De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het Moslim Broederschap en Co, hun kalifaat en hun shari’a. Een open kritiek.

Het Moslim Broederschap en Co, hun kalifaat en hun shari’a. Een open kritiek.

woensdag 17 december 2014 21:13
Spread the love

Met een link die ik op dit forum heb mogen ontvangen wordt misschien duidelijker wat ik al jaren probeer over te brengen. 

Ieder die de visie kan bijtreden die in de link wordt uitgelegd en die zelf al eens kritiek geuit heeft op bestaande toestanden zal ook beseffen dat het niet in dank wordt afgenomen en dat je moet bestand zijn tegen de reacties van mensen die er niet voor terug deinzen om jou persoonlijk aan te vallen, te beschuldigen en te beledigen met alles wat in hun mogelijkheden ligt. 

Zelf gaan ze op hun achterpoten staan en willen ze elk woord van kritiek op hun zienswijze als islamofobie, racisme of discriminatie afdoen. 

Het wordt echter hoe langer hoe duidelijker hoe de vork in de steel zit. 

Maar er is dus een zekere moed voor nodig en zelfs zelfopoffering om bepaalde groepen moslims tegen de haren in te strijken. 

Vandaar de link: 

De link is ondertussen verdwenen (2018) 

Is het niet wonderlijk dat moslims onafhankelijk van elkaar en op verschillende ogenblikken tot dezelfde conclusies kunnen komen? 

 

Er moet Insha Allah een soort common link bestaan tussen die moslims, zodat ze enkel door het gebruik van hun verstand en door te kijken naar het verleden en het heden tot een analyse en tot besluiten kunnen komen die nauwelijks van elkaar afwijken. 

 

Dat is heel hoopgevend. 

 

Langs de andere kant dienen deze moslims ook vast te stellen dat de islamisering aan een ijltempo wordt doorgevoerd, en tegenstellingen met anderen op de spits worden gedreven in een ultieme wanhoopsdaad om het verstand bij hun volgelingen te kunnen blijven uitschakelen en hun geesten te indoctrineren met liefde voor elkaar en haat tegen alles wat niet bij hen hoort. 

 

En wie niet bij hen hoort zijn diegenen die niet blind willen volgen maar meerdere bedenkingen hebben over de toestand van de moslimgemeenschap. 

Daarom klaar en duidelijk gesteld:

 

De shari’a is een mengelmoes van interpretaties van geleerden, van lokale toestanden, van gewoonten en gebruiken en van religieuze teksten. 

 

De shari’a is een door de mens ondernomen poging om aan de vermeende wensen van God tegemoet te komen. 

 

En dat terwijl God geen enkele behoefte heeft en de mensen de ware behoeftigen zijn die Zijn Hulp kunnen gebruiken.

 

Er wordt dan gezegd:  7 punten verdienen onze aandacht.

1 Het besef dat er ernstige problemen zijn binnen de klassieke islamitische gedachte.

 

2 Onderwijs over het tot stand komen van de shari’a door eeuwen van menselijke handelingen.

 

3 Het herbekijken van de traditionele shari’a in een moderne context en met de kennis van vandaag.

 

4 Het herwaarderen van menselijke vrijheden en deze beschermen.

 

5 Het aanvaarden van de gelijkwaardigheid van alle mensen. 

 

6 Hoop en geduld herstellen.

 

7 Valse her-interpretaties vermijden. 

 

Er zijn namelijk veel individuen en groepen die beweren voor hervorming en ijtihad te zijn maar als ze bovenstaande punten niet onderschrijven dan blijven ze steken in het moeras waarin ze zich bevinden, of ze blijven rond de, door de mens gemaakte en verdwaalde, geloofsleer draaien.

 

Moslims, die de liberale shari’a verdedigen en daarbij gebruik maken van de vrijheid van mening en de vrijheid van godsdienst in het Westen, kunnen zich terecht zorgen maken voor de harde kritiek die ze deze dagen mogen ontvangen van niet moslims die alle moslims als het ware onder 1 noemer plaatsen. 

 

Niettemin zullen ook deze groepen geen stappen ondernemen om de shari’a te hervormen.

 

Deze groepen hebben namelijk de moed niet om een confrontatie aan te gaan met de Salafi/Wahabi moslims, of met de politieke islamisten van het Moslim Broederschap, Jamaat-e-Islam, Deobandis en Tablighis omdat ze er of 1- deel van uit maken of 2-hen toegenegen zijn. 

Deze groepen die ‘zogezegd’ willen hervormen zijn niets anders dan een excuus om de harde kritiek die hen zogenaamd ‘onterecht’ onder 1 noemer plaatst, op democratische wijze de mond te snoeren. 

Het is nogmaals een bewijs van het opportunistisch gedrag van deze conformistische en zelfs extreme groepen die zichzelf tijdelijk kunnen verloochenen om voor zichzelf de weg gemakkelijk te maken.

Het is pure hypocrisie, bedrog en valsheid die de Islam onrecht aan doet en een gedrag dat terecht op harde kritiek stuit van mensen die hun verstand nog wel gebruiken. 

De politieke islam infiltreert in onze maatschappijen zowel de Westerse als in de moslimgemeenschap. 

Het wordt hoogtijd om daar een einde aan te stellen. 

Het laatste jaar is zeer verhelderend geweest.

De individuen en de groepen zijn gemakkelijk te herkennen voor wie er zich wil op toe leggen.

Ze schrijven hier in de WereldMorgen, in de Standaard, in Knack, bij Kif Kif, bij Movement X, bij Motief , bij De Andere Mening, bij MO, en overal waar ze kunnen gehoord worden.

Ze kunnen zichzelf zelfs subsidiëren. Dat kan best ophouden. Het is geldverspilling.

Ze zitten in onze moskeeën en in onze besturen. En ze discrimineren. Ze verketteren.

Moge Allah ons de moed en de kracht geven om de waarheid van de leugen te onderscheiden.

Moge Allah onze kennis en wijsheid doen toenemen om het goede te bevorderen en het slechte tegen te gaan. AMEEN.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!