacht en gevierd.
Dankzij protesten van een aantal dappere ijveraars voor de mensenrechten
heeft NINSEE [Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden En Erfenis], dat Hira voor de lezing had uitgenodigd, zijn
bijdrage aan die lezing geannuleerd.
REDEN VOOR DE PROTESTEN?
Het feit, dat publicist Sandew Hira met zijn ”Getuigenis van
president Bouterse” een pleidooi heeft gehouden voor
het niet strafrechtelijk vervolgen van de verdachten van
de Decembermoorden in 1982, waarbij 15 tegenstanders
van het militaire regime Bouterse [toen dictator] standrechtelijk zijn geexecuteerd.
Naar mijn oordeel en dat van de andere protesterenden houdt Hira met zijn ”Getuigenis” project een pleidooi voor straffeloosheid van nota bene een van de ergste politieke
misdaden in Suriname’s geschiedenis sinds de afschaffing
van de slavernij.
En daarom is het in mijn ogen moreel onacvceptabel,
dat Hira een lezing houdt over de tijdens slavernij en
slavenhandel door het Nederlandse ”Gezag” straffeloos
gepleegde misdaden!
Ziehier mijn artikel:
MEDIA
Daarna was ik nog niet klaar met deze zaak en heb ik aan de media
[een aantal Nederlandse en Surinaamse kranten] hierover een Ingezonden
Stuk gestuurd
ZIE
PUBLICATIE
Het is natuurlijk altijd afwachten, of je Ingezonden Stuk ook gepubliceerd wordt en daarom was ik aangenaam verrast, dat mijn stuk inderdaad is gepubliceerd in de Lezersbrief van Het Parool [de papieren krant] en ook online staat!
Ik wil u er graag deelgenoot van maken, vandaar hieronder mijn Ingezonden Stuk!
Zie direct hieronder het Stuk van uw Wreker van het Onrecht!
Astrid Essed
PUBLICATIE IN HET PAROOL
LINK

Lezersbrief

‘Het Ninsee had Sandew Hira niet moeten uitnodigen’

Paroollezer Astrid Essed betoogt in deze lezersbrief dat het Ninsee een terecht besluit heeft genomen door Sandew Hira niet te laten spreken voor de ­Jaarlijkse Keti Kotilezing.

Sandew Hira BEELD ANP

Dankzij de acties van een aantal dappere verdedigers van de mensenrechten, waaronder publicist Theo Para, heeft het bestuur van het ­Ninsee (Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden En Erfenis) een ­terecht besluit genomen door ­schrijver en publicist Sandew Hira te annuleren als spreker voor de ­Jaarlijkse Keti Kotilezing in het Scheepvaartmuseum.

advertentie

Feitelijk is het Ninsee al de fout ­ingegaan door Hira, pseudoniem voor historicus en econoom Dew Baboeram, als spreker uit te nodigen. Sinds 2015 heeft Hira zich met zijn project ‘Getuigenis van president Bouterse’ ingezet om het Decembermoordenproces zo veel mogelijk te frustreren. De huidige president Desi Bouterse staat daarin als voormalig dictator en leger­bevelhebber als hoofdverdachte ­terecht. Hira pleit voor de stopzetting van dit proces.

Dat is hoogst bizar omdat ­Hira’s broer, John Baboeram, een van de slachtoffers van de Decembermoorden was. Hira’s actie staat bovendien haaks op de beginselen van de rechtsstaat, waarbij mensen verantwoordelijk worden gehouden voor gepleegde misdrijven.

In feite waren Hira’s acties erop ­gericht de verantwoordelijken voor de Decembermoorden weg te laten komen met wat zij gedaan hadden. Straffeloosheid dus.

Tijdens de militaire ­dictatuur van Desi Bouterse werden in 1982 vijftien critici van het militaire regime gefolterd en standrechtelijk geëxecuteerd. Dat maakt de Decebermoorden een van de ergste politieke misdrijven sinds de afschaffing van de slavernij in 1863.

Toch wil Hira dat de verantwoordelijken voor deze misdaden niet worden bestraft. Daarom is het moreel ongepast dat deze pleitbezorger van straffeloosheid als ­spreker stilstaat bij alle onbestrafte misdaden die de tot slaaf gemaakten in die drie eeuwen van koloniale ­bestialiteit en terreur zijn aangedaan.

Astrid Essed, Amsterdam

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!