De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

het nikab-incident in Schaarbeek

het nikab-incident in Schaarbeek

dinsdag 5 juni 2012 08:22
Spread the love

Wat hebben wij toch met die godsdienstvrijheid!?
Andermaal wordt het publiek debat beheerst door het recht op religieuze expressie. Van een boerka-draagster in De Morgen – met een uitschuiver van Etienne Vermeersch tot gevolg – tot een nikab-incident in Schaarbeek met een politiek-maatschappelijke radicalisering als antwoord. Geraken we op die manier ooit uit een/de discussie over scheiding kerk en staat? Ik vermoed van niet en wil dan ook een ander discours opbouwen, namelijk het afschaffen van de godsdienstvrijheid.
Toen men het recht op godsdienstvrijheid inschreef in de ‘universele verklaring van de rechten van de mens’ was er op dat moment eigenlijk maar sprake van een aantal monotheïstische openbarings-godsdiensten. België heeft intussen 6 erkende godsdiensten en daarnaast nog de georganiseerde vrijzinnigheid als ..euh .. de 7de. Er staan geen Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse en Oosterse bij. De manier waarop en waarom men de ene godsdienst erkent en de andere niet getuigt van wereldlijke kennis noch democratische besluitvorming en weging. Het neigt naar favoritisme en de macht van het getal en is bijgevolg zeer arbitrair, iets wat haaks staat op de UVRM, toch? Omdat we er nooit zullen in slagen om alle godsdiensten te erkennen lijkt het me dan ook beter om geen enkele te herkennen.
Ben ik dan tegen vrijheden? Neen want de godsdienstbeleving kan perfect georganiseerd worden met andere sociale – en gegarandeerde – grondrechten.
Er is het recht op vereniging: mensen mogen samenkomen. Er is het recht op vergadering: mensen mogen samenkomen en een agenda afwerken. Tot slot is er het recht op vrije meningsuiting: mensen mogen samenkomen, vergaderen en hun beslissingen kenbaar maken. Aan de hand hiervan kan elke godsdienst beleefd, beoefend en uitgedragen worden.
Door het recht op godsdientvrijheid – an sich – te blijven behouden zien we heden ten dage tal van aberraties op het vlak van mensenrechten, maatschappijorganisatie en op de andere sociale vrijheden van de UVRM. Vrouwen en homo’s worden nog steeds benadeeld en gediscrimineerd. Burgerrechten worden nog steeds met de voeten getreden en de seculiere, democratische wetgeving wordt omzeild. Omdat die godsdienstvrijheid niet te bevatten is wordt ze steevast en op elk domein opgevoerd en aangewend om gelijk te halen en zijn gedrag te verantwoorden en goed te keuren. Net zoals een moslima kan vinden dat ze vrijer is in een boerka vinden naturisten zich vrijer als ze naakt mogen rondlopen. Het mag echter in beide gevallen wettelijk gezien niet maar de moslima hanteert haar godsdienstvrijheid om het ter discussie te stellen en te verantwoorden waarom ze de wet met de voeten treedt. Net zoals de Sikh vindt dat hij illegale wapens mag dragen, de katholieke gesubsidieerde instellingen vinden dat ze de wet op euthanasie en abortus niet moeten uitvoeren, de rastafari vindt dat blowen moet kunnen,  en dat ze allemaal vinden dat het kritisch bevragen van die dingen een aantasting is van hun godsdienstvrijheid en bijna per definitie beledigend.
Naast het feit dat Voltaire zijn leven zou gegeven hebben om iemand het recht te vrijwaren zijn mening en gedacht te formuleren zei hij ook: “De goden zijn goed, de priesters wreed”. Laat ons dus de godsdienstvrijheid afschaffen, iedereen het recht geven op welke manier dan ook zin te zoeken en te geven aan het leven maar dit binnen een democratisch kader. Het zou de godsdienst terugbrengen waar het hoort: in het privé-leven van mensen. Het zou het samenleven aanzienlijk eenvoudiger maken en niet laten verlammen door de bij wijlen en intussen hilarische uitspraak: “ik mag/mag niet/moet/moet niet van mijn godsdienst.”   
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!