Het Montfortcollege in Rotselaar, prestigeschool in hart en nieren…

Het Montfortcollege in Rotselaar, prestigeschool in hart en nieren…

Misschien heeft u gisteren naar het VTM nieuws gekeken. Daarin werd een reportage getoond van de Stem Van Vlaanderen, die gisteren was neergestreken in het Montfortcollege in Rotselaar. De school werd gedurende een relatief lange periode helemaal opgehemeld, maar is deze school wel zo goed als iedereen laat uitschijnen? Ik heb er gedurende vier jaar jaar school gelopen, en ik heb nu besloten om mijn ervaringen eens uit te schrijven.

donderdag 22 mei 2014 17:00

1.    
Voordelen van het Montfortcollege Rotselaar

Ø 
De
school was kort bij mij thuis gelegen (ong. 3,5 km).

Ø 
Het
Montfortcollege is gelegen in een groene, landelijke omgeving.

Ø 
De
school heeft eveneens een degelijke infrastructuur, zoals een relatief grote en
moderne polyvalente zaal.

Ø 
Inschrijvingen
verlopen via een callcenter, waardoor je niet meer aan de school moet kamperen,
zoals vroeger wel het geval was.

2.    
Nadelen van het Montfortcollege Rotselaar

Hieronder kan u een
overzicht vinden van de nadelen van het Montfortcollege:

Ø  De
leerkrachten zijn veel afwezig en de laatste week voor de examens delen ze
eenvoudigweg mee dat de ongeziene stof zelfstudie is.

Ø  De
laatste weken voor het examen worden nog snel een aantal werkjes opgegeven die
dan juist voor de examens ingediend moeten worden. Zo moest ik voor Latijn een
poëtisch werkje maken over een tekst die we gelezen hadden. De opgave werd
begin juni meegedeeld, en de dag voor de examens begonnen, moest dit werkje
afgegeven worden.

Ø  Voor
we op relatievormingsdagen ( een driedaagse uitstap naar zee waar er over
seksualiteit en relatievorming wordt gesproken) vertrokken, werd ons meermaals
op het hart gedrukt dat we zeker niets tegen onze ouders mochten vertellen over
wat er allemaal gezegd en gebeurd was.

Ø  In
de godsdienstlessen moeten er zeer veel werkjes gemaakt worden. Zo heb ik een
werkje (met PowerPointpresentatie) over vrijmetselarij en de doodstraf moeten
maken. Ik vond achteraf eigenlijk dat ik daar weinig mee geleerd had en ik
vroeg me af wat dat met religie te maken had. Je leerde er volgens mij ook niet
echt mee nadenken. Zo heb ik nooit les gehad over vergevingsgezindheid,
conflicten, enzovoort, terwijl dit in andere scholen uitgebreid behandeld wordt.

Ø  Je
krijgt in het Montfortcollege zeer weinig verantwoordelijkheid. Zo mag je in
het vierde jaar bijvoorbeeld niet kiezen naast wie je in de klas zit. Dit wordt
door de titularis zelf bepaald.

Ø  Leerkrachten
mogen zelf geen sancties nemen wanneer leerlingen zich misdragen. Leerlingen
die over de schreef gaan, worden naar de adjunct-directeur gestuurd, die aan
hen een woensdagnamiddag- of vrijdagavondstrafstudie geeft. Hij gaat daarbij
zeer subjectief te werk. De beste leerlingen van de klas worden zo nooit
gestraft, en zwakke, middelmatige en goede leerlingen krijgen dan weer wel
sancties. Leerkrachten hebben bij het geven van een sanctie nooit inspraak.
Sancties geven zijn met andere woorden het alleenrecht van de
adjunct-directeur. Op deze manier wordt er een systeem van willekeur gecreëerd.

Ø  Mijn
leerkracht plastische opvoeding schold mij voortdurend uit voor kleuter en
zette ze mij voor schut voor de hele klas door te zeggen dat ik alleen maar om
aandacht vroeg, omdat ik niet mooi kon tekenen. Ik moest helemaal achteraan
gaan zitten en zeker niets zeggen. Wanneer mijn vader hiervoor contact opnam
met de adjunct-directeur, werd dit weggelachen door hem.

Ø  De
leerkrachten en de coördinatie (o.l.v. de adjunct-directeur) creëren een zeer
elitaire sfeer. Er wordt letterlijk gezegd dat mensen die aan het
Montfortcollege afstuderen, zeer slim zijn en tot de elite van de universiteit
zullen behoren. Wanneer je een diploma van het Montfortcollege hebt, is je
toekomst zogezegd verzekerd. Veel mensen zijn ontevreden over het
Montfortcollege, maar ze durven niet van school te veranderen, omdat ze bang
zijn dat ze dan op de universiteit niet zullen slagen.

Ø  Op
het Montfortcollege wordt in de klassen ook een zeer competitieve sfeer
gecreëerd. Wie eens een minder goede toets haalt, wordt een beetje uitgelachen
door de rest van de klas. Leerkrachten promoten deze praktijk zelfs!

Ø  Sommige
richtingen worden door de leerkrachten gepromoot. Andere richtingen worden als
minderwaardig beschouwd. Zo worden de richtingen met component moderne talen en
humane wetenschappen minderwaardig (of met de woorden van mijn titularis
‘vuilbakrichtingen’) voorgesteld en zeer sterk afgeraden. Dit was de
voornaamste reden voor mij waarom ik er ben weggegaan. Alleen richtingen zoals
Wetenschappen-Wiskunde met zes of acht uur wiskunde of Latijn-wiskunde met zes
of acht uur wiskunde worden er als volwaardig aanzien.

Ø  Vertaalteksten
van Latijn moeten in het Montfortcollege vanbuiten geleerd worden, wat de
vaardigheid van het Latijn niet ten goede komt, vind ik.  

Ø  Toen
ik op 30 juni mijn rapport moest gaan halen bij mijn titularis, zei ik dat ik
volgend jaar niet meer naar het Montfortcollege terugkwam. Hij antwoordde
hierop: “Tot nooit meer!”.

3.    
Conclusie

Je kan de sfeer in het
Montfortcollege als zeer hoogmoedig en extreem individualistisch beschrijven. Leerlingen die iets fout doen, maar goede punten halen, krijgen geen sancties. Ik vermoed dat deze sfeer voornamelijk door de adjunct-directeur en de
leerkrachten gecreëerd wordt. Ik vind dat de school echt niet de reputatie
verdient die ze in deze regio toch wel heeft, door het gebrek aan begeleiding
van de leerlingen en de situaties die ik hiervoor al beschreven heb. Daarom heb ik na vier jaar middelbaar besloten om de laatste twee jaar secundair onderwijs in een andere school te volgen.

Ik heb besloten mijn naam in deze blog niet te vernoemen, omdat ik met dit artikel als doel heb toekomstige leerlingen te waarschuwen voor deze school, en niet om mezelf in de belangstelling te plaatsen.

Uitzending VTM nieuws: http://nieuws.vtm.be/93032-vtm-nieuws-woensdag-21052014-19u

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!